Aktuelt fra nye Kristiansand

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


  Innplasseringen av ansatte er ferdig

  14.06.2019

  De aller fleste fast ansatte er nå innplassert i en stilling i den nye kommunen. –Dette er en stor og viktig milepæl for oss i programmet, sier påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd. Hun retter en stor takk til alle som har vært involvert i dette omfattende arbeidet.

  Les mer

  Gevinster, måloppnåelse og kulturbygging på ledermøte

  13.06.2019

  Ledelse, virksomhetsstyring og gevinster som følge av ny kommune var noen av temaene som sto på agendaen under forrige ledermøte. Lederne som var samlet ble enige om å jobbe for tettere samarbeid og en oppbygging av en åpen organisasjonskultur.

  Les mer

  Slik blir lokalisering i ny kommune

  07.06.2019

  I dag har programleder besluttet hvordan endelig lokalisering av arbeidsplasser og tjenester blir i ny kommune.

  Les mer

  En ny og bærekraftig kommune

  03.06.2019

  FNs bærekraftsmål er en av byggesteinene for oppbyggingen av nye Kristiansand kommune. Nå inviteres innbyggerne til åpent møte og workshop som en del av Miljøuka i Kristiansand. Der kan de komme med sine innspill om bærekraft i ny kommune.

  Les mer

  Lokalisering i nye Kristiansand fase to

  28.05.2019

  Tirsdag 28. mai presenterte arbeidsgruppa som har jobbet med lokalisering flere mulige alternativer for fase to av lokaliseringen. Anbefalingene til gruppa er vurdert av lokaliseringsgruppa og skal behandles i felles møte for arbeidsutvalgene (HAMU/AMU) 4. juni, og programledelsen fatter endelig beslutning 7. juni.

  Les mer

  Følg TV-overføring fra fellesnemnda i dag

  28.05.2019

  Dagens møte i fellesnemnda kan du følge ved å klikke på lenken nedenfor. Sendingen starter 12.30.

  Les mer

  Vedtak om lokalisering utsatt til 7. juni

  20.05.2019

  Fase to for lokalisering skulle etter planen vedtas 29. mai, men blir nå utsatt til 7. juni. Orientering i Arena for drøfting finner fortsatt sted 28. mai.

  Les mer

  Invitasjon til SNART! konferansen

  13.05.2019

  Til konferansen SNART! 14. juni inviteres alle som bryr seg om utvikling av bygd og by på Sørlandet. Foredragsholdere og masterstudenter fra Norge og Frankrike.

  Les mer

  17. mai-program for nye Kristiansand

  10.05.2019

  Endelig er dagen her som jeg har lengtet etter! Her finner du 17. mai-programmet for Søgne og Kristiansand kommune. I tillegg finner du programmene for Greipstad og Finsland.

  Les mer

  Innplasseringsprosess for fase tre

  08.05.2019

  Tre kommuner blir én ny kommune og alle ansatte er med videre. Dette kalles en virksomhetsoverdragelse og mange stillinger overføres til ny kommune uten vesentlige endringer.

  Les mer

  Arkivopptak fra fellesnemnda 30. april

  02.05.2019

  Nå er TV-opptaket fra fellesnemndas møte tirsdag 30. april publisert. Klikk på lenken nedenfor for å se sendingen. Du finner også lenke til saksliste og protokoll fra møtet.

  Les mer

  Forslag til plan om lokalisering er utsatt

  30.04.2019

  Arbeidsgruppen som jobber med lokalisering skulle opprinnelig legge frem et forslag til plan for lokalisering 1. mai. Dette arbeidet er blitt noe forsinket, og informasjon om lokaliseringsplanen er derfor utsatt.

  Les mer

  Følg TV-overføring fra fellesnemnda i dag

  30.04.2019

  Dagens møte i fellesnemnda kan du følge ved å klikke på lenken nedenfor. Sendingen starter 12.30.

