Enige om omstillingsavtalen

Tirsdag 17. april vanket det kake i partssammensatt utvalg. Dette for å markere at arbeidsgiver og tillitsvalgte i dagens tre kommuner nå er enige om omstillingsavtalen for de ansatte i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Arbeidet med omstillingsavtalen startet i september i fjor. Vi har hatt en grundig prosess og en rekke runder både blant de tillitsvalgte og hos arbeidsgiver. Nå er begge parter veldig fornøyde med at vi har kommet i mål, understreket Kjell Sverre Langenes, programrådgiver i nye Kristiansand og saksbehandler for omstillingsavtalen.

 
Omstillingsavtalen er signert av rådmennene i dagens tre kommuner, programleder og fremtidig rådmann Camilla B. Dunsæd samt de tillitsvalgte fra hver kommune representert gjennom følgende fire sammenslutninger: Unio, LO-kommune, YS og Akademikerne. Avtalen er behandlet i fellesnemndas arbeidsutvalg og er nå klar til å vedtas formelt på fellesnemndas møte tirsdag 24. april.

Fra venstre: Knut Knutsen (Akademikerene Kristiansand), programleder Camilla B. Dunsæd og Jan Erik Tønnesland, leder av partssammensatt utvalg (PSU)

Samarbeidskultur

– Det har vært viktig å ta seg tid til å gjøre en grundig jobb med denne avtalen. Dette har bidratt til å bygge en positiv samarbeidskultur, understreker Camilla.  ­­– Jeg ønsker å gi honnør til organisasjonene som har deltatt og sørget for at vi sammen har kommet til enighet. Avtalen er viktig og vil påvirke de ansatte i ny kommune i stor grad. Dette er et bra tidspunkt å få avtalen på plass, ikke minst med tanke på den omfattende jobben vi nå går inn når det gjelder det videre arbeidet med den administrative organiseringen av nye Kristiansand.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 19.04.2018 08:30