Aktuelt fra nye Kristiansand

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 • Nå organiseres de neste ledernivåene

  09.10.2018
  Denne uken samler direktørene i nye Kristiansand ledere, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud i workshoper som handler om fremtidig organisering av ledernivåene i det enkelte kommunalområde.
  Les mer
 • Forslag og idéer til nye Kristiansand

  01.10.2018
  19 unge profesjonelle planleggere fra 15 land og 59 masterstudenter fra NMBU leverte fredag 28. september presentasjoner og posterutstilling. De har hatt en 3-4 dagers intens workshop i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Arbeidene ble utstilt i Teateret i Kristiansand.
  Les mer
 • Grand finale for Cool planning

  01.10.2018
  Fredag 28. september kl 18.00 avsluttet Cool planning in New Kristiansand med utstilling og presentasjoner på Teateret i Kristiansand. 80 planleggere og studenter har jobbet intensivt fra 24.til 28. september med å lage forslag til smarte løsninger for bysentra på Nodeland, Tangvall og i Kvadraturen.
  Les mer
 • Kulturaktører inviteres til møte om tilskuddsordninger

  28.09.2018
  Mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00 inviterer nye Kristiansand kulturaktører og organisasjoner i Søgne, Songdalen og Kristiansand til å delta på møte om tilskuddsordninger i nye Kristiansand. Møtet finner sted i Songdalen rådhus.
  Les mer
 • Nå er Cool planning i full sving

  26.09.2018
  I dag ble første Byfrokost arrangert i regi av Cool planning. Temaet var perspektiver på regional planlegging, og eksperter fra inn- og utland delte sine erfaringer.
  Les mer
 • Her kan du se dagens møte i fellesnemnda

  25.09.2018
  TV-overføringen fra fellesnemndas møte tidligere i dag er nå publisert.
  Les mer
 • Overordnet administrativ organisering er nå vedtatt

  25.09.2018
  I dag har programleder fattet endelig vedtak om overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand kommune.
  Les mer
 • Betalingssatser for innbyggerne drøftes i dag

  25.09.2018
  I dag starter fellesnemnda for nye Kristiansand opp sin møtevirksomhet igjen for fullt. Da skal blant annet betalingssatser for innbyggerne drøftes (harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling i de tre kommunene).
  Les mer
 • Cool Planning av nye Kristiansand denne uka

  24.09.2018
  Innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand inviteres til «Cool planning-arrangementer» 24.- 28. september. Da kommer 80 nasjonale og internasjonale studenter og planleggere til workshop på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen.
  Les mer
 • Vil få frem brukerstemmen

  20.09.2018
  Brukerrådet i helse og mestring hadde sin første samling 19. september. De skal delta i arbeidet med utvikling av tjenester innen helse og omsorg og bruke sin kompetanse inn i prosjektet.
  Les mer
 • Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

  20.09.2018
  I januar 2018 startet Kristiansand kommune arbeidet med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi fram mot 2100. Søgne og Songdalen er nå koblet på for å utarbeide en felles plan for nye Kristiansand.
  Les mer
 • Infomøter for ansatte

  17.09.2018
  Et viktig prinsipp i bygging av ny kommune er at ansatte, innbyggere og folkevalgte skal få relevant informasjon om prosessen. Et ledd i dette arbeidet er informasjonsmøter.
  Les mer
 • Oppdateringer om kommunalområdene

  07.09.2018
  Innholdet i kommunalområdene er nå avklart. Saksnotatet som beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene gikk ut til tillitsvalgte fredag 7. september.
  Les mer
 • Et skritt nærmere avklaring av kommunalområder

  03.09.2018
  Det har vært stort engasjement knyttet til den endelige avklaringen av innhold i de ulike kommunalområdene for nye Kristiansand.
  Les mer
 • Dialogmøte om involvering av innbyggere

  29.08.2018
  Det kokte av engasjement i rommet da en engasjert gruppe representanter fra de lovpålagte rådene i Songdalen, Søgne og Kristiansand nylig var samlet til dialogmøte med politikere og administrasjonen. De kom med mange gode innspill til hvordan man kan gjøre dialogen mellom innbyggere, politikere og administrasjonen bedre.
  Les mer
 • Praktisk juss i byggingen av ny kommune

