– Mye likt, til tross for ulikheter i størrelse og organisering

Dette var gjennomgangstemaet da de administrative prosjektlederne i nye Kristiansand presenterte resultatene fra kartleggingen av måten vi jobber på i dagens tre kommuner for prosjektstyrene sine.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– I bunn og grunn har vi sektororganisering i alle tre kommuner, forklarte prosjektleder Marianne O. Tronstad. – Det er nivåene under som varierer. Og hun la til: –  ­­­I det store og hele er tjenestene som leveres til innbyggerne eller kommunens egne mer eller mindre de samme. Forskjellene henger i stor grad sammen med hvordan kommunen er organisert og kommunens størrelse.

Prosjektleder for administrasjon og ledelse, Marianne O. Tronstad

Som et naturlig resultat av størrelsesforskjellen har Kristiansand mer spissede tjenester – og flere folk som jobber innen hvert fagfelt, mens Søgne og Songdalen har færre ansatte som ofte som dekker flere fagfelt.

Smådriftsfordeler’

Glenn O. Austegard, prosjektleder for teknisk, miljø, klima og eiendom, understreket at det kan være mange ‘smådriftsfordeler’ ved en mindre kommune. For eksempel oppleves avstanden mellom innbyggerne og kommunens kontaktpersoner ofte som mindre enn i en større kommune. Han stilte blant annet følgende spørsmål: Hva trenger vi for å få til en ny kommune som er bedre enn det vi har fra før? Kan vi få med oss både stordrifts- og smådriftsfordeler?

Prosjektleder for teknisk, miljø, klima og eiendom, Glenn O. Austegard

Delingskultur

Kartleggingsarbeidet involverte bidrag fra en rekke arbeidsgrupper, og prosjektlederne understreket hvor fornøyde de var med innsatsen i alle tre kommunene. – Kulturen for deling og samarbeid er særdeles bra, så dette tegner bra, slo Nina Hauge fast. Hun er  prosjektleder for økonomi og eierskap og var en av dem som presenterte resultater fra kartleggingen.

Prosjektleder for økonomi og eierskap, Nina Hauge

Kartleggingsarbeidet godkjent

Etter at kartleggingsarbeidet var ferdig hadde de tillitsvalgte frist frem til 9. februar med å komme med innspill til kartleggingen. Det var kun mindre justeringer som kom inn til programsekretariatet. 14. februar ble resultatet av kartleggingen godkjent i det enkelte prosjektstyret og 15. februar var prosjektstyrene, prosjektlederne, programledelsen og representanter for de tillitsvalgte samlet for å jobbe videre med hvordan gripe an neste fase i prosjektet.

Kunnskapsgrunnlagene som er samlet inn gjennom kartleggingen skal brukes til organisering av ny kommune, utarbeidelse av felles grunnlagsdokument, og til å finne ut hvilke oppgaver som må gjøres framover i hvert prosjekt for at alt skal være på plass 1. januar 2020.

En konsentrert forsamling: Prosjektlederne i de åtte administrative prosjektene i nye Kristiansand presenterte kartleggingsresultatene for det enkelte prosjekt for prosjektstyrene og programledelsen

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 16.02.2018 13:38