  Les mer

  Bredere samarbeid for bedre sikkerhet

  29.04.2019

  Arbeidet med ny felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for den nye storkommunen er nå avsluttet. Et tverrsektorielt samarbeid med over 100 involverte parter har resultert i en ROS-analyse som favner i både bredden og dybden.

  Les mer

  Godt engasjement på ledermøte

  10.04.2019

  Verdikartlegging, planstrategi og innplassering av ansatte var noen av temaene som stod på programmet da direktørene og kommunalsjefene nylig var samlet på ledermøte.

  Les mer

  Stillingsbeskrivelsene er nå publisert

  03.04.2019

  Endelig versjon av diverse dokumenter som omhandler innplasseringsprosessen for neste ledernivå er nå publisert under For ansatte på siden Organiseringsprosessen.

  Les mer

  Den grenseløse kulturskolen

  03.04.2019

  Kulturskolen går i front og er den første tjenesten som gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i nye Kristiansand. Mer enn 2000 elever får nå et stort og variert tilbud spredt på 27 ulike steder.

  Les mer

  Organisasjonsstruktur og videre innplassering

  29.03.2019

  Nå er det bestemt hvordan organisasjonsstrukturen skal bli for de neste nivåene i nye Kristiansand.

  Les mer

  Arkivopptak fra fellesnemnda 26. mars

  28.03.2019

  Nå er TV-opptaket fra fellesnemndas møte tirsdag 26. mars publisert. Klikk på lenken nedenfor for å se sendingen. Du finner også lenke til saksliste og protokoll fra møtet.

  Les mer

  Informasjonsmøte og drøfting med tillitsvalgte

  27.03.2019

  Denne uka blir det to møter med de tillitsvalgte i Arena for drøfting. Det første møtet var et informasjonsmøte som fant sted mandag 25. mars. Det neste møtet blir torsdag 28. mars. Da skal sakene de tillitsvalgte ble informert om på mandag drøftes.

  Les mer

  Følg TV-overføring fra fellesnemnda i dag

  26.03.2019

  Dagens møte i fellesnemnda kan du følge ved å klikke på lenken nedenfor. Sendingen starter 12.30.

  Les mer

  Første svar om lokalisering

  19.03.2019

  Fredag 15. mars ble de første foreløpige beslutningene om lokalisering av arbeidsplasser i nye Kristiansand fattet. Beslutningene gjelder en del funksjoner som skal ha sine arbeidsplasser i rådhuskvartalet i Kvadraturen.

  Les mer

  Videre arbeid med innplassering

  15.03.2019

  Torsdag 14. var det drøftingsmøte med de tillitsvalgte. En av sakene som skulle drøftes var den foreslåtte organisasjonsstrukturen for avdelingsledere, nivået under og stabs-rådgivere.

  Les mer

  Her er arkivopptaket fra fellesnemnda

  08.03.2019

  Nå er TV-opptaket fra denne ukens møte i fellesnemnda publisert. Klikk på lenken nedenfor for å se arkivopptak av sendingen.

  Les mer

  Første ledersamling i nye Kristiansand

  05.03.2019

  Fredag 1. mars var en historisk dag for de nyutnevnte lederne i nye Kristiansand. Denne dagen var 190 enhetsledere, kommunalsjefer og direktører samlet for aller første gang.

  Les mer

  Følg TV-overføringen fra dagens møte i fellesnemnda

  05.03.2019

  Dagens møte i fellesnemnda kan du følge ved å klikke på lenken nedenfor. Møtet starter 12.30.

  Les mer

  Saker som skal drøftes 14. mars

  04.03.2019

  Torsdag 14. mars skal det være møte i Arena for drøfting, en viktig arena for medvirkning i byggingen av ny kommune.

  Les mer

  Alle gode ting er tre

  28.02.2019

  Et sjarmerende skråblikk på kommunesammenslåingen av André Vaaler. Dette er vår siste artikkel i serien fra forrige innbyggermagasin.

