Direktørene er på plass – hva nå?

Den ferske toppledergruppa i nye Kristiansand var samlet i Lillesand tidligere denne uka. Hensikten med samlingen var å bli bedre kjent med hverandre, bli oppdatert på status i programmet og få en oversikt over det videre arbeidet som venter i programmet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra venstre: Ragnar Evensen, Kristin Eidet Robstad, Brede Skaalerud, Camilla B. Dunsæd, Kjell A. Kristiansen, Wenche P. Dehli og Terje Fjellvang. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

– Vi har fått en god start på samarbeidet, understreker programleder og kommende rådmann, Camilla Dunsæd.  ­­­– En av de første oppgavene direktørene nå går i gang med er å avklare hva som skal høre til under de ulike stabs- og kommunalområdene, altså hva som skal ligge i den enkelte direktørs portefølje.

Tidligere i vår ble overordnet administrativ organisering vedtatt i fellesnemnda. I saksfremstillingen fra 24. april lå det noen skisser til hva som skal ligge hvor, og det er disse skissene som det videre arbeidet tar utgangspunkt i.

Innspillsrunde etter 14. juni

Camilla understreker at hva som skal ligge hvor i den administrative organisasjonen ikke er avklart ennå

­– Den 14. juni er det møte i programledelsen. Da skal vi lage et utkast til portefølje til den enkelte direktør. Direktørene vil bli prosjekteiere for de delprosjektene som ligger under vedkommendes stabs- eller kommunalområde.

Forslaget blir sendt på innspills- og høringsrunde hos arbeidstakerorganisasjonene, prosjektrådene og rådmannsgruppa. Det skal drøftes i Arena for drøfting før toppledergruppa fatter endelig beslutning. Fristen for å komme med innspill blir kunngjort senere.

Overordnet fremdriftsplan

Camilla understreker at hun og toppledergruppa håper å få avklart den enkelte direktørs portefølje før sommerferien.

– Etter sommerferien vil arbeidet med administrativ organisering på nivå to og tre (stillinger på kommunalsjefs- og enhetsledernivå) starte opp. Diskusjonen rundt lokalisering, altså hva som skal ligge hvor, kommer til å foregå parallelt, og etterfølges av ansettelse/innplassering i stillingene.

Planen så langt er å være i mål med en stor del av dette arbeidet innen desember 2018, slik at de aller fleste ansatte får vite hvor i organisasjonen de hører til før juleferien. Det kan hende at noe av dette arbeidet også vil pågå våren 2019.

Det vil komme ut mer informasjon om høstens arbeid litt senere denne måneden.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 08.06.2018 14:25