MENY

Language

Aktuelt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 • Enige om omstillingsavtalen

  19.04.2018
  Tirsdag 17. april vanket det kake i partssammensatt utvalg. Dette for å markere at arbeidsgiver og tillitsvalgte i dagens tre kommuner nå er enige om omstillingsavtalen for de ansatte i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Camillas første 100 dager i jobben

  13.04.2018
  Denne uka passerte programleder Camilla B. Dunsæd en viktig milepæl; sine første 100 dager i jobben. Vi tok en prat med henne for å høre hvordan oppstarten har vært.
  Les mer
 • Vi minner om frist for innspill 9. april

  04.04.2018
  Onsdag 21. mars ble forslag til overordnet administrativ organisering og grunnlagsdokument sendt ut til høring til prosjektstyrene og arbeidstakerorganisasjonene. Frist for innspill er satt til 9. april. kl. 10.00
  Les mer
 • Påskehilsen fra Camilla

  27.03.2018
  Nedenfor følger en påskehilsen fra programleder og fremtidig rådmann i nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.
  Les mer
 • Nærdemokratiet engasjerer

  23.03.2018
  20. mars var politikere samlet til temadag for nærdemokrati og innbyggerinvolvering sammen med representanter for ulike brukerråd for å lære mer om hvordan innbyggere kan involvere seg i demokratiske prosesser i den nye kommunen vår. Det var en interessert og aktiv forsamling som møttes, og det kom mange gode innspill.
  Les mer
 • Internasjonal byplanlegger-workshop for nye Kristiansand kommune

  19.03.2018
  - 80 unge nasjonale og internasjonale byplanleggere kommer på workshop i Kristiansand for å se hvordan nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra, forteller Knut Felberg, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand.
  Les mer
 • Positive forventninger til nye Kristiansand kommune

  16.03.2018
  Andre prosjektsamling for feltet helse og sosial ble gjennomført 7. og 8. mars på Rosfjord Strandhotell. Der møtte prosjektlederne Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik fra programmet nye Kristiansand kommune kommunalsjefer, virksomhetsledere og enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.
  Les mer
 • Politisk struktur for nye Kristiansand vedtatt

  09.03.2018
  Politisk struktur og organisering i nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemnda 27. februar.
  Les mer
 • Informasjonsskriv til ansatte for mars 2018 er nå distribuert

  07.03.2018
  En av kanalene vi bruker i nye Kristiansand for å nå ansatte er informasjonsskriv. Marsutgaven ble sendt på e-post til samtlige ansatte i dag via rådmennene.
  Les mer
 • Engasjert debatt i fellesnemnda

  02.03.2018
  Politisk struktur for nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemndas møte 27. februar. Klima og miljø, integreringsarbeid og ansettelse av rådmannens ledergruppe skapte debatt.
  Les mer
 • Rakk du ikke å se på TV-overføringen?

  26.02.2018
  TV-overføringen fra fellesnemndas møte i går er nå publisert på nettet. Det var mange spennende saker som ble diskutert.
  Les mer
 • Risiko og sårbarhet i byggingen av ny kommune

  20.02.2018
  Ønsket om å bevare det som er, ressursknapphet, datatrøbbel og manglende felles identitet og kultur. Dette er noen av tingene som er på lista over «uønskede hendelser» i nye Kristiansand sin risiko- og sårbarhets analyse (ROS).
  Les mer
 • – Mye likt, til tross for ulikheter i størrelse og organisering

  16.02.2018
  Dette var gjennomgangstemaet da de administrative prosjektlederne i nye Kristiansand presenterte resultatene fra kartleggingen av måten vi jobber på i dagens tre kommuner for prosjektstyrene sine.
  Les mer
 • Stort engasjement på informasjons- og innspillsmøte

  07.02.2018
  Universell utforming av fremtidige nettsider, brukermedvirkning og etablering av lovpålagte råd var noen av temaene som kom opp da helse- og sosialprosjektene i nye Kristiansand inviterte til et informasjons- og innspillsmøte med brukergrupper fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.
  Les mer
 • Oppstartmøte i nærdemokrati og innbyggerinvolvering

