Elevombud for hele kommunen

Fra nyttår kan alle elever i nye Kristiansand be om hjelp fra elevombudet. – Det blir bra, for alle fortjener en uavhengig person de kan komme til om ikke de har det trygt og fint på skolen, sier Tone Martha Sødal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Mobbing kan føre til like store senskader som vold, men risikoen reduseres hvis man tar tak i mobbingen raskt. Derfor er det viktig å ikke drøye for lenge med å be om hjelp, sier Sødal. Hun var landets første kommunale elevombud da hun ble ansatt av Søgne kommune i 2016.

I dag er det fem–seks andre kommuner som har kommet etter og etablert lignende tilbud, og flere er på trappene. Når Søgne, Songdalen og Kristiansand slås sammen fra nyttår, øker stillingsprosenten hennes, og hun blir elevombud på fulltid for hele nye Kristiansand.

Tone Martha Sødal blir elevombud på fulltid for hele nye Kristiansand. (Foto:Erling Slyngstad-Hægeland).


Noen av familiene gir opp

– Det finnes flere undersøkelser som sier noe om mobbehyppigheten i barne- og ungdomsskolen. I den nasjonale elevundersøkelsen offentliggjøres mobbetall fra sjuende og tiende trinn, og både de nasjonale og de lokale tallene fra 2018 viser en liten forbedring fra året før. Men likevel, i nye Kristiansand er det fortsatt flere hundre elever som opplever mobbing i skolehverdagen sin.

– Det er fryktelig. Det verste er at noen barn, ungdommer og foreldre gir opp. De har kanskje tatt det opp med skolen flere ganger og opplever at de ikke blir tatt på alvor. Til slutt orker de ikke å kjempe mer, for de har mistet tilliten til skolen. Sødal er samtidig rask med å fortelle at skolene har et ønske og mål om at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø, og at det også er et lovpålagt krav.

– Mange lærere redder liv. Disse gjør en fantastisk jobb,og de aller fleste som jobber i skolen har jo et genuint ønske om å skape et godt skolemiljø. Men så lykkes man ikke alltid, og det kan oppstå fastlåste og vanskelige situasjoner hvor barna lider. Da er min oppgave å hjelpe der jeg blir invitert inn, og være en uavhengig brobygger mellom familien, skolen og et eventuelt hjelpeapparat, sier hun.

 

 

Viktig taushetsplikt

Fram til nå har Sødal jobbet for elever i Søgne, men fra nyttår blir hun også en ressurs for langt flere. Hun håper at elever og foreldre ikke nøler med å kontakte henne, og forklarer at hun har taushetsplikt og jobber uavhengig uten plikt til å gå videre med det folk tar opp, forutsatt at det ikke dreier seg om fare for liv og helse.

– Jobben min er rett og slett å bidra til at alle elevene skal få den opplæringen og det psykososiale læringsmiljøet de har krav på sier hun. I løpet av de tre årene hun har vært elevombud i Søgne, har hun hatt 988 samtaler med elever og foresatte, og hun har jobbet konkret med 132 enkeltsaker av ulik alvorlighetsgrad. Hun forklarer at de fleste sakene har blitt løst på en god måte, men at de beste resultatene har kommet der man har vært rask med å sette inn tiltak.

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen fungerer godt for de aller fleste, men ikke alle får den hjelpen de trenger. – Det verste er å gå alene med det som plager en, og for mange kan det være nok med en prat med noen de kan være trygge på. Derfor er det viktig for meg å få fram at jeg er på barnas side, og så er det opp til dem, og eventuelt foreldrene, om vi skal gå videre med det som plager dem. Tone Martha forteller at hun både gleder seg og er spent på å bli elevombud for alle grunnskoleelevene i den nye, sammenslåtte kommunen.

–  Det blir spennende å se hvordan pågangen blir. Jeg håper at folk tar kontakt! Jeg skal være lett tilgjengelig for dem som trenger hjelp. Barn og ungdom er det mest dyrebare vi har.

Forfatter: Kari Byklum
Publisert: 22.07.2019 08:48