  Les mer

  Ansatte kan påvirke verdigrunnlaget

  28.02.2019

  Mandag 4. mars går det ut en spørreundersøkelse til 20 prosent tilfeldig utplukkede ansatte i dagens tre kommuner. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge verdier.

  Les mer

  Drømmer om en hel dag i skogen

  19.02.2019

  Inger Aurebekk Udø gikk på landbruksskole i Søgne, fant mannen sin i Songdalen og bor på gården Aurebekk i Kristiansand kommune. Hun jobber i politiet og er skogeier.

  Les mer

  Her er de nye lederne

  15.02.2019

  Nå er kommunalsjefer og enhetsledere innplassert i organisasjonsstrukturen til nye Kristiansand.

  Les mer

  Bli med å finne nye Kristiansands identitet

  13.02.2019

  Dette er historisk. 1. januar 2020 lanseres en ny kommune – og da vil vi også ikle oss ny drakt. Men før arbeidet med identitet og visuell profil kan starte vil vi vite hva folk som bor i den nye kommunen mener er viktig å legge til grunn for arbeidet.

  Les mer

  Svartfelas etterkommere

  12.02.2019

  Hver eneste dag og hver eneste time blir historier fortalt og delt. Med en ny, og større kommune blir historiene enda flere og samtalene om dem lengre.

  Les mer

  Valg 2019: frist for listeforslag

  11.02.2019

  Frist for innlevering av listeforslag til kommunevalget 2019 er 1. april 2019 kl. 12.00.

  Les mer

  Språkkafé

  07.02.2019

  Teyiba Mahamedhusen kom alene fra Etiopia til Søgne for tre år siden uten å kjenne verken folk eller det norske språket. – Nå begynner jeg til og med å høre forskjell på dialekter, smiler 30-åringen

  Les mer

  Vil ha tett dialog med innbyggerne

  04.02.2019

  Politikerne vil at innbyggerne skal være med på å forme nye Kristiansand. Og de mener det virkelig.

  Les mer

  Formet av Finsland

  31.01.2019

  For Gaute Heivoll er identitet knyttet til det nære. Forfatteren er bekymret for fremtiden til små samfunn rundt store byer

  Les mer

  Følg TV-overføringen fra dagens møte i fellesnemnda

  29.01.2019

  Dagens møte i fellesnemnda kan du følge ved å klikke på lenken nedenfor.

  Les mer

  Godt engasjement på fellessamling for helse og mestring

  28.01.2019

  Onsdag 23. januar var deltakerne i alle prosjektgruppene i helse og mestring samlet for å gjøre opp status i arbeidet så langt. 15 delprosjekt og oppdrag er allerede avsluttet, mens 11 er i full sving.

  Les mer

  Tre i Søgne

  28.01.2019

  Vidar Ertzeid skal flagge på halv stang, mens Anja Ninasdotter Abusland sier sammenslåingen blir krevende. Terje With Andersen mener derimot at kommunesammenslåingen er helt nødvendig for å sikre et godt fungerende næringsliv.

  Les mer

  Felles kommunestyremøte 15. januar

  25.01.2019

  Det hersket fred og fordragelighet da Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde sitt andre og sannsynligvis siste felles kommunestyremøte i forrige uke.

  Les mer

  Ungdomsmedvirkning i nye Kristiansand

  23.01.2019

  Onsdag 16. januar møttes ungdomsrådene i de tre kommunene til workshop for å starte prosessen med å utvikle en modell for barn og unges medvirkning i ny kommune.

  Les mer

  Nå skal gebyrer og avgifter harmoniseres

  22.01.2019

  Når de tre kommunene slås sammen, er målet at de aller fleste betalingssatsene skal bli like. Arbeidet er svært omfattende, og gjøres i etapper.

