Et samarbeidsprosjekt for ny kommune

Bjarte Austvik og Elisabeth Engemyr er prosjektledere for prosjektet Helse og mestring. I høst gleder de seg til at kartet over nye Kristiansand skal tegnes som et samarbeidsprosjekt der høy og lav, ung og gammel får bidra inn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prosjektleder Elisabeth Engemyr.

Elisabeth og Bjarte har til nå ledet hvert sitt prosjekt i programmet, men da den administrative strukturen og ny direktør kom på plass, ble prosjektene slått sammen til et større prosjekt; helse og mestring.

Før han ble prosjektleder i nye Kristiansand, jobbet Bjarte Austvik fra 2011 i Songdalen kommune. Der var han enhetsleder i enhet for Livsmestring, med ansvar for psykisk helse og rusarbeidet. Elisabeth kommer fra en prosjektlederstilling i Kristiansand kommune, der hun jobbet med flyktningarbeidet. Tidligere har hun  blant annet vært leder for NAV Kristiansand.

Nå trives de begge godt i rollen som prosjektledere, med de muligheter arbeidet byr på.  – Det er spennende å være med å utforme helse og sosialtjenestene i nye Kristiansand. Det er også fint å kunne bidra og påvirke viktige valg og prosesser, sier Bjarte.

Prosjektleder Bjarte Austvik.

– Det er spennende å få være med på å bygge nye Kristiansand, og gøy å jobbe sammen med flinke kollegaer og å få bidra i utformingen av den nye kommunen, sier Elisabeth.

Arbeidet med den nye kommunen byr likevel også på utfordringer: – Den største utfordringen er å bygge en organisasjon av denne størrelsen, uten å glemme fokuset på hva som faktisk er til beste for brukere og pasienter. Behovet for kontroll og troen på administrative løsninger kan fort overskygge vårt egentlige mandat, sier Bjarte.

Mange delprosjekter

Det er svært mange oppgaver som skal gjennomføres før den nye kommunen trer i kraft. De ulike prosjektene i nye Kristiansand er delt inn i delprosjekter, med tilhørende oppgaver. Totalt er det åtte administrative prosjekter og det er foreløpig satt i gang 56 delprosjekter.

Prosjektet helse og mestring jobber nå med å fordele oppgaver og oppdrag inn i delprosjektene som tilhører prosjektet. Delprosjektene må etableres og settes i gang, og de fleste vil være i full sving rett over sommeren.  Oppgaver som ligger til prosjektet er blant annet helsetjenester, omsorgstjenester, forvaltnings- og finansieringstjenester, samt tjenester til barn og unge med funksjonshemninger, psykisk helse og rusforebygging, asyl, flyktning og integrering, NAV, habilitering, utvikling og innovasjon, IKT, tverrsektorielt samarbeid mellom oppvekst og helse- og sosial og helsefremming.

I alle delprosjektene er det en rekke delleveranser og oppdrag. Kort oppsummert skal delprosjektene gi anbefaling om harmonisering, nivå og kvalitetsforskjeller, lokalisering, kompetanse og bemanning, interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester, samarbeidsavtaler, lavterskel og frisklivstilbud, innbygger og brukerinkludering, internkontroll, kvalitetssystem og planverk. 

Prosjektet har med andre ord mye å ta tak i før 2020. Det er derfor viktig for dem å involvere de ansatte i arbeidet.

Alle delprosjektene skal ledes av en egen delprosjektleder med fagbakgrunn. Det blir i tillegg etablert en rekke arbeidsgrupper der ressurspersoner fra alle de samarbeidende kommunene deltar, forklarer Bjarte.  Elisabeth sier de vil engasjere ansatte via tillitsvalgte eller som fagpersoner inn i delprosjektene. Brukerrepresentanter blir også invitert med i flere av arbeidsgruppene.

 

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 10.07.2018 09:01