Det skal bli enklere å være frivillig

Den nye kommunen ønsker en god dialog med de frivillige, slik at den best mulig kan legge til rette for deres aktivitet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Vi ønsker at flere skal engasjere seg i frivillig arbeid, og at de skal oppleve det som meningsfylt. Det er viktig at frivilligheten får være både fri og villig. Den skal ikke måtte bære ansvaret som ligger på de kommunale tjenestene, sier Elisabeth Engemyr, kommunalsjef for innbyggerdialog i nye Kristiansand.

Hun slår fast at kommunen ønsker å legge bedre til rette for frivillige lag og organisasjoner fremover.

– Vi ser hvor viktig frivillighet er, og hva folk får igjen for at man gjør denne innsatsen. Vi vil at frivillige skal vite at det fins noen de kan spørre om råd og hjelp. Behovet for slik innsats blir større, siden man ser for seg at det blir mer ensomhet i fremtiden, og at forskjellene blir større.

Påtroppende frivillighetssjef, Anne Grete Widding, og kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr i nye Kristiansand.  (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

 

Åpen kommune

Mer dialog og innbyggerinvolvering blir viktig for kommunen framover. Det jobbes blant annet med å finne ut hvordan frivillige lag og enkeltpersoner ønsker at kommunen skal legge bedre til rette for deres aktivitet.

– Vi skal være en åpen kommune og innbyggerne skal ha en større påvirkning enn i dag. Derfor må vi ut og møte dem og få klare tilbakemeldinger på hva de ønsker av oss, sier Engemyr.

I den nye kommunen opprettes det en frivillighetsenhet som skal binde kommunen og frivillige organisasjoner tettere sammen. Leder for enheten blir Anne Grete Widding, som dermed blir frivillighetssjef i nye Kristiansand. En av sakene hun vil jobbe med er å få åpnet opp sentrale lokaler for frivillige organisasjoner.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på at Rådhuskvartalet er åpent på tirsdager og torsdager for organisasjoner. I innbyggertorgene på Tangvall, Nodeland og i Rådhuskvartalet i Kvadraturen vil vi åpne enda mer opp. Det er spennende for kommunen å gi litt slipp på kontrollen og vi håper det gjør at innbyggerne, organisasjoner og kommunen kan skape mer sammen i framtida, sier Widding

Integrering

– En av visjonene for nye Kristiansand er et åpent og inkluderende samfunn, og viktigheten av frivillige i alle aldre vil øke på flere områder. Ikke minst når det gjelder flyktninger og innvandrere, sier Widding.

– Organisasjonslivet er også opplæring i det norske demokratiet. Det er viktig å få til noe som engasjerer nye innbyggere. De vil bli bedre integrerte ved å komme ut i organisasjonslivet og treffe nye folk. Og så er det viktig at barna har aktiviteter med en gang de kommer hit, slik at de kan få venner og bli godt kjent med lokalmiljøet, sier hun.

Kristiansand kommune bevilger i dag ti millioner kroner til frivillighet. Engemyr sier at man må se an behovet etter sammenslåingen før man kan si noe om hvilke midler det blir snakk om fremover.

 

Forfatter: Jan Frantzen
Publisert: 04.07.2019 09:59