  Les mer

  Kultur er limet som holder samfunnet sammen

  16.01.2019

  Torbjørn Urfjell drømmer om et sydende engasjement i nye Kristiansand, og tror kulturlivet blir enda viktigere i tiden som kommer.

  Les mer

  TV-overføring fra felles kommunestyremøte

  15.01.2019

  Fra kl 15.00 kan du følge TV-overføringen fra felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand direkte.

  Les mer

  Skogen gir oss nye næringsmuligheter

  11.01.2019

  I nye Kristiansand kommune vil over halvparten av arealet være dekket av skog. Skogbruket handler ikke lenger bare om tømmerhogst og sagbruk. Mange hevder det er vår nye store næring.

  Les mer

  Offentliggjøring av planstrategi

  10.01.2019

  Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune behandlet 18. desember 2018 forslag til kommunal planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023.

  Les mer

  Velferdsteknologi gjør eldre tryggere

  07.01.2019

  Fra alarmer og kameraer til spiseroboter og selvkjørende støvsugere. Velferdsteknologi blir en viktig del av eldreomsorgen i nye Kristiansand.

  Les mer

  Offentliggjøring – Klimatilpasningsstrategi nye Kristiansand

  02.01.2019

  Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har, i møte 18.desember 2018, sak 58/18, vedtatt å kunngjøre forslag til klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand. Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand skal vedta klimatilpasningsstrategien i mars 2019.

  Les mer

  Hvordan skal de gjøre nye Kristiansand til Norges beste kommune?

  02.01.2019

  Ordføreren og den kommende rådmannen snakker stadig om at Kristiansand skal bli Norges beste kommune. Hva innebærer det, og hvordan skal de få det til? Vi dro til ordførerens kontor for å få svar.

  Les mer

  Julehilsen fra Camilla

  20.12.2018

  Her følger en kort julehilsen fra programleder og påtroppende rådmann, Camilla B. Dunsæd.

  Les mer

  Offentliggjøring av planstrategi for nye Kristiansand

  18.12.2018

  Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune behandlet 18. desember 2018 forslag til kommunal planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023.

  Les mer

  Få med deg TV-overføringen fra fellesnemnda

  18.12.2018

  Fra kl 12.30 kan du følge dagens møte i fellesnemnda direkte. Blant annet vil saker som årsbudsjettet for 2019 og planstrategien for 2019-2023 behandles.

  Les mer

  Nytt innbyggermagasin på vei hjem til deg

  06.12.2018

  I disse dager får samtlige husstander i Søgne, Songdalen og Kristiansand et innbyggermagasin fra nye Kristiansand kommune hjem i posten.

  Les mer

  Nye Kristiansand tema på Kulturhuset i Oslo

  29.11.2018

  Nye Kristiansand er tema når NMBU, SITRAP og LANDSAM inviterer til seminar på Kulturhuset i Oslo 7. desember, om rolleendring for kommunesentra under sammenslåing av kommuner.

  Les mer

  God debatt og viktige milepæler i fellesnemnda

  28.11.2018

  Gårsdagens møte i fellesnemnda bød på politisk debatt og en rekke avstemninger. Blant annet ble det vedtatt at Kristiansand beholder KKP som kommunal pensjonskasse.

  Les mer

  Følg med på TV-overføring fra fellesnemnda i dag

  27.11.2018

  Dagens møte i fellesnemnda sendes på direkten kl. 1230. En rekke aktuelle saker skal behandles, blant annet pensjonsleverandør og lokaliseringsplan for arbeidsplasser og tjenester i nye Kristiansand.

  Les mer

  Jevnlige infomøter om status i nye Kristiansand

  07.11.2018

  I tiden fremover vil programleder Camilla Dunsæd og direktørene i nye Kristiansand delta på de jevnlige informasjonsmøtene som holdes i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune.