  27.08.2018
  Hva vil det si at kommunesammenslåing er en virksomhetsoverdragelse, og hvordan gjennomfører man prosessen på best mulig måte for de ansatte? Dette og mer til fikk ledere, prosjektledere og tillitsvalgte fra alle tre kommunene lære mer om på et møte fredag 17. august.
  Les mer
 • Starter samarbeid om sikkerhet nå

  14.08.2018
  Allerede før vi er blitt en ny storkommune, starter Søgne, Songdalen og Kristiansand på et felles samfunnssikkerhetsarbeid ved å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye Kristiansand. Dette er et viktig ledd i planstrategien for den nye kommunen.
  Les mer
 • Rigger oppvekstsektoren for fremtidens utfordringer

  08.08.2018
  Med en tidligere rektor som prosjektleder, blir oppvekst og lærings-prosjektet loset mot en ny kommune med stødig hånd.
  Les mer
 • Næringslivet tror på ytterligere vekst

  30.07.2018
  - Jeg tror sammenslåingen vil gi et bedre og sterkere fagmiljø, men håper den gode kulturen vi i dag kjenner fra Songdalen ikke forsvinner, sier André Kjetså i Mjåvann Industriområde.
  Les mer
 • Professor er forberedt på uro

  26.07.2018
  Dag Ingvar Jacobsen ved UiA mener kommunesammenslåingen er fornuftig, men at den ikke er optimal siden Vennesla ikke blir med. Samtidig tror han ikke innbyggerne i nye Kristiansand vil merke noen særlig forskjell – på kort sikt.
  Les mer
 • Vil bevare «smådriftsfordeler» og skape engasjement

  25.07.2018
  Glenn O. Austegard er prosjektleder for prosjektet miljø, byutvikling og teknisk. Han har fokus på å sikre medvirkning fra alle parter og vil gjerne ha hjelp fra engasjerte medarbeidere.
  Les mer
 • Blåbærholmen

  24.07.2018
  Et par kilometer nordvest for Langenesveien, et godt stykke sydøst for Brennåsen og midt i Rossevannet i nye Kristiansand kommune ligger Blåbærholmen. En liten, men høyst betydelig øy med en lang historie.
  Les mer
 • En unik mulighet til nye, digitale løsninger

  23.07.2018
  Nina Hauge er prosjektleder for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand. Hun brenner for gode, digitale og effektive løsninger som gir høy kvalitet og gleder seg til å jobbe videre med dette i 2018.
  Les mer
 • Sommerhilsen fra Camilla

  13.07.2018
  Nedenfor følger en sommerhilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.
  Les mer
 • Brenner for dialog med innbyggerne

  12.07.2018
  Iren Moløkken er prosjektleder for prosjektet kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand kommune. Hun har mye erfaring med dialog med innbyggerne, og gleder seg over at dette er et fokusområde i den nye kommunen.
  Les mer
 • Enkelt for innbyggerne å bli hørt

  11.07.2018
  Mira Svartnes Thorsen i MDG har klare tanker om hvordan vanlige folk kan påvirke politikken i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Et samarbeidsprosjekt for ny kommune

  10.07.2018
  Bjarte Austvik og Elisabeth Engemyr er prosjektledere for prosjektet Helse og mestring. I høst gleder de seg til at kartet over nye Kristiansand skal tegnes som et samarbeidsprosjekt der høy og lav, ung og gammel får bidra inn.
  Les mer
 • Kom med innspill til kunstprosjekt på rådhuset

  09.07.2018
  Med ny kommune skal kunsten på rådhuset i Kristiansand oppdateres. Agnete Erichsen er engasjert til å lage en plan for utsmykkingen som forteller noe om den felles identiteten til nye Kristiansand.
  Les mer
 • Vil storebror sluke oss rått?

