Åpen høring om tildeling av langtidsopphold

Fellesnemnda har vedtatt å sende forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud på høring. Høringsfristen er 1. november.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn av høringsinstanser

Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner har per i dag egne separate forskrifter om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgns-tjenester. I forbindelse med etableringen av nye Kristiansand er det behov for å samle disse forskriftene med revisjon for ny forskrift gjeldende for nye Kristiansand.

 

Høringsfrist og høringsinstanser

Du sender ditt høringssvar elektronisk til postmottak@kristiansand.kommune.no innen 1. november 2019. Merk svaret med saksnummer 201912019 og «svar på høring Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a».

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både privatpersoner og organisasjoner. Innspillene vil bli vurderte i forhold til eventuelle endringer av forslaget til forskrift og vedlagt saken til bystyret.

For ytterligere detaljer, se vedlegg.

 

Høringsbrev

Forskrift

 

Kontaktpersoner for media:

Lisbeth Bergstøl: 971 90 832

Arnfinn Rodal: 970 71 289

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 06.09.2019 14:07