  Les mer

  Sakspapirer som skal drøftes 19. november

  05.11.2018

  Mandag 5. november gikk det ut en e-post til deltakerne i Arena for drøfting med en rekke dokumenter som skal drøftes 19. november.

  Les mer

  Infomøte om status i nye Kristiansand

  02.11.2018

  Alle tre kommunene holder jevnlig informasjonsmøter for sine ansatte. Her følger en oppsummering av informasjonsmøtet rådmann Ragnar Evensen og nye Kristiansand-direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, holdt for de ansatte i Kristiansand kommune 26. oktober.

  Les mer

  Gikk du glipp av TV-overføringen fra fellesnemnda?

  30.10.2018

  Nå kan du se arkivopptaket fra TV-overføringen fra fellesnemndas møte 30. oktober.

  Les mer

  Spørsmål eller innspill til organisering?

  29.10.2018

  Har du spørsmål om hva som skjer videre med organiseringen av nye Kristiansand eller innspill til prosessen?

  Les mer

  Organisering av neste ledernivå

  19.10.2018

  I forrige uke gjennomførte alle direktørene workshoper om organisering av ledernivåene i nye Kristiansand. Et revidert forslag gikk ut på høring til de tillitsvalgte i dag.

  Les mer

  Nå organiseres de neste ledernivåene

  09.10.2018

  Denne uken samler direktørene i nye Kristiansand ledere, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud i workshoper som handler om fremtidig organisering av ledernivåene i det enkelte kommunalområde.

  Les mer

  Forslag og idéer til nye Kristiansand

  01.10.2018

  19 unge profesjonelle planleggere fra 15 land og 59 masterstudenter fra NMBU leverte fredag 28. september presentasjoner og posterutstilling. De har hatt en 3-4 dagers intens workshop i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Arbeidene ble utstilt i Teateret i Kristiansand.

  Les mer

  Grand finale for Cool planning

  01.10.2018

  Fredag 28. september kl 18.00 avsluttet Cool planning in New Kristiansand med utstilling og presentasjoner på Teateret i Kristiansand. 80 planleggere og studenter har jobbet intensivt fra 24.til 28. september med å lage forslag til smarte løsninger for bysentra på Nodeland, Tangvall og i Kvadraturen.

  Les mer

  Kulturaktører inviteres til møte om tilskuddsordninger

  28.09.2018

  Mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00 inviterer nye Kristiansand kulturaktører og organisasjoner i Søgne, Songdalen og Kristiansand til å delta på møte om tilskuddsordninger i nye Kristiansand. Møtet finner sted i Songdalen rådhus.

  Les mer

  Nå er Cool planning i full sving

  26.09.2018

  I dag ble første Byfrokost arrangert i regi av Cool planning. Temaet var perspektiver på regional planlegging, og eksperter fra inn- og utland delte sine erfaringer.

  Les mer

  Her kan du se dagens møte i fellesnemnda

  25.09.2018

  TV-overføringen fra fellesnemndas møte tidligere i dag er nå publisert.

  Les mer

  Overordnet administrativ organisering er nå vedtatt

  25.09.2018

  I dag har programleder fattet endelig vedtak om overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand kommune.

  Les mer

  Betalingssatser for innbyggerne drøftes i dag

  25.09.2018

  I dag starter fellesnemnda for nye Kristiansand opp sin møtevirksomhet igjen for fullt. Da skal blant annet betalingssatser for innbyggerne drøftes (harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling i de tre kommunene).

  Les mer

  Cool Planning av nye Kristiansand denne uka

  24.09.2018

  Innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand inviteres til «Cool planning-arrangementer» 24.- 28. september. Da kommer 80 nasjonale og internasjonale studenter og planleggere til workshop på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen.

  Les mer

  Vil få frem brukerstemmen

  20.09.2018

  Brukerrådet i helse og mestring hadde sin første samling 19. september. De skal delta i arbeidet med utvikling av tjenester innen helse og omsorg og bruke sin kompetanse inn i prosjektet.

