Valg 2019

Det ble gjennomført kommune- og fylkestingsvalg 9.september 2019. Informasjonen under viser valgresultatet, og hvilke representanter som ble valgt inn i bystyret i den nye kommunen etter sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Innholdet i denne artikkelen er fra 2019 og gjelder kommune- og fylkestingsvalget samme året. 

For informasjon om årets stortings- og sametingsvalg gå til denne siden:

Valg 2021: stortings- og sametingsvalg

Ny sammenslått kommune fra 1. januar 2020

De 71 plassene i det nye bystyret ble fordelt på denne måten:

Arbeiderpartiet: 13
Høyre: 13
Demokratene: 10
Kristelig Folkeparti: 8
Miljøpartiet De Grønne: 6
Fremskrittspartiet: 4
Sosialistisk Venstreparti: 4
Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand: 4
Senterpartiet: 3
Rødt: 2
Venstre: 2
Partiet De Kristne: 1
Pensjonistpartiet: 1

Jan Oddvar Skisland (Ap) valgt til ordfører

Jan Oddvar Skisland (Ap) er valgt til ordfører i nye Kristiansand, mens Erik Rostoft (Tverrpolitisk Folkeliste) er ny varaordfører. Valgene skjedde under bystyrets konstituerende møte 9. oktober 2019. På møtet ble det også valgt nytt formannskap.

Bystyrets sammensetning etter valget 2019

Listen under viser sammensetningen av Bystyret etter valget 2019. Denne listen er ikke oppdatert etterpå, så endringer grunnet medlemmer og varamedlemmers uttreden fremkommer ikke. Vi viser til Politisk Agenda for oppdatert liste.

Arbeiderpartiet: 13

Jan Oddvar Skisland
Trond Henry Blattmann
Mette Gundersen
Jannike Sveinsdatter Arnesen
Bjørn Egeli
Jan Erik Tønnesland
Mona Dia
Abdullahi Mohamed Alason
Kenneth Mørk
Eirik Dåstøl Langeland
Dagfinn Haarr
Cay Birger Nordhaug
Åse Birgit Løvdal

Vararepresentanter

Mohamed Dalmar Shirwac
Monika Hagen
Helge Stapnes
Paul Magne Lunde
Terje Næss
Adriana Ruiz Parada
Anna Charlotte Larsen
Audun Hinna Øvrebø
Chris Abram
Neda Afsharipour
Espen Larsson Evensen
Janne Karin Nesheim
Pål Frode Henden
Siw Tove Samuelsen
Ida Branthus Hirst
Stina Torjesen

Høyre: 13

Harald Furre
Anne Renate Hægeland
Ida Grødum
Terje Øydne Pettersen
Odd Nordmo
Aase Marthe Johansen Horrigmo
Kristin Wallevik
Amalie Gunnufsen
Kjetil Aasen
Arve Stokkelien
Vegard Kristian Møller Launes
Jack Andersen
Anita Sindland Dietrichson

Vararepresentanter

Espen Saga
Pål Harv
Helge Reisvoll
Mette Fimreite Roth
Tom Løchen
Helene Henriksen Knudsen
Tom Stig Bisseth Johanssen
Grethe Jakobsen Alver
Harald Eikrem Andersen
Axel Fjell
Ole Jacob Rynning-Tønnesen
Oscar Lohne
Merete Gulbrandsen
Erle Holstad Wright
Svenn Lasse Buvarp
Svein Grødum

Demokratene: 10

Vidar Sveinung Kleppe
Makvan Kasheikal
Nils Nilsen
Roy Fardal
Tore Heidenreich
Lajla Elefskaas
Lene Jakobsen
Jorunn Aaselle Olsen
Alf Albert
Olav Homme

Vararepresentanter

Arild Buli
Terje Svendsen
Grete Cecilie Hansen
Leif Arne Grødem
Kurt Olaf Gjertsen
Kjell Arnfinn Holbek
Else Uleberg
Arild Omdal
Walther Johanssen
Unni Venke Hansen
Harald Messel
Ole Ragnar Rypestøl
Tommy Sigurd Tolfsen

Kristelig Folkeparti: 8

Jørgen Haugland Kristiansen
Tove Christine Welle Haugland
Sigrun Sæther
Stefan Christian Wikstad Avila
Tore Smeplass
Viggo Lütcherath
Charlotte Beckmann Østeby
Ebbe Boel Pedersen

Vararepresentanter

Janette Kleivset
Arne Skraastad
Atle Aasen
Ingrid Andrea W. Gundersen
Livar Veggeland
Monica Scheldrup Rosenvold
Inge Johan Jenssen
Einar Dyrholm
Ole Fritjof Godtfredsen
Markus Westermoen
Irene Solli

Miljøpartiet De Grønne: 6

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Elisabeth Garlie Udjus
Hildegunn M. Tønnessen Schuff
Mira Thorsen
Kristin Knutsen
Mark Rayen Candasamy