  09.07.2018
  Familien Sand i Songdalen frykter strammere regler og mer byråkrati når hjembygda slås sammen med Søgne og Kristiansand. Vi synes det er skummelt å bli en del av noe større vi ikke kjenner konsekvensene av, sier Renathe Sand.
  Les mer
 • Eldre må ses på som en ressurs

  06.07.2018
  Bjørg Bjørsvik har hatt eldreomsorg som sin hjertesak i årevis. Nå lurer hun på hvordan Kristiansand vil møte eldrebølgen.
  Les mer
 • Kulturskolen: Nora (15) vil stå på de store scenene

  06.07.2018
  Nora Strømme håper å stå på en av de store operascenene en dag. Men det var Kulturskolen i Søgne som først åpnet dørene for henne. Og de tre kulturskolene i den nye storkommunen har allerede begynt å samarbeide.
  Les mer
 • Med humor og høyt tempo i prosjektlederrollen

  05.07.2018
  Marianne Osmundsen Tronstad er prosjektleder for prosjektet organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand. Hun trives med høyt tempo og komplekst arbeid.
  Les mer
 • Bekymringene, mulighetene, utfordringene

  05.07.2018
  Ordførerne Astrid Hilde, Harald Furre og Johnny Greibesland snakker om bekymringene, mulighetene og utfordringene knyttet til den nye storkommunen.
  Les mer
 • Workshop om intern kommunikasjon og samhandling

  03.07.2018
  Programmet nye Kristiansand inviterte nylig representanter for ansatte fra Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune til en halvdags-workshop om intern kommunikasjon og samhandling.
  Les mer
 • Skal lose skuta gjennom økonomiske utfordringer

  02.07.2018
  Terje Fjellvang er klar for en toppstilling i det han mener er veldrevne kommuner med solid økonomi. Han gleder seg til å samle god kompetanse fra de tre kommunene, slik at fagmiljøene som har med penger å gjøre blir ytterligere styrket.
  Les mer
 • Vil bygge et samfunn gjennom kultur og aktivitet

  28.06.2018
  Torbjørn Urfjell er både tydelig og lyttende som leder. Han liker å meisle ut alternativer og å velge og gjennomføre en plan lagt i fellesskap med de han jobber sammen med.
  Les mer
 • Her er digital versjon av innbyggermagasinet

  28.06.2018
  Her er den digitale versjonen av juni-utgaven av innbyggermagasinet for nye Kristiansand. Klikk på lenken nedenfor for å bla i magasinet.
  Les mer
 • Ønsker å forme kommunen sammen med innbyggerne

  27.06.2018
  Når tre kommuner blir en, håper kommende rådmann Camilla Dunsæd at alle innbyggerne vil kjenne at de bor i en kommune hvor det er godt å være menneske.
  Les mer
 • Oppdatert informasjon om nye Kristiansand

  27.06.2018
  En oppdatert presentasjon om status i programmet nye Kristiansand samt et oppdatert informasjonsskriv til ansatte er nå publisert på siden For ansatte.
  Les mer
 • Urfjell innstilt som direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand

  25.06.2018
  Påtroppende rådmann i nye Kristiansand kommune, Camilla B. Dunsæd, har innstilt Torbjørn Urfjell som direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog.
  Les mer
 • – Vi skal bli beste kommune å bo og leve i

  22.06.2018
  Rådmann Ragnar Evensen gleder seg til å ta fatt på jobben som direktør for miljø, byutvikling og teknisk – sektoren som får hovedansvaret for at innbyggerne i nye Kristiansand skal oppleve kommunen sin som best å leve i.
  Les mer
 • Følg TV-overføringen fra fellesnemnda i dag kl. 12.30

  19.06.2018
  I dag kan du følge direktesending av fellesnemndas møte fra bystyresalen i Kristiansand. Sendinga starter kl. 12.30.
  Les mer
 • En lyttende leder og lagspiller

  18.06.2018
  Brede Skaalerud er en lyttende leder og en lagspiller. Dette er egenskaper han tar med seg inn i den krevende jobben som direktør for helse og mestring i nye Kristiansand. Han er også kjent for sine treffende replikker og glimt i øyet.
  Les mer
 • Vil ha spørsmål og ideer

