En ny og bærekraftig kommune

FNs bærekraftsmål er en av byggesteinene for oppbyggingen av nye Kristiansand kommune. Nå inviteres innbyggerne til åpent møte og workshop som en del av Miljøuka i Kristiansand. Der kan de komme med sine innspill om bærekraft i ny kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På møtet vil det bli fokusert på forslag til formål for en bærekraftig samfunnsutvikling og det vil bli presentert perspektiver på tvers av generasjoner ved representanter fra studenter og eldrerådet i den nye kommunen.

Møtet blir avrundet med en workshop om hvilke bærekraftige perspektiver som bør tas med i arbeidet med ny plan, og hvilke stemmer og arenaer som er viktige å få med i arbeidet med å utvikle planene.

Prosjektleder for arbeidet med kommuneplanen, Kjell Sverre Langenes, er tydelig på at det er viktig å få innspill og medvirkning fra innbyggerne. – Innspillene og informasjonen vi henter fra workshopen blir med på å lage planen for hvordan vi ønsker at kommunen vår skal utvikles.

 

 

FNs bærekraftsmål er en viktig byggestein

FNs bærekraftsmål skal hjelpe kommunene med å løfte blikket og styre i riktig retning slik at vi kan utvikle gode løsninger på et lokalt plan.

− Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål. Som lokal planmyndighet må vi også legge disse målene som byggesteiner i våre planer, forklarer Langenes.

Det må være en balanse mellom sosiale forhold, økonomi og økologiske forhold for å kunne utvikle en mest mulig bærekraftig kommune.

− Det er viktig å se at vi er en del av noe større. Ikke bare nasjonalt, men også globalt. Vi er med på en dugnad for å sikre alle en bedre og bærekraftig framtid, forklarer Langenes.

Hvordan ser morgendagens kommune ut?

Torsdagens workshop skal bidra til å utvikle det som heter kommuneplanens samfunnsdel. Denne fungerer som et styringsverktøy som legger føringer for all planlegging i den nye kommunen. – Det er spesielt viktig for innbyggerne å engasjere seg i disse sakene fordi de sier noe om de langsiktige planene vi legger for kommunen vår og hvordan disse planene skal være bærekraftige, forklarer Langenes.

Hvordan kommunen skal tenke og planlegge i forhold til videre byutvikling og infrastruktur er en stor del av dette arbeidet. – Vi stiller de store spørsmålene i workshopen, forklarer Langenes. Hvordan ønsker vi å bo i fremtidens Kristiansand, hvor skal vi bygge og hvordan skal det bygges?  For ikke å glemme; hvordan skal kollektivtilbudet utvikles basert på dette? Spør Langenes. Disse spørsmålene håper han å få innspill til på den kommende workshopen.

Forfatter: Pernille Ihme
Publisert: 03.06.2019 14:24