Camilla B. Dunsæd innstilt som prosjektleder og rådmann

Camilla B. Dunsæd innstilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Rette kandidat

Camilla B. Dunsæd er innstilt til jobben som prosjektleder/rådmann i nye Kristiansand. Foto: Avisen Agder– Innstillingsutvalget i nye Kristiansand har funnet den rette kandidaten til stillingen som prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune, sier leder for ansettelsesutvalget, ordfører Harald Furre i Kristiansand.

– Basert på en grundig vurdering av kandidatene innstiller utvalget enstemmig på at Camilla B. Dunsæd blir prosjektleder og kommende rådmann for den nye storkommunen fra 1. januar 2020, sier Furre, som opplyser at Dunsæd begynner i stillingen som prosjektleder 1. februar 2018. 

Bred kommunal erfaring

Dunsæd er utdannet sivilingeniør og dr. scient. Hun har bred kommunal erfaring, herunder blant annet 10 års erfaring som rådmann i Kvinesdal. Dunsæd har videre en rekke betydningsfulle styreverv, også fra store organisasjoner. Hun er for tiden blant annet styreleder for Sørlandet Sykehus, samt medlem i nasjonalt e-helsestyre og KS etikkutvalg. Hennes bakgrunn og nasjonale kontaktflate anses som viktige deler av hennes lederprofil, som sannsynliggjør at nye Kristiansand blir en regional drivkraft og nasjonal foregangskommune innen digitalisering og utvikling med fokus på innovasjon, nyskaping og bærekraft. Mer informasjon og CV i pressemeldingen.

Bekreftet

Dunsæd har bekreftet at hun tar imot stillingen dersom fellesnemnda ansetter henne. Dunsæd tilbys samme lønn som nåværende rådmann i Kristiansand kommune, dvs 1,3 mill per år. I perioden frem til sammenslåingen er en realitet justeres lønnen årlig i tråd med gjennomsnittet i KS-området. Etter 1.1.20 gjennomgås lønnen på nytt for å sikre at denne er på nivå med tilsvarende kommuner. Ut over lønn kommer mindre goder som telefon, avis og elektronisk kommunikasjon.

Ansettelsesutvalget

Ordfører Harald Furre i Kristiansand har ledet innstillingsutvalget for ansettelse av ny prosjektleder/fremtidig rådmann.Tillitsvalgte Kristian Espedal Larsen fra Songdalen og Pål Tjøm fra Kristiansand, ordfører i Søgne, Astrid Hilde og ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland, har også vært med i innstillingsutvalget.

Mer informasjon om prosessen finner du her.

18 søkere

Til sammen 18 søkere ønsket jobben som ny prosjektleder og fremtidig rådmann for Nye Kristiansand, den nye storkommunen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Selection Partner har vært engasjert som rekrutteringsfirma og til å administrere ansettelsesarbeidet. Fristen for å søke stillingen var 1. september. Søkerlisten.

Nye Kristiansand

Den nye storkommunen Nye Kristiansand, bestående av Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal etter planen være i drift fra 1. januar 2020. Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berglund Åsland, har vært ansatt i jobben som prosjektleder fra våren 2017 og fungerer frem til Camilla B. Dunsæd  er på plass 1. februar neste år.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.10.2017 15:09