Ansatte kan påvirke verdigrunnlaget

Mandag 4. mars går det ut en spørreundersøkelse til 20 prosent tilfeldig utplukkede ansatte i dagens tre kommuner. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge verdier.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Jeg ønsker at vi skal ha en klar retning og et tydelig verdigrunnlag for nye Kristiansand, understreker programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd. – For meg er denne undersøkelsen en fin anledning til å få innspill direkte fra de ansatte selv. Jeg håper flest mulig prioriterer å svare på undersøkelsen i løpet av de sju dagene den ligger tilgjengelig.

Tilfeldig valgte

– Systemet velger ut 20 prosent tilfeldig valgte ansatte, forklarer personalrådgiver Odd-Jarle Larsen. Han representerer ressursgruppa som gir HR-støtte til en rekke prosesser i disse dager, inkludert innplassering av ledere. – De ansatte som plukkes ut til undersøkelsen får en e-post med informasjon om undersøkelsen fredag 1. mars. Selve undersøkelsen kommer på e-post mandag 4. mars og tar ca. ti minutter å gjennomføre. Den må besvares innen sju dager og er anonymisert, sier Larsen.

Flere trinn

Undersøkelsen er første ledd i en prosess som også involverer en serie med workshoper. Den kartlegger personlige verdier, verdier i dagens kommunalområder og fremtidens verdier for den nye kommunen.

Resultatene av undersøkelsen danner grunnlaget for workshoper som kjøres per kommunalområde med fem ansatte fra hver kommune, totalt 15 deltakere per workshop. Områdene som dekkes er følgende: oppvekst, helse, teknisk, kultur og stabsfunksjoner. Workshopene tar utgangspunkt i dagens kommuners organisering.

Tredje og siste trinn er kvalitative tolkninger av resultatene fra kartleggingen som gis til programledelsen.  

Vil lytte til de ansatte

På spørsmål om hva de har tenkt å gjøre med verdikartleggingen svarer Dunsæd at det vil bli nyttige innspill til verdiplattformen som skal danne grunnlaget for visjon og verdier for nye Kristiansand. –Her har mange ansatte en god mulighet til å bli hørt og til å være med å prege den nye kommunen. Jeg håper flest mulig benytter seg av den, avslutter hun.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 28.02.2019 11:02