  05.02.2018
  Tirsdag 30. januar var det oppstartmøte i den politiske prosjektgruppa «Nærdemokrati og innbyggerinvolvering», en gruppe som jobber med hvordan vi kan involvere innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand i arbeidet med å bygge ny kommune.
  Les mer
 • TV-overføring fra dagens møte i fellesnemnda

  30.01.2018
  I dag kan du følge direktesending av fellesnemndas møte kl. 12.30 - 14.15
  Les mer
 • Felles kommunestyremøte 23. januar

  26.01.2018
  Kulturinnslag, digitalisering, statusoppdateringer og erfaringsoverføring fra nye Færder kommune var hovedingrediensene i historiens andre felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand. I tillegg hadde politikerne som var til stede en rekke innlegg og replikker.
  Les mer
 • TV-overføring fra felles kommunestyremøte 22. januar

  23.01.2018
  I dag kan du følge direktesending av felles kommunestyre for Søgne, Songdalen og Kristiansand. Møtet starter kl. 13.00.
  Les mer
 • Årets første informasjonsskriv for ansatte

  22.01.2018
  I informasjonsskrivet for januar kan du lese litt om Camillas første dager på jobb, viktige milepæler for nye Kristiansand og om vår nyopprettede Facebook-side.
  Les mer
 • Felles informasjonsmøte i bystyresalen i Kristiansand

  19.01.2018
  Onsdag 17. januar informerte prosjektlederne fra digitalisering, økonomi og eierskap samt administrasjon og ledelse om status og veien videre for sine prosjekter i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Følg oss på Facebook!

  16.01.2018
  Nye Kristiansand kommune opprettet nylig en egen Facebook-side. Vi håper dette vil bidra til at vi når både ansatte og innbyggere i Søgne, Songdalen og Kristiansand, slik at kommunikasjon og dialog i prosessen med å bygge ny kommune kan bli best mulig.
  Les mer
 • Full fart fra første dag på jobb

  11.01.2018
  Camilla Dunsæds første dag på jobb som programleder i nye Kristiansand var innholdsrik. Hun møtte lokal presse på Harald Furres kontor og hadde innledende møter med sine kolleger i programmet.
  Les mer
 • Eva gir stafettpinnen videre

  09.01.2018
  Tirsdag 9. januar var Eva B. Åslands siste dag som programleder for nye Kristiansand. Fra og med 10. januar er hun igjen å finne på Kristiansand rådhus i rollen som organisasjonsdirektør.
  Les mer
 • Lydhøre politikere fikk innspill

  05.01.2018
  Politikerne i fellesnemndas arbeidsutvalg hadde invitert den administrative toppledelsen og de tillitsvalgte på ‘workshop’ i rådhuset 2. januar.
  Les mer
 • Camilla snart klar til å overta som programleder

  22.12.2017
  19. desember var fellesnemndas siste møte før jul. På agendaen var status for prosjekt nye Kristiansand, orientering om det enkelte administrative prosjekt samt politisk organisering, og sist, men ikke minst, Camilla Dunsæd sine tanker om nye Kristiansand.
  Les mer
 • Informasjonsturné med prosjektstyret i teknisk

  19.12.2017
  Fredag 15. desember var prosjektstyret i Teknisk, klima, miljø og eiendom på rundtur i Søgne, Songdalen og Kristiansand for å holde informasjonsmøter for sine kolleger.
  Les mer
 • Kulturansatte forserte sammenslåingsprosessen

  29.11.2017
  Da kultursektoren i Kristiansand holdt sitt årlige fagseminar nylig, var det for første gang med spesielt inviterte kolleger fra Søgne og Songdalen til stede.
  Les mer
 • Lover godt for sammenslåingen

