En lyttende leder og lagspiller

Brede Skaalerud er en lyttende leder og en lagspiller. Dette er egenskaper han tar med seg inn i den krevende jobben som direktør for helse og mestring i nye Kristiansand. Han er også kjent for sine treffende replikker og glimt i øyet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brede Skaalerud blir direktør for helse og mestring i nye Kristiansand. Foto: Svein Tybakken

Han er den tredje direktøren i nye Kristiansand som kommer fra Songdalen kommune hvor han har vært kommunalsjef for helse og omsorg siden 2017. Fartstiden i Songdalen er imidlertid mye lengre. Han har de siste ti årene hatt forskjellige ledende roller, mellom annet som tjenestesjef/kommunalsjef for alle tjenester i kommunen. Tidligere var han ti år hos Fylkesmannen i Vest-Agder som seniorrådgiver/assisterende avdelingsdirektør. Han har også jobbet som fengselsbetjent, miljøarbeider, barnevernkurator og har flere års erfaring innen rus og psykisk helse. Skaalerud har tatt modulen «Ledelse, makt og mening» på BI, er Cand. Polit./Kriminolog og har en Cand. Mag.-grad fra Universitetet i Oslo.

Den nye direktøren ønsker å få til en god samhandling med alle de dyktige fagfolkene i helse og mestring.

– Jeg er opptatt av å lytte til de ansatte og å være en lagspiller. For å ivareta dagens tjenester, og ikke minst for å utvikle morgendagens tjenester, er vi avhengig av at alle spiller på samme lag. Enkeltpersoner kan få til mye, men det er det vi får til sammen som gir det beste resultatet, understreker han.

En åpen og transparent kultur

Skaalerud legger vekt på en åpen og transparent kultur med fokus på innbyggerne.
– På den måten kan vi innrette dagens helsetjenester og samtidig være tilstrekkelig framoverlente til å utvikle tjenestene for å møte behovene i årene som kommer.

– Vi skal også bygge samarbeid på tvers av sektorer slik at innbyggerne opplever helhet i tjenestetilbudet.  Vi har fått et tydelig oppdrag om å utvikle samarbeidet mellom oppvekst og læring og helse og mestring. Dette er noe vi har jobbet med i Songdalen. Vi er samkjørte på området, og jeg gleder meg til å videreføre dette i den nye kommunen.

Unik mulighet

Brede sier han søkte jobben fordi dette er en unik mulighet til å være med å bygge en helt ny kommune. Å delta i et slikt spennende prosjekt som en kommunesammenslåing er en mulighet en kun får én gang.

– Jeg gleder seg til å starte opp med hele laget for å få et best mulig utgangspunkt for jobben som skal gjøres. Det vil bli en hektisk og krevende periode i tiden fremover. Et arbeid han håper også kan kjennetegnes av entusiasme og raushet og som gjennomføres med glimt i øyet.

I Songdalen er Brede kjent for nettopp disse egenskapene. Han er en tydelig og entusiastisk leder, og hans kjappe replikker har fått latteren til å runge rundt mangt et lunsjbord.

Eierskap, struktur og trygghet

Brede går fra å være leder for 120 ansatte i Songdalen til 3500 i nye Kristiansand. En av hans største utfordringer blir å finne gode strukturer for samhandling i en så stor organisasjon.

– Jeg ønsker å skape forutsigbarhet og trygghet for de ansatte i arbeidet med å organisere tjenesteområdet.  Det er også viktig at alle ansatte fra alle tre kommunene får eierskap til den nye kommunen. Involvering og medvirkning er viktig, understreker han.

På spørsmål om hvordan helse og mestring kan bidra til å oppfylle de politiske føringene om at nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune å bo i, svarer han:

– Å gi gode og trygge helsetjenester av høy faglig kvalitet, mener jeg er en vesentlig faktor for å kunne oppfylle de politiske føringene.

Forfatter: Kari Anne Candasamy
Publisert: 18.06.2018 15:35