Enkelt for innbyggerne å bli hørt

Mira Svartnes Thorsen i MDG har klare tanker om hvordan vanlige folk kan påvirke politikken i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mira Svartnes Thorsen fra Miljøpartiet de grønne (foto: Janne Grundetjern).
Ingen sure miner? spør Mira Svartnes Thorsen. 
– Nei, nei, svarer Harald Furre.

– Du er vanskelig å være hard med, smiler Svartnes Thorsen. Og så gir de hverandre en klem.

Innspillingen av radioprogrammet Alltinget er over. Mira Svartnes Thorsen er folkevalgt for Miljøpartiet de grønne i Kristiansand, og har intervjuet Kristiansands Høyre-ordfører Furre i et trangt og klamt radiostudio på Samsen kulturhus, mens sola har stekt utenfor vinduet.

Tas på alvor

Furre har forlatt lokalet, og nå er det vår tur. Svartnes Thorsen sitter nemlig i Fellesnemnda - som har som oppgave å forberede og gjennomføre arbeidet med å bygge den nye storkommunen. Og vi lurer på hvordan hun mener at folk skal få innflytelse i nye Kristiansand, når avstanden blir større fra folk til politikere.

– Jeg synes folk skal si fra. Og «flink pike»-syndromet kan legges bort. Hvis man vil bli hørt om noe, så trenger man ikke skrive en formell henvendelse med perfekte formuleringer til kommunen. Man kan sende en kort e-post full av skrivefeil, eller et postkort hvor man har skrevet med fargeblyanter. Det gjør ingenting, men meldinga bør komme skriftlig, fordi da får den en annen status. Beskjeden din vil bli notert, og den vil bli tatt vare på. Innbyggere bør bli mye flinkere til det, sier Svartnes Thorsen.

– Tar du det til deg hvis du får sånne henvendelser?

– Ja, og jeg bruker Facebook som en kanal til den type kommunikasjon. Sender du meg noe skriftlig, så tar jeg det på alvor. Så må folk også huske på at det er en demokratisk prosess, så selv om du melder noe til meg om at du vil ha det sånn og sånn, så må det gjennom apparatet. Og det må få flertall.

Bedre informasjon

Svartnes Thorsen sier at Kristiansand er en åpen kommune i dag, og at det ikke vil endre seg i 2020.

– Det er egentlig veldig enkelt for innbyggerne i Kristiansand å bli hørt. Du kan ringe til hvem som helst, spørre om hva som helst og få hjelp til hva det skal være, hvis du har en idé om hvordan ting bør organiseres, sier hun.

MDG-politikeren forteller at hun vil jobbe for rutinemessig utsending av sms til alle innbyggere over 16 år når store planer skal ut på høring. Dessuten vil hun ha sakspapirer som folk flest kan forstå.

– Det er en god løsning å sende ut en sms eller et brev til innbyggerne når det skal skje noe stort. Naboen min skal bygge ny bolig i hagen sin, og jeg har fått tre brev om det. Men jeg fikk ikke noen brev om Silokaia eller parkeringen på Torvet, eller da kommunen skulle gå inn i Kilden. Jeg fikk ikke noe offentlig informasjon som forklarte at dette kom til å koste kommunen mye penger.

Må ut blant folk

Storkommunen planlegger å opprette komiteer hvor politikere og innbyggere kan sitte sammen og diskutere ting i forkant av beslutningsprosesser. Svartnes Thorsen oppfordrer i tillegg folk til å følge kommunens sendinger fra bystyremøter. Her kan man også komme med sine meninger. 

– Min drøm er at bystyresalene blir arenaer for brede forlik. Diskusjonene der er grundige, kunnskapsbaserte og sendes på internett inn i de tusen hjem - med mulighet for kommentarer og innspill fra innbyggerne underveis, sier hun.

Hun mener dessuten at politikerne bør bli mer tilgjengelig for folk.

– Vi må spørre, grave og åpne opp kontorene våre. Vi må inn på kjøpesentrene, inn i bibliotekene, ut på gatene og invitere folk inn. Vi må vise folk hvordan politikk blir laget, hva vi mener, hvorfor vi mener det og hvordan vi kom frem til det. Fremtiden krever at vi bruker enda mer tid på medvirkning - uansett hvor flinke folkevalgte vi har, sier Svartnes Thorsen.

Må tenke nytt

Svartnes Thorsen var imot kommunesammenslåingen, og mener i utgangspunktet at vi trenger mindre enheter, ikke større. Men hun er motivert til å jobbe for at innbyggerne skal få en god storkommune likevel. Og hun synes ikke nødvendigvis det er negativt dersom man ikke lenger støter på ordføreren på butikken.

– Det er jo ikke den metoden man skal bruke. Og folk kan godt bli flinkere til å melde seg inn i politiske partier også, det er de ganske dårlig på. Det er den beste kanalen vi har. Politikkens oppgave er å finne nye måter å lage demokrati på, og utøve demokrati på, men da trenger vi folk som tenker nytt, folk som har lyst til å være med å peke på en mulig fremtid. For det er helt udiskutabelt: Vi må bygge en ny fremtid, og lage nye strukturer innenfor demokratiet, sier Svartnes Thorsen.

Forfatter: Jan Frantzen, foto: Janne Grundetjern
Publisert: 11.07.2018 08:42