Eldre må ses på som en ressurs

Bjørg Bjørsvik har hatt eldreomsorg som sin hjertesak i årevis. Nå lurer hun på hvordan Kristiansand vil møte eldrebølgen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Eldre må ses på som en ressurs, ikke en utgiftspost, sier Bjørg Bjørsvik i Søgne.
Eldre må ses på som en ressurs, ikke en utgiftspost, sier Bjørg Bjørsvik i Søgne.

Bjørsvik har vært politiker i kommunen i fire perioder, i flere partier, og en aktiv debattant i lokalavisene. Hun gikk inn i politikken i 2001, under én forutsetning. At hun fikk forholde seg kun til helse og omsorg.

Deretter jobbet Bjørsvik i mange år med å få flere omsorgspersoner til stede for de eldre.

– Min mor og min far var begge på sykehjem. Min mor fikk slag og ble halvt
lam, og min far var i ferd med å bli
dement. Da oppdaget jeg alle manglene i helsevesenet. Og i stedet for å klage, ville jeg gjøre noe. Jeg gikk inn i politikken med bedre eldreomsorg som min hjertesak, og jeg har jobbet hardt for det siden, sier hun.

Får støtte

Nå er Bjørsvik pensjonist, men jobber mot det samme målet fremdeles: å skape trivsel og samhold blant de eldre. 

– For en stund siden traff jeg en nabo som hadde mistet mannen sin. Hun sa at hun syntes det å spise alene var vanskelig, så jeg sa at jeg gjerne kunne gå med henne. Det gjorde jeg, og innen tre uker var det 36 stykker som ønsket å være med og spise sammen, forteller 72-åringen. 

En dag i uka fikk hun låne en minibuss hos Seniorsenteret i Søgne. Frivillige sjåfører stilte opp, og pensjonerte sykepleiere hjalp til. Bjørsvik søkte om støtte til prosjektet sitt, og fikk 25 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen og 10 000 fra Søgne kommune. I dag får hun 40 000 kroner hvert år fra Søgne kommune til denne kjøregruppa.

– Vi kjører rundt i bygda i gamle trakter, eller til Kilden for å se en forestilling, og så ut for å spise en fin middag, forklarer hun.  

Nylig var 22 personer i gruppa til stede på Helene Bøksle-konsert i Kilden.

– Jeg søkte ekstra midler til det, og fikk det innvilget. Dette fikk veldig god respons. Vi var ikke hjemme før i 23-tida, men alle var veldig tydelig på at dette var en stor opplevelse og de ville gjerne gjøre dette oftere. 

Eldrebølge

Det er ikke så mange spørsmål vi får presset inn i samtalen med Bjørsvik. Hun snakker lidenskapelig uten stans, og slår også fast at hun ikke ønsker å fremstå som negativ. Men hun er bekymret for hjertesaken sin i nye Kristiansand.

– Jeg er redd for at vi ikke vil få noen støtte når kommunene slås sammen. I et mindre samfunn er det lettere å nå gjennom når det er noe som opptar deg. Jeg tror ikke det å være storkommune vil gjøre noen lykkeligere, sier hun. Og spør hvordan nye Kristiansand vil møte eldrebølgen.

– Vi blir flere og flere eldre, og vi skal leve lenger enn tidligere generasjoner. De eldre vil bo i eget hjem så lenge de kan, det gjelder også demente. Og syke mennesker bør, så langt det er mulig, bo i nærmiljøet. Det gir roligere og mer fornøyde pasienter og ektefeller. I tillegg blir det lettere å drive frivillig arbeid når institusjonene ligger i nærmiljøet. Politikerne må huske på at det er flest pensjonister og ektefeller som driver frivillig arbeid, sier Bjørsvik. 

Livskvalitet

Camilla Dunsæd er programleder for nye Kristiansand, og fremtidig rådmann i kommunen. Hun sier, i likhet med ordførerne i de tre kommunene, at nære tjenester i nye Kristiansand skal forbli der de er. Dette innebærer blant annet helse- og omsorgstjenester, skoler og barnehager. 

Dunsæd legger til at frivillighet og innbyggerengasjement er noe som settes høyt i den nye storkommunen.

– Jeg kan ikke si noe konkret om fremtidig støtte til enkelte saker. Hvilke tilskuddsordninger vi skal ha, må behandles i det nye bystyret. Men det er et av prinsippene i nye Kristiansand at det som er bra med hver enkelt av de tre kommunene, skal tas vare på. Vi er også opptatt av å bygge den nye kommunen sammen med innbyggerne, og det engasjementet Bjørsvik viser er noe vi verdsetter, sier hun.

– Det høres positivt og fint ut, og jeg tror jo på det de sier. Intensjonen er god, responderer Bjørsvik.

– Samtidig vet jeg, som tidligere politiker, at dette kan endre seg kjapt. Jeg tror viljen er til stede, men det er økonomien som styrer. Og vi kan ikke låse fremtidige politikere til vedtak som er gjort tidligere, sier Bjørsvik. 

Hun håper de eldre vil bli tatt med inn i beslutningsprosesser som angår dem, og at de blir valgt inn i arbeidsgruppene som jobber med fremtidens eldreomsorg.

– Jeg vil at vi skal beholde det vi har i Søgne, og bygge det videre sammen. Det handler om livskvalitet gjennom hele livet for innbyggerne, sier hun

Forfatter: Jan Frantzen, foto: Erling Slyngstad-Hægeland
Publisert: 06.07.2018 13:16