– Vi skal bli beste kommune å bo og leve i

Rådmann Ragnar Evensen gleder seg til å ta fatt på jobben som direktør for miljø, byutvikling og teknisk – sektoren som får hovedansvaret for at innbyggerne i nye Kristiansand skal oppleve kommunen sin som best å leve i.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ragnar Evensen blir direktør for miljø, byutvikling og teknisk. (Foto: Svein Tybakken)

Engasjert

– Vi legger rammene for alt du trenger fra morgen til kveld; boligen, veien, vannet, avløpet, avfallet, hvor jobben din er, transporten, by-opplevelsen, parkene og fritiden din – idrettsanleggene, lysløypene, kulturbyggene – You name it!

Ragnar Evensen blir fort engasjert på vegne av sektoren han har ledet som teknisk direktør i 12 år, frem til han i vår overtok som rådmann etter Tor Sommerseth. Rådmannsjobben er midlertidig frem til 2020. Når vi spør ham hvorfor han ønsket å bli direktør for miljø, byutvikling og teknisk, referer han til ansettelsesintervjuet hos programleder Camilla Dunsæd.

Byutvikling

– Hun spurte meg hvilke fortrinn jeg har inn i en slik jobb. Da måtte jeg jo svare at det er dette jeg kan. Byutvikling har vært min store interesse i hele mitt voksne liv. Jeg har fått lov å være med på en fantastisk utvikling av Kristiansand i de siste 20 årene – i 12 av dem som teknisk direktør. I år er vi Norges mest attraktive by.

Engasjert – og ikke så rent lite stolt. Ragnar Evensen vil ikke ta æren for noe. Men han understreker at Kristiansand er stor nok til at det skjer mye spennende og samtidig liten og oversiktlig nok til at han som teknisk direktør eller rådmann har fått og får være med i de fleste prosesser. Det er mange aktører som spiller stor rolle i byutviklingssammenheng. Og Evensen peker på en stadig bedre samhandling mellom det private næringslivet og det offentlige til beste for byen.

– Med min arkitektbakgrunn er det sikkert naturlig at det er prosessen som motiverer meg. Fra streker på papir til ferdig bygg ­– fra plan til ferdig utviklet bydel. Byutvikling er et langsiktig arbeid. Resultatene kommer seint, men det er veldig spennende.

Klima og miljø

Ragnar Evensen viser til det langsiktige arbeidet med rensingen av Otra på 80-tallet og byfjorden på 90-tallet og som har gitt Kristiansand status som Norges miljøby i 30 år.

– Nye Kristiansand skal fortsatt være foregangskommune innen miljø- og klimaarbeidet. Vi skal jobbe aktivt for å unngå store konsekvenser av endret klima. Vi skal trygge elvene og bekkene våre, sikre mot skred og være en trygg og god kommune å bo i. Vi skal rett og slett være best i klassen på å håndtere klimautfordringene, sier Evensen.

Bygge ny kommune

Utfordringene står i kø for den nyansatte direktøren for miljø, byutvikling og teknisk. Men det gjør ham ikke mindre motivert.

– Vi skal bygge en ny kommune – utvikle en ny kommuneplan som vil bli preget av en helt ny senterstruktur. Nodeland og Tangvall skal ha tydelige og viktige roller vest for Kvadraturen. De to kommunene bringer inn store naturgitte ressurser med mange muligheter for nysatsing. Vi får dobbelt så stor skjærgård med alt hva det innebærer av muligheter for blågrønne næringer og fritidsmarkedet. Vi blir en mye større landbrukskommune som gir muligheter for ny næringssatsing både innen jord og skog. Ny og innovativ utnyttelse av trevirke er klimavennlig satsing som vi skal bli gode på.

– Der det er mange muligheter finnes det også rom for interessekonflikter. Det kommer til å bli mange diskusjoner om hvilke områder som skal utbygges og til hvilke formål.  Samtidig vil en ny senterstruktur utfordre, med tanken om kompakt byutvikling. Det viktige er at vi treffer staten og byvekstavtalen hjemme slik at vi får finansiert det vi trenger av nye veier, gang- og sykkelstier og kollektivsatsing. Da er samordnet arealpolitikk nøkkelen, sier Evensen og blir veldig byråkratisk et øyeblikk.

Ny organisasjon

Men Ragnar Evensen er raskt tilbake i Duracell-modus, som han kaller det. Han vil uredd ta fatt i utfordringene med godt mot og stort engasjement – enten det nå er som rådmann i gamle Kristiansand i sammenslåingsprosessen eller som ny direktør.

– Jeg gleder meg til å være med å sette sammen en ny og slagkraftig organisasjon og sektor med faglig tyngde. Søgne og Songdalens kompetanse vil forsterke og berike oss og gjør oss enda mer i stand til, sammen med de folkevalgte, å bygge den nye kommunen. Og så er det jo sånn at flinke folk tiltrekker seg flinke folk. Kristiansand kommune er blitt en stadig mer attraktiv arbeidsplass. Nye Kristiansand blir ikke dårligere. Det er lettere å rekruttere til et stort og godt fagmiljø.

Fag og humør

Ragnar Evensen ser for seg en stor og lystbetont jobb med å samle kulturen i den nye sektoren han skal lede.

– Det blir utfordrende, men det er en stor gjeng som er motivert av det faglige. Hadde vi vært opptatt av status hadde vi jobbet med noe annet. Vi skal være proffe og til å stole på og jeg vil at vi vi sammen skal jobbe under fanen «Tung faglighet og lett humør», sier rådmannen og direktøren som har to enkle prinsipper for ledelse: Sunn fornuft og folkeskikk.

– Kommer langt med det, sier Ragnar Evensen.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 22.06.2018 15:22