  15.06.2018
  Direktøren for det nyopprettede stabsområdet for samhandling og innovasjon vil ha en kultur der ansatte stiller spørsmål og kommer med ideer, og hvor det er lov å prøve ut nye ting.
  Les mer
 • Heidy Døsvik ansatt som prosjektleder/NAV-leder i nye Kristiansand

  14.06.2018
  12. juni ble Heidy Døsvik ansatt som prosjektleder/NAV-leder i nye Kristiansand. Hun jobber i dag som virksomhetsleder ved NAV i Kristiansand kommune og vil tiltre i sin nye stilling 1. september.
  Les mer
 • Støtteordning for bredbånd - frist utvidet til 12. juli

  13.06.2018
  Fristen for å gi innspill til utbygging av bredbånd i Søgne, Songdalen eller Kristiansand er utvidet til 12. juli. Muligheten til å gi innspill gjelder alle (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner osv.).
  Les mer
 • Inspirerende kultursamling i Søgne

  12.06.2018
  Torsdag 7. juni hadde det administrative prosjektet kultur, frivillighet og innbyggerdialog invitert et knippe representanter fra kultursektoren i Søgne, Songdalen og Kristiansand til en hyggelig og uformell fellessamling på Søgne Gamle Prestegård.
  Les mer
 • Hvorfor bygger vi nye Kristiansand?

  11.06.2018
  I disse dager får samtlige husstander i Søgne, Songdalen og Kristiansand et magasin i posten der vi prøver å svare på nettopp dette spørsmålet.
  Les mer
 • Brenner for barn og unge

  11.06.2018
  Kristin Eidet Robstad er genuint opptatt av å se barn og unge og ønsker å bidra til at hver enkelt skal få mulighet å ha en oppvekst der de blir tatt på alvor og er inkludert. Hun har fått rollen som direktør for oppvekst og læring i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Direktørene er på plass – hva nå?

  08.06.2018
  Den ferske toppledergruppa i nye Kristiansand var samlet i Lillesand tidligere denne uka. Hensikten med samlingen var å bli bedre kjent med hverandre, bli oppdatert på status i programmet og få en oversikt over det videre arbeidet som venter i programmet.
  Les mer
 • Informasjonsslidene for ansatte er oppdatert

  06.06.2018
  Lurer du på hva som er status i programmet nye Kristiansand? Ta en titt på PowerPoint-presentasjonen som er lenket til nedenfor.
  Les mer
 • God dialog i Tveit

  06.06.2018
  Engasjerte innbyggere fra Tveit brukte nylig ettermiddagen sin på dialogmøte med politikere og administrative representanter fra programmet nye Kristiansand kommune. Der kom de med innspill til hvordan den nye kommunen kan bli bedre på å involvere innbyggerne og sikre lokaldemokratiet.
  Les mer
 • – Ingen blir større av å gjøre andre mindre

  05.06.2018
  Kjell A. Kristiansen er opptatt av å bygge en kultur der ansatte spiller hverandre gode. Han blir direktør for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand og ble formelt ansatt av fellesnemnda 29. mai. Rollen innebærer også at han blir assisterende rådmann i den nye storkommunen.
  Les mer
 • Stort engasjement på dialogmøte

  18.05.2018
  Rundt 30 personer trosset det strålende godværet og møtte opp i rådhuset på Nodeland mandag 14. mai for å diskutere hvordan det å bygge ny kommune påvirker både næringsliv og innbyggere.
  Les mer
 • Har du noen interessante eller morsomme fakta om Søgne, Songdalen eller Kristiansand?

  15.05.2018
  I forbindelse med byggingen av nye Kristiansand, skal det lages et innbyggermagasin som sendes ut til samtlige innbyggere i hele den nye storkommunen. Vi trenger din hjelp til å finne frem noen interessante fakta fra de tre kommunene.
  Les mer
 • Dette er kandidatene som er innstilt til rådmannens ledergruppe i nye Kristiansand kommune

  11.05.2018
  Tirsdag 29. mai skal kandidatene som påtroppende rådmann Camilla Dunsæd har innstilt, legges frem for fellesnemnda.
  Les mer
 • Dårlig internettilgang eller mobildekning?