  Les mer

  Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

  20.09.2018

  I januar 2018 startet Kristiansand kommune arbeidet med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi fram mot 2100. Søgne og Songdalen er nå koblet på for å utarbeide en felles plan for nye Kristiansand.

  Les mer

  Infomøter for ansatte

  17.09.2018

  Et viktig prinsipp i bygging av ny kommune er at ansatte, innbyggere og folkevalgte skal få relevant informasjon om prosessen. Et ledd i dette arbeidet er informasjonsmøter.

  Les mer

  Oppdateringer om kommunalområdene

  07.09.2018

  Innholdet i kommunalområdene er nå avklart. Saksnotatet som beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene gikk ut til tillitsvalgte fredag 7. september.

  Les mer

  Et skritt nærmere avklaring av kommunalområder

  03.09.2018

  Det har vært stort engasjement knyttet til den endelige avklaringen av innhold i de ulike kommunalområdene for nye Kristiansand.

  Les mer

  Dialogmøte om involvering av innbyggere

  29.08.2018

  Det kokte av engasjement i rommet da en engasjert gruppe representanter fra de lovpålagte rådene i Songdalen, Søgne og Kristiansand nylig var samlet til dialogmøte med politikere og administrasjonen. De kom med mange gode innspill til hvordan man kan gjøre dialogen mellom innbyggere, politikere og administrasjonen bedre.

  Les mer

  Praktisk juss i byggingen av ny kommune

  27.08.2018

  Hva vil det si at kommunesammenslåing er en virksomhetsoverdragelse, og hvordan gjennomfører man prosessen på best mulig måte for de ansatte? Dette og mer til fikk ledere, prosjektledere og tillitsvalgte fra alle tre kommunene lære mer om på et møte fredag 17. august.

  Les mer

  Starter samarbeid om sikkerhet nå

  14.08.2018

  Allerede før vi er blitt en ny storkommune, starter Søgne, Songdalen og Kristiansand på et felles samfunnssikkerhetsarbeid ved å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye Kristiansand. Dette er et viktig ledd i planstrategien for den nye kommunen.

  Les mer

  Rigger oppvekstsektoren for fremtidens utfordringer

  08.08.2018

  Med en tidligere rektor som prosjektleder, blir oppvekst og lærings-prosjektet loset mot en ny kommune med stødig hånd.

  Les mer

  Næringslivet tror på ytterligere vekst

  30.07.2018

  - Jeg tror sammenslåingen vil gi et bedre og sterkere fagmiljø, men håper den gode kulturen vi i dag kjenner fra Songdalen ikke forsvinner, sier André Kjetså i Mjåvann Industriområde.

  Les mer

  Professor er forberedt på uro

  26.07.2018

  Dag Ingvar Jacobsen ved UiA mener kommunesammenslåingen er fornuftig, men at den ikke er optimal siden Vennesla ikke blir med. Samtidig tror han ikke innbyggerne i nye Kristiansand vil merke noen særlig forskjell – på kort sikt.

  Les mer

  Vil bevare «smådriftsfordeler» og skape engasjement

  25.07.2018

  Glenn O. Austegard er prosjektleder for prosjektet miljø, byutvikling og teknisk. Han har fokus på å sikre medvirkning fra alle parter og vil gjerne ha hjelp fra engasjerte medarbeidere.

  Les mer

  Blåbærholmen

  24.07.2018

  Et par kilometer nordvest for Langenesveien, et godt stykke sydøst for Brennåsen og midt i Rossevannet i nye Kristiansand kommune ligger Blåbærholmen. En liten, men høyst betydelig øy med en lang historie.

  Les mer

  En unik mulighet til nye, digitale løsninger

  23.07.2018

  Nina Hauge er prosjektleder for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand. Hun brenner for gode, digitale og effektive løsninger som gir høy kvalitet og gleder seg til å jobbe videre med dette i 2018.

