Et skritt nærmere avklaring av kommunalområder

Det har vært stort engasjement knyttet til den endelige avklaringen av innhold i de ulike kommunalområdene for nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På bildet ser du fra venstre: Direktør for samhandling og innovasjon, Wenche P. Dehli, Camilla Dunsæd, direktør for oppvekst og læring, Kristin Eidet Robstad, direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud, direktør for organisasjon, personal og stab, Kjell A Kristiansen, teknisk direktør Ragnar Evensen, direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell og bakerst direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap, Terje Fjellvang.

 

I den siste innspillsrunden kom det inn hele 72 innspill.  Disse tok programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd, med seg til København, da hun og de nye direktørene nylig var samlet til arbeidssamling.

Første post på programmet deres var en gjennomgang av det politisk vedtatte mål- og visjonsdokumentet for prosessen med å bygge nye Kristiansand.

– Vi gjorde dette helt i starten av samlingen for å minne oss selv på hva fellesnemnda mener er viktig i arbeidet med å bygge den nye kommunen, slik at vi i programledelsen også legger vekt på de samme tingene, forklarer Camilla. – Så gikk vi grundig gjennom de 72 innspillene som kom inn til siste etappe av overordnet organisering.

Etter å ha gått gjennom innspillene har vi besluttet at vi vil gjøre noen mindre justeringer i det foreløpige forslaget. Vi planlegger å sende forslaget til arbeidstakerorganisasjonene første uken i september. Planen er å drøfte forslaget med de tillitsvalgte i midten av september og fatte en endelig beslutning raskt etter det. Dermed har vi snart fått en endelig avklaring av tjenesteinnholdet i stabs- og kommunalområdene for den nye kommunen – en viktig milepæl for oss.

Tidsplan for høsten

Mange ansatte er opptatt av den videre tidsplanen for arbeidet med innplassering og ansettelse av ledere. Under Københavnmøtet ble det utarbeidet et forslag til en slik plan.

På spørsmål om når denne planen vil bli offentliggjort svarer Camilla at forslaget til plan først skal drøftes med de tillitsvalgte. Hun legger til at de også jobbet med planleggingen av det videre arbeidet med organisering av den nye kommunen, inkludert myndighets- og ledernivå. Programledelsen ble enige om et forslag til både prosess og tidsplan for dette arbeidet. Begge deler skal først drøftes med de tillitsvalgte før det legges ut informasjon om dette.

Informasjon om prosessen

– Høstens arbeid med ny organisasjon blir spennende, men også til tider krevende. Vi skal sikre fortsatt god drift i de tre kommunene samtidig som vi sammen skal bygge nye Kristiansand. Å bygge en ny kommune er en omstillings- og endringsprosess, sier Camilla.

 – Vi er opptatt av god og tydelig kommunikasjon til de ansatte, og vi kommer til å fortsette å bruke de kanalene nye Kristiansand har brukt til nå, det vil si nyhetssaker og presentasjoner for ansatte på nettsiden, nyhetsbrev og informasjonsmøter for tillitsvalgte. Vi kommer til å legge ut informasjon på nettsidene fortløpende etter hvert som det tas beslutninger, understreker Camilla.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 03.09.2018 13:59