  09.05.2018
  - Nå har du muligheten til både å bevise dette og til være med og påvirke fremtidens internett-tilgang.
  Les mer
 • Lar brukere komme på banen

  07.05.2018
  Nylig var representanter for brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere for kommunale helsetjenester samlet for å høre hvordan de kan delta i arbeidet med å bygge nye Kristiansand.
  Les mer
 • Viktige milepæler vedtatt i fellesnemnda

  03.05.2018
  I forrige uke ble blant annet omstillingsavtalen for ansatte i nye Kristiansand og overordnet administrativ organisasjon vedtatt i fellesnemnda.
  Les mer
 • På jakt etter oppdatert presentasjonsmateriell?

  03.05.2018
  Heretter kan du finne oppdatert PowerPoint-presentasjon som viser status i programmet nye Kristiansand på nettsidene våre under For ansatte.
  Les mer
 • Gårsdagens TV-overføring er nå tilgjengelig på nett

  24.04.2018
  Nå er TV-opptaket fra gårsdagens møte i fellesnemnda publisert. Klikk på lenken nedenfor for å se arkivopptak av sendingen.
  Les mer
 • Vi har oppjustert nettsidene til nye Kristiansand

  23.04.2018
  Vi har gjort noen små justeringer på utseendet til nettsidene til nye Kristiansand, og vi håper endringene faller i smak hos deg som bruker siden.
  Les mer
 • Enige om omstillingsavtalen

  19.04.2018
  Tirsdag 17. april vanket det kake i partssammensatt utvalg. Dette for å markere at arbeidsgiver og tillitsvalgte i dagens tre kommuner nå er enige om omstillingsavtalen for de ansatte i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Camillas første 100 dager i jobben

  13.04.2018
  Denne uka passerte programleder Camilla B. Dunsæd en viktig milepæl; sine første 100 dager i jobben. Vi tok en prat med henne for å høre hvordan oppstarten har vært.
  Les mer
 • Vi minner om frist for innspill 9. april

  04.04.2018
  Onsdag 21. mars ble forslag til overordnet administrativ organisering og grunnlagsdokument sendt ut til høring til prosjektstyrene og arbeidstakerorganisasjonene. Frist for innspill er satt til 9. april. kl. 10.00
  Les mer
 • Påskehilsen fra Camilla

  27.03.2018
  Nedenfor følger en påskehilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.
  Les mer
 • Nærdemokratiet engasjerer

  23.03.2018
  20. mars var politikere samlet til temadag for nærdemokrati og innbyggerinvolvering sammen med representanter for ulike brukerråd for å lære mer om hvordan innbyggere kan involvere seg i demokratiske prosesser i den nye kommunen vår. Det var en interessert og aktiv forsamling som møttes, og det kom mange gode innspill.
  Les mer
 • Internasjonal byplanlegger-workshop for nye Kristiansand kommune

  19.03.2018
  - 80 unge nasjonale og internasjonale byplanleggere kommer på workshop i Kristiansand for å se hvordan nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra, forteller Knut Felberg, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand.
  Les mer
 • Positive forventninger til nye Kristiansand kommune

  16.03.2018
  Andre prosjektsamling for feltet helse og sosial ble gjennomført 7. og 8. mars på Rosfjord Strandhotell. Der møtte prosjektlederne Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik fra programmet nye Kristiansand kommune kommunalsjefer, virksomhetsledere og enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.
  Les mer
 • Politisk struktur for nye Kristiansand vedtatt

  09.03.2018
  Politisk struktur og organisering i nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemnda 27. februar.
  Les mer
 • Informasjonsskriv til ansatte for mars 2018 er nå distribuert

  07.03.2018
  En av kanalene vi bruker i nye Kristiansand for å nå ansatte er informasjonsskriv. Marsutgaven ble sendt på e-post til samtlige ansatte i dag via rådmennene.
  Les mer
 • Engasjert debatt i fellesnemnda

  02.03.2018
  Politisk struktur for nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemndas møte 27. februar. Klima og miljø, integreringsarbeid og ansettelse av rådmannens ledergruppe skapte debatt.
  Les mer
 • Rakk du ikke å se på TV-overføringen?