  Les mer

  Sommerhilsen fra Camilla

  13.07.2018

  Nedenfor følger en sommerhilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.

  Les mer

  Brenner for dialog med innbyggerne

  12.07.2018

  Iren Moløkken er prosjektleder for prosjektet kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand kommune. Hun har mye erfaring med dialog med innbyggerne, og gleder seg over at dette er et fokusområde i den nye kommunen.

  Les mer

  Enkelt for innbyggerne å bli hørt

  11.07.2018

  Mira Svartnes Thorsen i MDG har klare tanker om hvordan vanlige folk kan påvirke politikken i nye Kristiansand.

  Les mer

  Et samarbeidsprosjekt for ny kommune

  10.07.2018

  Bjarte Austvik og Elisabeth Engemyr er prosjektledere for prosjektet Helse og mestring. I høst gleder de seg til at kartet over nye Kristiansand skal tegnes som et samarbeidsprosjekt der høy og lav, ung og gammel får bidra inn.

  Les mer

  Kom med innspill til kunstprosjekt på rådhuset

  09.07.2018

  Med ny kommune skal kunsten på rådhuset i Kristiansand oppdateres. Agnete Erichsen er engasjert til å lage en plan for utsmykkingen som forteller noe om den felles identiteten til nye Kristiansand.

  Les mer

  Vil storebror sluke oss rått?

  09.07.2018

  Familien Sand i Songdalen frykter strammere regler og mer byråkrati når hjembygda slås sammen med Søgne og Kristiansand. Vi synes det er skummelt å bli en del av noe større vi ikke kjenner konsekvensene av, sier Renathe Sand.

  Les mer

  Eldre må ses på som en ressurs

  06.07.2018

  Bjørg Bjørsvik har hatt eldreomsorg som sin hjertesak i årevis. Nå lurer hun på hvordan Kristiansand vil møte eldrebølgen.

  Les mer

  Kulturskolen: Nora (15) vil stå på de store scenene

  06.07.2018

  Nora Strømme håper å stå på en av de store operascenene en dag. Men det var Kulturskolen i Søgne som først åpnet dørene for henne. Og de tre kulturskolene i den nye storkommunen har allerede begynt å samarbeide.

  Les mer

  Med humor og høyt tempo i prosjektlederrollen

  05.07.2018

  Marianne Osmundsen Tronstad er prosjektleder for prosjektet organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand. Hun trives med høyt tempo og komplekst arbeid.

  Les mer

  Bekymringene, mulighetene, utfordringene

  05.07.2018

  Ordførerne Astrid Hilde, Harald Furre og Johnny Greibesland snakker om bekymringene, mulighetene og utfordringene knyttet til den nye storkommunen.

  Les mer

  Workshop om intern kommunikasjon og samhandling

  03.07.2018

  Programmet nye Kristiansand inviterte nylig representanter for ansatte fra Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune til en halvdags-workshop om intern kommunikasjon og samhandling.

  Les mer

  Skal lose skuta gjennom økonomiske utfordringer

  02.07.2018

  Terje Fjellvang er klar for en toppstilling i det han mener er veldrevne kommuner med solid økonomi. Han gleder seg til å samle god kompetanse fra de tre kommunene, slik at fagmiljøene som har med penger å gjøre blir ytterligere styrket.

  Les mer

  Vil bygge et samfunn gjennom kultur og aktivitet

  28.06.2018

  Torbjørn Urfjell er både tydelig og lyttende som leder. Han liker å meisle ut alternativer og å velge og gjennomføre en plan lagt i fellesskap med de han jobber sammen med.

  Les mer

  Her er digital versjon av innbyggermagasinet

  28.06.2018

  Her er den digitale versjonen av juni-utgaven av innbyggermagasinet for nye Kristiansand. Klikk på lenken nedenfor for å bla i magasinet.

  Les mer
Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 25.09.2017 08:34