Betalingssatser for innbyggerne drøftes i dag

I dag starter fellesnemnda for nye Kristiansand opp sin møtevirksomhet igjen for fullt. Da skal blant annet betalingssatser for innbyggerne drøftes (harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling i de tre kommunene).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På sakslista står også prosessen for nytt ordførerkjede og kunstprosjektet i rådhuset i nye Kristiansand. Ansettelsesreglement og fremdrift for interkommunale samarbeid i nye Kristiansand er også blant sakene som skal behandles i møtet, i tillegg til mandat for valg- og honorarkomitéen

Temaet eiendomsskatt blir utsatt til oktober. Det samme gjelder reglement og møtegodtgjørelse for folkevalgte.

Noen viktige milepæler

Lurer du på hva som er besluttet i byggingen av ny kommune så langt? Her er noen milepæler:

2017:

 • 23. juni hadde fellesnemnda sitt konstituerende møte. Da ble hovedprinsipper for organisering vedtatt og det ble avklart at den nye kommunen skulle hete Kristiansand og ha 71 representanter i bystyret
 • 29. august ble overordnet prosjektplan og organisering av administrative delprosjekt vedtatt. Samme dato ble delegering av myndighet til programleder vedtatt
 • 31. oktober ble kommende rådmann Camilla B. Dunsæd ansatt, i overgangsperioden kalles hun programleder. Samme dato ble budsjett for bruk av statlige omstillingsmidler vedtatt 

2018:

 • 30. januar ble visjoner, og mål for prosessen med å bygge ny kommune vedtatt (politisk styringsdokument). Samme dag ble også kommunikasjonsstrategi for programmet vedtatt
 • 30. januar ble også prosess for arbeid med planstrategi vedtatt, inkludert arbeid med første kommuneplan og gjennomføring av såkalte «ROS»-analyser
 • 27. februar 2018 ble overordnet politisk struktur og organisering for ny kommune vedtatt
 • 24. april ble overordnet administrativ organisering for ny kommune vedtatt
 • 24. april ble omstillingsavtalen for ansatte vedtatt
 • 29. mai ble de kommende direktørene i nye Kristiansand formelt ansatt av fellesnemnda, samt grunnlagsdokument for nye Kristiansand
 • 19. juni godkjenner fellesnemnda at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring
 • 19. juni ble det nedsatt et valgstyre som skal jobbe med planlegging av kommunevalget 2019
 • 19. juni ble utarbeidet foreløpige rammer for hvordan jobbe med budsjettprosessene i dagens kommuner fram til første budsjett for ny kommune skal utarbeides i 2019

Busstur

Gruppebilde av fellesnemnda på busstur (foto Marte Krogstad)

Tirsdag 28. august startet fellesnemnda opp arbeidet etter sommerferien med en busstur for å bli bedre kjent i de tre kommunene som skal bli nye Kristiansand. En rekke sentrale steder i de tre kommunene stod på programmet, blant annet Mjåvann industriområde og Tronstad interkommunale vannverk. Hit var også pressen invitert, noe som genererte lokal mediedekning.

Fire deltakerne om bussturen:

Formålet med turen var at vi skulle bli kjent i hverandres kommuner. Vi skal jo bli én kommune, og da må en ha grunnlag for å kunne forvalte kommunen. Derfor ønsket vi at de fra Kristiansand skulle bli kjent hos oss, og vi skulle bli kjent i Kristiansand. Formålet var også å bli kjent med folkene som en skal styre kommunen sammen med, understreket Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen.

Johnny Greibesland ønsker velkommen til vannverket (foto Marte Krogstad)

– Jeg syns det er veldig nyttig å se problemstillingene som er i de andre kommunene, både utfordringene som de har, og mulighetene som de har, og hvordan de takler det, sier Per Kjær fra Søgne SV.

Ordføreren i Søgne og nestleder i fellesnemnda, Astrid Hilde, er opptatt av å vise at Søgne ikke slutter på Tangvall. – Vestbygda er også en viktig del av kommunen. Jeg ønsker å få fokus på det som er våre utfordringer; nedbygging av strandsoner, utfordringer knyttet til kystkultur og verneverdige områder som Ny-Hellesund, og satsingsområder som vi kunne ønske ble mer fokusert på i den nye kommunen. Og det forutsetter at folk kjenner til Søgne, sier Astrid M. Hilde.

Hun legger til at bussturen var gøy, informativ og lærerik.  – Jeg har aldri vært på dette vannverket (Tronstad interkommunale vannverk red.amn.), så det var veldig fint å komme hit. Dette er noe som vi eier sammen og som samler oss, og vann er noe vi alle trenger, så dette er viktig slår hun fast.

Omvisning på vannverket (foto Marte Krogstad)

Påtroppende rådmann, Camilla Dunsæd,tror at det var fint både for Kristiansandspolitikerne og de andre å bli kjent på steder utenom sentrum som for eksempel Randesund og Hånes. Nå som vi skal bli en ny kommune er det en del snakk om geografi, og det at folk har vært ute og sett hvordan det faktisk er, det er fint. Hun legger til at hun ikke var så godt kjent selv før turen, men at hun har blitt litt mer kjent i de tre kommunene nå. – Denne turen har også vært kultur-byggende, og var et bra initiativ fra leder av fellesnemnda, Harald Furre, avslutter Camilla.

Følg med på byggingen av ny kommune

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 25.09.2018 08:43