  26.02.2018
  TV-overføringen fra fellesnemndas møte i går er nå publisert på nettet. Det var mange spennende saker som ble diskutert.
  Les mer
 • Risiko og sårbarhet i byggingen av ny kommune

  20.02.2018
  Ønsket om å bevare det som er, ressursknapphet, datatrøbbel og manglende felles identitet og kultur. Dette er noen av tingene som er på lista over «uønskede hendelser» i nye Kristiansand sin risiko- og sårbarhets analyse (ROS).
  Les mer
 • – Mye likt, til tross for ulikheter i størrelse og organisering

  16.02.2018
  Dette var gjennomgangstemaet da de administrative prosjektlederne i nye Kristiansand presenterte resultatene fra kartleggingen av måten vi jobber på i dagens tre kommuner for prosjektstyrene sine.
  Les mer
 • Stort engasjement på informasjons- og innspillsmøte

  07.02.2018
  Universell utforming av fremtidige nettsider, brukermedvirkning og etablering av lovpålagte råd var noen av temaene som kom opp da helse- og sosialprosjektene i nye Kristiansand inviterte til et informasjons- og innspillsmøte med brukergrupper fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.
  Les mer
 • Oppstartmøte i nærdemokrati og innbyggerinvolvering

  05.02.2018
  Tirsdag 30. januar var det oppstartmøte i den politiske prosjektgruppa «Nærdemokrati og innbyggerinvolvering», en gruppe som jobber med hvordan vi kan involvere innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand i arbeidet med å bygge ny kommune.
  Les mer
 • TV-overføring fra dagens møte i fellesnemnda

  30.01.2018
  I dag kan du følge direktesending av fellesnemndas møte kl. 12.30 - 14.15
  Les mer
 • Felles kommunestyremøte 23. januar

  26.01.2018
  Kulturinnslag, digitalisering, statusoppdateringer og erfaringsoverføring fra nye Færder kommune var hovedingrediensene i historiens andre felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand. I tillegg hadde politikerne som var til stede en rekke innlegg og replikker.
  Les mer
 • TV-overføring fra felles kommunestyremøte 22. januar

  23.01.2018
  I dag kan du følge direktesending av felles kommunestyre for Søgne, Songdalen og Kristiansand. Møtet starter kl. 13.00.
  Les mer
 • Årets første informasjonsskriv for ansatte

  22.01.2018
  I informasjonsskrivet for januar kan du lese litt om Camillas første dager på jobb, viktige milepæler for nye Kristiansand og om vår nyopprettede Facebook-side.
  Les mer
 • Felles informasjonsmøte i bystyresalen i Kristiansand

  19.01.2018
  Onsdag 17. januar informerte prosjektlederne fra digitalisering, økonomi og eierskap samt administrasjon og ledelse om status og veien videre for sine prosjekter i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Følg oss på Facebook!

  16.01.2018
  Nye Kristiansand kommune opprettet nylig en egen Facebook-side. Vi håper dette vil bidra til at vi når både ansatte og innbyggere i Søgne, Songdalen og Kristiansand, slik at kommunikasjon og dialog i prosessen med å bygge ny kommune kan bli best mulig.
  Les mer
 • Full fart fra første dag på jobb

  11.01.2018
  Camilla Dunsæds første dag på jobb som programleder i nye Kristiansand var innholdsrik. Hun møtte lokal presse på Harald Furres kontor og hadde innledende møter med sine kolleger i programmet.
  Les mer
 • Eva gir stafettpinnen videre

  09.01.2018
  Tirsdag 9. januar var Eva B. Åslands siste dag som programleder for nye Kristiansand. Fra og med 10. januar er hun igjen å finne på Kristiansand rådhus i rollen som organisasjonsdirektør.
  Les mer
 • Lydhøre politikere fikk innspill

