Den grenseløse kulturskolen

Kulturskolen går i front og er den første tjenesten som gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i nye Kristiansand. Mer enn 2000 elever får nå et stort og variert tilbud spredt på 27 ulike steder.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse var samlet i forbindelse med avdukingen av Knudens kulturmetro (kulturskolens metrokart) og de splitter nye nettsidene. Fra venstre: Enhetsleder for kultur og inkludering i Songdalen kommune, Gunn-Heidi Gabrielsen. Ordfører Harald Furre. Rådgiver Odd Christian Hagen i kulturskolen Kristiansand kommune. Avdelingsleder for musikk i kulturskolen i Kristiansand, Åse Norevik. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune. Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Karoline Rise Nøstdal ved kulturskolen i Kristiansand. Påtroppende direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand, Torbjørn Urfjell. Prosjektleder Helene Hostad Tønnessen (Kristiansand kommune. Praktikant Adrian Aspevik i kulturskolen i Kristiansand. Marianne Laukvik, enhetsleder for kultur i Søgne kommune.

– Det er mange dimensjoner ved å ha en bra kulturskole, understreker ordfører Harald Furre i dagens Kristiansand. – Det finnes forskning som viser at barn som har drevet med kultur blir mer robuste mennesker som klarer seg bedre i livet.

Uttalelsen falt på et møte tirsdag 2. april der pressen var invitert til ordførerens kontor for avduking av Knudens kulturmetro (kulturskolens metrokart) og de splitter nye nettsidene.

 

Ordfører Harald Furre

Når ut til flere

Prosjektleder for nye nettsider, Helene Hostad Tønnessen var godt fornøyd med å komme i mål. – Målet er at det skal bli enklere for barn, unge og foreldre og finne frem til tilbudene som passer best for den enkelte. For å gjøre tilbudene tilgjengelig for flest mulig, er en del av informasjonen oversatt til 22 ulike språk, forklarte hun.

– Dette vil være nyttig for barn og foreldre, men også for andre som ønsker å tipse eller informere noen om tilbudet. I utviklingen av sidene har det vært fokus på universell utforming, slik at de nye sidene bidrar til at kulturskolens tilbud når ut til enda flere. Målet er en kulturskole for alle. 

Påtroppende kulturdirektør i nye Kristiansand, Torbjørn Urfjell understreket at det «gildeste er at alle skal med i den nye kulturskolen». Dette oppnår man blant annet ved å ha tilbudet tilgjengelig på 22 språk.  I tillegg finnes det støtteordninger for barn fra familier med lav inntekt, slik at familiens økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse. Les mer om dette på nettsidene her.

Prosjektleder for nye nettsider Helene Hostad Tønnessen. Til høyre Karoline Rise Nøstdal, markeds- og kommunikasjonsansvarlig ved kulturskolen

 

Når tre blir en

Unge i dagens Kristiansand får flere dansetilbud å søke på, mens barn og unge i Søgne og Songdalen får muligheten til å søke på et mye større tilbud innenfor musikk, skapende skriving, musikal og animasjon.

– Vi i Søgne ønsker elever fra både Songdalen og Kristiansand velkommen. Vi håper at mange kulturelle bånd kan knyttes på tvers av kommunegrensene heretter, sier Marianne Laukvik, enhetsleder for kultur i Søgne.

Marianne Laukvik

Over 2000 barn deltar ukentlig på kulturskolens tilbud. I snitt produserer kulturskolen én konsert, utstilling eller forestilling hver dag hele året. I løpet av 2018 økte antall elever med 20% sammenlignet med 2017. Nå gis barn og unge i nye Kristiansand nye muligheter. Kulturskolen satser på bredde og spiss. Tilbudene blir flere og mer variert. Og de som ønsker å satse har mulighet for å bli med i talentprogrammer. Det starter et nytt slikt program til høsten.

 

Kulturmetro

Kulturskolens fremste aktivum er tilstedeværelse der folk bor. Knudens kulturmetro er et «metrokart» som nå lanseres på nettsidene. Dette kartet gir en god oversikt over hvilke tilbud som finnes, og hvor de er. Kulturskolen har tilbud 27 steder i nye Kristiansand og det jobbes nå for å videreutvikle kartet slik at det blir interaktivt og at busstidene kobles inn.

Knudens kulturmetro

 

Odderøya

Det neste store skrittet for Kulturskolen blir nytt bygg på Odderøya, ved siden av Kilden og Kunstsiloen. Dette planlegges ferdig i 2022/23 og er noe de ansatte ser frem til.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 03.04.2019 15:21