Camillas første 100 dager i jobben

Denne uka passerte programleder Camilla B. Dunsæd en viktig milepæl; sine første 100 dager i jobben. Vi tok en prat med henne for å høre hvordan oppstarten har vært.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand kommune, Camilla B. Dunsæd

Hva er du mest fornøyd med å ha oppnådd i løpet av de første 100 dagene i jobben?

Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å holde fremdriftsplanen for programmet og at vi er godt i gang med rekruttering av ledere på det øverste nivået i den administrative organisasjonen. I tillegg har vi nå kommet frem til et omforent forslag til omstillingsavtale. Denne avtalen skal sikre en forutsigbar omstillings-prosess for alle de ansatte i den nye storkommunen.

I skrivende stund er Camilla opptatt med å ferdigstille forslag til overordnet administrativ organisering i nye Kristiansand, et dokument som har vært på høring i alle tre kommuner, og som kommer opp i fellesnemnda 24. april. På samme møte skal også omstillingsavtalen behandles.

Hvordan opplever du at de ansatte i de tre kommunene stiller seg til arbeidet med å bygge ny kommune så langt?

 

Her er det absolutt mest positivt. Folk er med og bidrar, og det er tydelig at de ønsker at vi skal gjøre et best mulig byggearbeid sammen, slik at sluttresultatet blir bra for innbyggerne som sokner til nye Kristiansand kommune.

Hva er fint med jobben som programleder?

­– Det er veldig masse som er spennende og interessant med å jobbe i en slik stor fusjonsprosess. For det første treffer man mange engasjerte mennesker, og for det andre er det veldig givende å være med å bygge en kommune som både skal bli bra å bo i for innbyggerne, samtidig som vi skal være opptatt av innovasjon og utvikling og ha en tydelig stemme nasjonalt.

Hva er den største utfordringen i jobben din?

En av de aller største utfordringene er å balansere grundighet mot tilgjengelig tid. Det som være på plass i ny kommune må prioriteres først, og vi må akseptere noen 80-prosentsløsninger underveis. Heldigvis er 1.1.2020 bare begynnelsen. Det skal foregå en masse spennende arbeid etter denne datoen også.

Er jobben slik du hadde sett for deg, eller har det vært mange overraskelser underveis?

– Den har i store trekk vært slik jeg så det for meg før jeg begynte. Jeg kommer jo fra stilling som rådmann i en annen kommune, så det er mye som er gjenkjennbart – selv om det å bygge en helt ny kommune selvsagt er annerledes – og gir meg mange spennende utfordringer daglig.

Hva ser du for deg blir de største endringene som folk vil merke i ny kommune i forhold til dagens tre kommuner?

Vi blir jo til sammen en større kommune enn den enkelte kommune er i dag, samtidig er vi veldig opptatt av at vi skal utvikle gode lokalsamfunn med nærhet til kommunale tjenester der folk er. Kommunen skal bli mer tilgjengelig, noe som i en del tilfeller vil si å bli mer digital. En annen ting vi er opptatt av er å involvere innbyggerne enda mer, slik at vi sammen kan skape noe nytt og enda bedre. Da beveger vi oss over i et fellesskapssamfunn der brukerne ikke er en kunde, men en innbygger som skal bidra til fellesskapet. Denne måten å jobbe på omtales ofte som kommune 3.0.

Hvordan tenker du at byggingen av ny kommune vil påvirke de ansatte sin jobb-hverdag?

For de aller fleste vil hverdagen ikke bli vesentlig endret. Er du lærer på en skole i dag vil du fortsatt være lærer på samme skole etter 1.1.2020. I bunn og grunn er det jo de samme tjenestene vi som kommune skal levere fremover som vi leverer i dag, så arbeidsoppgavene vil ikke bli vesentlig endret.

Camilla understreker at en ting som vil være en endring for ansatte fremover er at kommunens tjenester blir mer digitale.

Dette vil kreve en endring i måten vi jobber på, og for innbyggerne vil det blant annet bety flere muligheter til selvbetjening via kommunens nettsider. Det at folk kan hjelpe seg selv i større grad enn før, vil frigi ressurser til andre spennende arbeidsoppgaver.

Hva vil du prioritere de neste månedene?

Første prioritet er å få på plass ledergruppa. Når den er på plass blir det en stor og viktig oppgave å jobbe videre med administrativ organisering på alle nivåer. Dette arbeidet vil pågå utover høsten. I løpet av våren 2019 regner vi med at alle vet hvor de hører hjemme. Noen vet det kanskje allerede i løpet av høsten 2018. En annen veldig viktig del blir å jobbe målrettet med kulturbygging på tvers av kommunegrensene. Dette arbeidet vil pågå parallelt med organiseringen.

Hva gleder du deg mest til i 2018?

Jeg trives veldig godt i jobben, og utover det å få på plass ledergruppen er det vanskelig å komme på noe konkret. Generelt sett har jeg store forventninger til det videre arbeidet med å bygge ny kommune. Det er mange små brikker i det store puslespillet, og her blir det mange spennende oppgaver for alle!

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 13.04.2018 15:02