Brenner for barn og unge

Kristin Eidet Robstad er genuint opptatt av å se barn og unge og ønsker å bidra til at hver enkelt skal få mulighet å ha en oppvekst der de blir tatt på alvor og er inkludert. Hun har fått rollen som direktør for oppvekst og læring i nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kristin Eidet Robstad blir direktør for oppvekst og læring i nye Kristiansand.

I likhet med Kjell A. Kristiansen kommer også Kristin fra jobb i Songdalen kommune der hun har vært kommunalsjef for oppvekstsektoren siden 2017. Før den tid har hun innehatt en rekke ledende stillinger blant annet som utdanningsdirektør for fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, hun har vært kommunalsjef for oppvekst i Vennesla og skoleinspektør ved skolekontoret i samme kommune. Robstad holder på med en master i ledelse ved universitetet i Agder og er utdannet adjunkt med tillegg.

 

 

Lyttende leder

Som leder er hun opptatt av medarbeiderskap og tillit.

– Alle har vi 100 prosent ansvar for at totalen blir bra, men vi har ulike roller å fylle. Jeg er opptatt av å være en lyttende leder som slipper andre til. Det handler om å sette sammen et godt lag, men samtidig stiller jeg selvsagt krav til de ansatte. Dette med medarbeiderskap er tosidig. 

Kristin legger til at grunnen til at hun kan ta på seg denne store og viktig oppgaven innen oppvekst og læring er nettopp det at hun har dyktige folk rundt seg.

På spørsmål om hvorfor hun ønsket jobben som direktør for oppvekst og læring svarer Kristin:

­– Jeg er opptatt av sektoren og ønsker virkelig å bidra til at barn og unge skal få tid til å være barn, samtidig som de utvikler seg og opplever at de mestrer egne liv. - Det er inspirerende og veldig meningsfylt å få lov til å lede et så stort arbeid innen dette fagfeltet sammen med mange dyktige kolleger som er sterkt engasjert i sitt fag. Jeg trigges av å kunne lede andre i et felt med masse spennende utvikling i en sektor som er opptatt av profesjonalisering. Det har virkelig skjedd mye innen feltet barn og unge de siste åra. Jeg er opptatt av å være framoverlent og ønsker å satse videre på arbeidet med inkluderende lek- og læringsmiljø der barnet er i sentrum.

Kvalitet i alle prosesser

Kristin er klar til å brette opp ermene og gyve løs på arbeidsoppgavene, både de som ligger foran i selve byggefasen, og alt som skal skje først etter 2020.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med å legge en god strategi og til å bygge videre på alt det fine arbeidet som allerede gjøres i de tre kommunene. Det er viktig for meg å sørge for god kvalitet i alle prosessene vi gjør nå, sier Kristin og legger til at hun også ser frem til tiden etter sammenslåingen - når det blir tid og mulighet for å ta utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid innen sektoren ett hakk videre.

Beinhard prioritering

Ambisjonsnivået til nye Kristiansand er høyt, og det kommer til å bli mange tøffe prioriteringer i tiden fremover.

– Det skal fattes mange store beslutninger de neste par årene som påvirker mange menneskers liv. Det blir krevende å få alt klart i den korte tiden vi har tilgjengelig. En del av min jobb blir å holde oversikten og prioritere beinhardt, understreker Kristin. Vi kan ikke rekke absolutt alt før 1.1.2020, så her blir det viktig å gjøre noen gode strategiske valg. Vi må hele tiden spørre oss selv hva som er nødvendig å ta fatt i umiddelbart og hva som kan vente til etter 2020.

Nøkkelpersonell

Å bygge ny kommune handler om mennesker, og noe av det som blir kritisk fra starten av er å få på plass riktig personell i nøkkelposisjoner.

– Noen viktige avgjørelser må rett og slett vente til de rette folkene er på plass, forklarer Kristin. – Vi må ha nøkkelfunksjonene i boks før vi kan begynne å ta de store og viktige diskusjonene om hvordan vi skal organisere oss på oppvekstfeltet. Det gjelder å få en god balanse mellom stabs- og lederfunksjoner. Nå holder vi på med å bemanne prosjekter og delprosjekter innen oppvekst og læring, et arbeid som både er krevende og som tar tid, ettersom de ressursfolkene vi trenger allerede har mange andre oppgaver i dagens kommuner.

Oppvekstsvilkår og tverrfaglig samarbeid

På spørsmål om hvordan oppvekst og læring kan bidra til at nye Kristiansand kan bli Norges beste kommune å jobbe, virke og bo i svarer Kristin:

– Det vi kan bidra med er å lage gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er hele fundamentet for resten av livet. Her er det viktig at vi klarer å gjøre enkeltmennesker selvstendige og får til et godt samarbeid med andre sektorer i kommunen – f eks fritid og kultur, og ikke minst helsefeltet. 

Å virkelig se barn og unge som strever og å hjelpe og støtte både dem og familien krever gode tverrfaglige tjenester, noe som i praksis ikke alltid er like enkelt.

 – Vi har sett her på Sørlandet hvilke tragiske følger det kan få når barn og unge «faller mellom to stoler» og ikke får den hjelpen de trenger. Hvordan vi kan samarbeide enda bedre på tvers vil bli et viktig tema fremover i byggingen av ny kommune.

Kristin understreker hvor viktig det er å bygge kompetanse for ansatte, slik at de er i stand til å ivareta barn og unge som sliter og slik at de evner å se det store bildet.

– Når vi som kommune skal gjøre noe for barn og unge er det viktig å huske at vi må gjøre ting sammen med dem og familien – og ikke for dem.

– Det viktigste arbeidet skjer der ute, i møtene mellom barn og unge og kommunens ansatte. Min jobb er å få til ting gjennom andre. Jeg prøver hele tiden å ha et øye for hvordan jeg kan legge best mulig til rette for at mine folk skal få gjort jobben sin. Jeg gleder meg til å komme i gang med oppgavene, avslutter Kristin.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 11.06.2018 13:13