Vararepresentanter

Jon Holt
Tore Bjørnestøl
Oda Sofie Lieng Pettersen
Thor Kristian Hanisch
Eva Albert
Sofie Sødal
Liv Iren Hognestad
Jan Kenneth Transeth
Linda Voreland

Sosialistisk Venstreparti: 4

Mali Steiro Tronsmoen
Andreas Landmark
Robin Hansson
Tonje Jondahl Alvestad

Vararepresentanter

Per Gunnar Salomonsen
May Erna Karlsen
Torunn Kristiansen
Alf Egil Holmelid
Rasha Abdallah
Magnus Nygaard
Alexandra Grønås-Werring

Fremskrittspartiet: 4

Stian Storbukås
Christian Eikeland
Gry Vibeke Aga Stubstad
Andreas Rolf Kvist Jacobsen

Vararepresentanter

Øistein Hatlebakk
Andrea Christina Gonzalez
Bernt Ludvig Daland
Tom Jørgensen
Steinar Bergstøl Andersen
Jannicke Svaba Halvorsen
Siv Finsådal

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand: 4

Erik Rostoft
Anette Skeie Jakobsen
Svein-Harald Mosvold Knutsen
Jens Anders Ravnaas

Vararepresentanter

Svein Mykland
Jørgen Pettersen
Bernt Erik Olsen
Jostein Senumstad
Aina Ivara Åmot Tofteland
Åse-Gunn Linda Mosvold Hogga
Vibeke Prytz-Jensen

Senterpartiet: 3

Reidar Heivoll
Ole Magne Omdal
Anja Ninasdotter Abusland

Vararepresentanter

Magne Thorvald Bakken
Siril Grevsnes Bratten
Hans Petter Horve
Asle Imeland
Anne Kathinka Aslaksen
Bjarne Bentsen Lieng

Venstre: 2

Christine Alveberg
Ivar Bergundhaugen

Vararepresentanter

Carl Petter Benestad
Arild Ernst Berge
Birgitte Svendsen Kleivset
Emma Georgina Lind
Morten Leuch Elieson

Rødt: 2

Ellen Rudnes
Kasper Bekkeli Espeland

Vararepresentanter

Marte Sandland
Joakim Frikstad
Kristian Landmark
Halvor Fjermeros
Ayat Majbel Saeid

Partiet De Kristne: 1

Lill May Vestly

Vararepresentanter

Ole Iacob Prebensen
Odd Terje Unhammer Høyland
Arnstein Fedøy
Knut Harry Nilsen

Pensjonistpartiet: 1

Kari Berthelsen

Vararepresentanter

Odd Alik Salvesen
Ole Odd Berge
Bjørn Nilsen
Øyvind Hvalen

Mer om valget

Åpningstider: mandag 9. september 2019 kl. 09.00-21.00.

I forbindelse med at Kristiansand, Søgne og Songdalen ble slått sammen fra 01.01.20 ble fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg avviklet som om kommunene allerede var slått sammen. Alle som var manntallsført i en av de tre kommunene kunne avgi sin stemme i hvilket som helst av de 20 valglokalene som var tilgjengelige på valgdagen.

Valglokalene finner du i listen under.

Valglokaler i 2019

Krets og valglokale

 • Flekkerøy: Flekkerøyhallen, Lindebøskauen 104
 • Ytre Vågsbygd: Møvighallen, Flatholmveien 1
 • Indre Vågsbygd: Vågsbygd kultursenter (Vågsbygd samfunnshus), Kirsten Flagstadsvei 30
 • Hellemyr: Hellemyrhallen, Hellemyrbakken 70
 • Tinnheia/ Grim: Idda Arena, Møllevannsveien 36
 • Kvadraturen: Servicetorvet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
 • Lund syd: Valhalla helsesenter, Marviksveien 20
 • Lund nord: Lovisenlund skole, Marcus Thranesgate 20
 • Gimlekollen/ Fagerholt: Fagerholt skole, Tretjønnveien 2
 • Torridal: Torridalshallen, Setesdalsveien 359
 • Justvik: Justvik skole, Kvernhusheia 2     
 • Tveit: Ve skole, Kalvåsveien 42
 • Hånes: Hånes skole, Øvre Brattbakken 1
 • Søm/ Strømme: Sukkevannshallen, Dvergsnesveien 27
 • Ytre Randesund: Dvergsnes skole, Odderhei 1
 • Søgne: Nygårdshallen, Nyårdsheia 17
 • Songdalen: Songdalen rådhus, Songdalsvegen 53
 • Tunballen: Tunballen grendehus, Tunballvegen 19
 • Finsland: Heradshuset på Brandsvoll, Songdalsvegen 837
 • Rosseland: Rosseland skole, Rosselandsveien 24

Hvem kan stemme ved valg?

Les mer på valg.no