- Nye Kristiansand trenger deg

Nå skal vi bygge en helt ny kommune. Nye Kristiansand er ikke tre tidligere kommuner, men en helt ny og fremtidsrettet kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


- Unik mulighet

Lederen av fellesnemnda, Harald Furre, ønsker innspill fra både innbyggere, ansatte og politikere i arbeidet med å utforme nye Kristiansand.

 

Det skal være godt å bo, arbeide og leve i nye Kristiansand.

Selv om vi skal bygge nytt, skal vi ta vare på identitetene og kvalitetene ved de mange stedene i regionen vår. Nye Kristiansand skal være en inkluderende kommune, som tar vare på sine innbyggere, uansett hvem de er eller hvor i kommunen de bor.

Sammenslåingen er et stort mulighetsvindu. Vi har fått en unik mulighet til å bygge en bedre kommune, men det skjer ikke av seg selv. Det er opp til oss, politikere, ansatte og innbyggere i kommunen, å gripe muligheten til å skape en bedre kommune.

Vi må sette oss felles, høye mål for nye Kristiansand. Fellesnemnda, det midlertidige kommunestyret for nye Kristiansand, går i gang med dette arbeidet nå. Vi skal meisle ut en visjon og en retning for utviklingen i den nye kommunen vår.

Innspill

Dette er en stor oppgave og her ønsker og trenger vi innspill. Noe er vi allerede enige om. Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Vi skal bygge et bedre lokaldemokrati der innbyggerne skal kunne medvirke og bli hørt.

Send innspill

Denne nettsiden skal gi innbyggere, ansatte og politikere et utgangspunkt for å medvirke. Her skal dere kunne lese om arbeidet med å etablere nye Kristiansand. Her skal dere kunne se hvor langt vi er kommet i prosessen. Her skal dere kunne lese om målene og visjonen for kommunen og hvordan vi vil organisere tjenestene. Kort sagt: Her skal dere kunne lære om nye Kristiansand – og få et grunnlag til å mene, komme med tilbakemeldinger og påvirke utviklingen av nye Kristiansand.

Jeg ser frem til samarbeidet!

Harald Furre
Leder av fellesnemnda

 

Forfatter: Harald Furre - leder av fellesnemnda
Publisert: 13.10.2017 08:13