  05.01.2018
  Politikerne i fellesnemndas arbeidsutvalg hadde invitert den administrative toppledelsen og de tillitsvalgte på ‘workshop’ i rådhuset 2. januar.
  Les mer
 • Camilla snart klar til å overta som programleder

  22.12.2017
  19. desember var fellesnemndas siste møte før jul. På agendaen var status for prosjekt nye Kristiansand, orientering om det enkelte administrative prosjekt samt politisk organisering, og sist, men ikke minst, Camilla Dunsæd sine tanker om nye Kristiansand.
  Les mer
 • Informasjonsturné med prosjektstyret i teknisk

  19.12.2017
  Fredag 15. desember var prosjektstyret i Teknisk, klima, miljø og eiendom på rundtur i Søgne, Songdalen og Kristiansand for å holde informasjonsmøter for sine kolleger.
  Les mer
 • Kulturansatte forserte sammenslåingsprosessen

  29.11.2017
  Da kultursektoren i Kristiansand holdt sitt årlige fagseminar nylig, var det for første gang med spesielt inviterte kolleger fra Søgne og Songdalen til stede.
  Les mer
 • Lover godt for sammenslåingen

  20.11.2017
  Til tross for forskjellig politisk ståsted og store ulikheter mellom de nåværende kommunene var det en gemyttlig tone som preget programmet da fellesnemnda, rådmennene og administrasjonen i Nye Kristiansand kommune dro på studietur til Århus for å lære om kommunesammenslåing
  Les mer
 • Første fellessamling i helse og sosial

  16.11.2017
  Forankring, forventningsavklaring og brukermedvirkning var noen av temaene som ble diskutert da enhets- og virksomhetslederne fra Søgne, Kristiansand og Songdalen nylig var samlet for første gang.
  Les mer
 • - Blir gull å være med å bygge nye Kristiansand kommune

  08.11.2017
  Påtroppende programleder for nye Kristiansand kommune, Camilla Bruno Dunsæd, er travelt opptatt med å runde av diverse oppgaver i sin nåværende jobb som rådmann i Kvinesdal kommune, samtidig som hun så smått har begynt å forberede seg til oppstarten i nye Kristiansand kommune 10. januar.
  Les mer
 • Fellesnemnda enstemmig inn for Camilla B. Dunsæd

  31.10.2017
  Fellesnemnda for nye Kristiansand gikk enstemmig inn for ansettelsesutvalgets innstilling om å ansette Camilla B. Dunsæd som ny rådmann.
  Les mer
 • Følg fellesnemnda på nett-TV

  31.10.2017
  Fellesnemndas møte 31. oktober overføres på nett-TV fra klokka 12.30.
  Les mer
 • Samtlige prosjekter har prosjektledere på plass

  25.10.2017
  Samtlige av prosjektlederne som skal jobbe for etablering av nye Kristiansand er nå på plass.
  Les mer
 • Camilla B. Dunsæd innstilt som prosjektleder og rådmann

  17.10.2017
  Camilla B. Dunsæd innstilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand.
  Les mer
 • - Nye Kristiansand trenger deg

  13.10.2017
  Nå skal vi bygge en helt ny kommune. Nye Kristiansand er ikke tre tidligere kommuner, men en helt ny og fremtidsrettet kommune.
  Les mer
 • Travle dager for prosjektledelsen

  12.10.2017
  Arbeidet med å bygge nye Kristiansand er i full gang. Konstituert prosjekt- og programleder Eva Berglund Åsland har travle dager sammen med sekretariatet.
  Les mer
 • Første felles ledermøte

  11.10.2017
  8. september møttes ledergruppene fra de tre kommunene for første gang. I tillegg var tillitsvalgte og hovedverneombud fra alle tre kommuner invitert.
  Les mer
 • Godt fornøyd med rådmannskandidatene

  05.09.2017
  Åtte kvinner og ni menn ønsker å bli rådmann i nye Kristiansand.
  Les mer
Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 25.09.2017 08:34