  20.11.2017
  Til tross for forskjellig politisk ståsted og store ulikheter mellom de nåværende kommunene var det en gemyttlig tone som preget programmet da fellesnemnda, rådmennene og administrasjonen i Nye Kristiansand kommune dro på studietur til Århus for å lære om kommunesammenslåing
  Les mer
 • Første fellessamling i helse og sosial

  16.11.2017
  Forankring, forventningsavklaring og brukermedvirkning var noen av temaene som ble diskutert da enhets- og virksomhetslederne fra Søgne, Kristiansand og Songdalen nylig var samlet for første gang.
  Les mer
 • - Blir gull å være med å bygge nye Kristiansand kommune

  08.11.2017
  Påtroppende programleder for nye Kristiansand kommune, Camilla Bruno Dunsæd, er travelt opptatt med å runde av diverse oppgaver i sin nåværende jobb som rådmann i Kvinesdal kommune, samtidig som hun så smått har begynt å forberede seg til oppstarten i nye Kristiansand kommune 10. januar.
  Les mer
 • Fellesnemnda enstemmig inn for Camilla B. Dunsæd

  31.10.2017
  Fellesnemnda for nye Kristiansand gikk enstemmig inn for ansettelsesutvalgets innstilling om å ansette Camilla B. Dunsæd som ny rådmann.
  Les mer
 • Følg fellesnemnda på nett-TV

  31.10.2017
  Fellesnemndas møte 31. oktober overføres på nett-TV fra klokka 12.30.
  Les mer
 • Samtlige prosjekter har prosjektledere på plass

  25.10.2017
  Samtlige av prosjektlederne som skal jobbe for etablering av nye Kristiansand er nå på plass.
  Les mer
 • Camilla B. Dunsæd innstilt som prosjektleder og rådmann

  17.10.2017
  Camilla B. Dunsæd innstilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand.
  Les mer
 • - Nye Kristiansand trenger deg

  13.10.2017
  Nå skal vi bygge en helt ny kommune. Nye Kristiansand er ikke tre tidligere kommuner, men en helt ny og fremtidsrettet kommune.
  Les mer
 • Travle dager for prosjektledelsen

  12.10.2017
  Arbeidet med å bygge nye Kristiansand er i full gang. Konstituert prosjekt- og programleder Eva Berglund Åsland har travle dager sammen med sekretariatet.
  Les mer
 • Første felles ledermøte

  11.10.2017
  8. september møttes ledergruppene fra de tre kommunene for første gang. I tillegg var tillitsvalgte og hovedverneombud fra alle tre kommuner invitert.
  Les mer
 • Godt fornøyd med rådmannskandidatene

  05.09.2017
  Åtte kvinner og ni menn ønsker å bli rådmann i nye Kristiansand.
  Les mer
 • Vedtok overordnet prosjektplan

  30.08.2017
  Fellesnemnda vedtok en rekke strategiske grep for videre arbeid på sitt møte 29. august.
  Les mer
 • Fra første møtet i fellesnemnda

  23.06.2017
  Fellesnemnda går nå i gang med å ansette prosjektleder for sammenslåingen og framtidig rådmann i den nye kommunen.
  Les mer
 • Startskuddet for arbeidet med sammenslåingen

  20.06.2017
  By- og kommunestyrene i de tre kommunene vedtok 20. juni hvilke politikere som skal lede arbeidet med sammenslåingen, at den sammenslåtte kommunen skal hete Kristiansand og at det nye bystyret skal ha 71 representanter.
  Les mer
 • K3-forhandllingene i gang

  13.06.2017
  Navnet på den nye kommunen blir Kristiansand, det skal sitte 71 i det nye bystyret og fellesnemnda skal bestå av 31 medlemmer.
  Les mer
 • - Framtidsrettet vedtak

  08.06.2017
  Stortinget har med knapt flertall vedtatt at Kristiansand, Songdalen og Søgne skal slås sammen til en kommune. Ordfører Harald Furre mener vedtaket er til fordel for innbyggerne.
  Les mer
Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 25.09.2017 08:34
Sist endret: 20.12.2017 15:12
/external/ssp/prod/scripts.js