Betalingsvansker skatt

Her finner du informasjon hvis du har problemer med å betale skatten din.

Betalingsavtale for skatt

Hvis du av ulike årsaker ikke kan betale skatten nå, kan du søke om en betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Les mer om vilkår og hvordan du søker om betalingsavtale - personlig skatteyter

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Kemneren plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Les mer om varsel, pant, betalingsanmerkning, klage, gebyr, lover, innbetaling for på slippe utleggsforretning og hva som skjer etter utleggsforretning.

Ettergivelse av skatt

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner.

Les mer om søknad om sletting av skattegjeld og vilkår for innvilgelse.

Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.

Les mer om motregning i skattepenger du har til gode. Når blir du motregnet? Hvordan klage?

Utleggstrekk

Betaler du ikke skattekravet du skylder innen betalingsfristen, har Kemneren plikt til å forsøke å få dekket kravet. Ett av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, godtgjørelse eller pensjon.

Les mer om trekk i lønn, betalingsanmerkning, beregning av trekk, klage.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kemneren i Kristiansandsregionen, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Telefon: 38 07 50 00

E-post

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, henvendelse i 1 etasje.

Åpningstid: 08.00 – 15.30