Rapp og kommuneplan

Rapperen Andrew Ripper.JPGInspirerte elevene: Rapperen Andrew Ripper

Onsdag 20. november deltok over 200 elever fra grunnskoleavdelingen ved Kongsgård skolesenter på kick-off for prosjektet #mindrømmeby2030. Rapperen Andrew Ripper sparket det hele i gang med fengede rytmer.

Arrangementet er en av flere medvirkningsarenaer som Kristiansand kommune har tatt initiativ til for å få innspill til kommuneplanen.

– For oss er det viktig å få frem stemmer som ikke alltid blir hørt når vi skal jobbe med planarbeidet vårt, derfor har vi tatt kontakt med Kongsgård skolesenter, sier Grete Sjøholt, planrådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. 

Viktige stemmer

Planrådgiver Grete Sjøholt og forebyggende koordinator Johanne Marie Benitez NilsenPlanrådgiver Grete Sjøholt og forebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen

Kickoffet fant sted i aulaen på Kongsberg skolesenter. Aulaen var fylt til randen av elever i alderen 16-58 år, i tillegg til rektor, lærere og andre representanter fra Kristiansand kommune.

Ripper sørget umiddelbart for at det ble god stemning i salen, og etter en forrykende minikonsert gikk ordet til rektor Morten Hauger som utfordret elevene til å engasjere seg.

– Kommunen vil høre deres stemmer og dette er viktig. Dere er medborgere i Kristiansand. Da må dere delta i samfunnsdebatten og komme med nye ideer, understreket rektor.

Rektor ved Kongsgård skolesenter Moren HaugerRektor ved Kongsgård skolesenter Moren Hauger

Også avdelingsleder Gunhild Bratland Nygård var tydelig på at elevene må engasjere seg.

– Det dere mener er viktig for oss. Politikere og ansatte i kommunen ønsker deres mening, sa hun og la til at elevene er heldige som får en mulighet til å være aktive medborgere.

Bærekraftsmål

Grete Sjøholt snakket om bærekraftsmålene og om medvirkning og medborgerskap. – Det hjelper å engasjere seg, sa hun. – Sammen kan vi være med å påvirke slik at det blir mindre dårlig klima og færre fattige. Nå vil vi høre hva deres drømmer for en bærekraftig kommune er og hva slags kommune vi skal ha slik at folk har det godt uansett hvor de bor.

Skoleavis

Skolen har fokus på hvordan Kristiansand kan bli en mer bærekraftig by i tråd med FNs bærekraftsmål. Elevene skal blant annet jobbe med oppgaven hvordan ser min drømmeby ut i 2030? Og: Hva må til for at Kristiansand skal bli verdens beste kommune å bo i? Sluttproduktet skal presenteres i en digital skoleavis, og bli en fysisk veggavis på en stor vegg i grunnskolebyggene. Innen midten av januar skal resultatet overleveres til politikerne, inkludert bilder og sitater som gir uttrykk for hvilken by elvene ved Kongsgård skolesenter ønsker i framtida. Dette vil være deres innspill til kommuneplanens samfunnsdel – «Sterkere sammen mot 2030»

Direktør for oppvekst, Kristin Eidet Robstad avsluttet dagen med å understreke at hun kom til å følge nøye med på elevenes arbeid, høre etter på hva de hadde å si og se i skoleavisa. At det var boller og brus og fri resten av dagen la heller ingen demper på stemmingen.Direktør for oppvekst, Kristin Eidet Robstad

Direktør for oppvekst, Kristin Eidet Robstad