Forslag til økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram for bystyret onsdag 27. oktober.

Budsjettdokumenter

Forslag til økonomiplan 2022-2025 (nettside)

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge, Safari eller Google Chrome da enkelte elementer fungerer dårlig i Internet Explorer.

Si din mening om budsjettforslaget

Skjema for å sende inn innspill til budsjettforslaget finner du i lenken under:

Si din mening

Fristen for å sende inn innspill er til og med 18. november. Innspillene som er sendt inn leveres til ordfører, varaordfører og gruppelederne i partiene.

Se sendingen fra bystyret på nett-TV

Se TV-sending fra bystyret på nett 

Du kan se budsjettforslaget presentert på nett-TV i opptak fra bystyremøtet 27.10. 

Kort om budsjettet

Årets forslag til økonomiplan ble lagt fram for bystyret 27. oktober.

  • Økonomiplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene og omfatter hele kommunens virksomhet.
  • Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering.
  • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2022.
  • Økonomiplanen blir vedtatt i bystyret 15. desember.

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

- Stram økonomi 

– Forslag til økonomiplanen legger til rette for utvikling av tjenestene, i tillegg til investeringer i infrastruktur og formålsbygg. Selv om kommunen har et budsjett på over 9 milliarder kroner, er økonomien stram. Lavere vekst fremover fordrer omstilling og effektivisering, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Les sak og se intervju med kommunedirektør Camilla Dunsæd om forslag til økonomiplan 2022-2025. 

Behandling av forslaget høsten 2021

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du i Politisk Agenda. Under "utvalg" må du velge "Inneværende periode Kristiansand kommune 2019-2023" og velge det enkelte utvalg å få opp sakene til behandling. 

  • Utvalgsbehandling og orientering uke 46
  • Behandling i formannskapet 1. desember
  • Behandling i bystyret: 15. desember

Innkalling, sakspapirer og vedtak fra møtene finner du på Politisk Agenda 

Se budsjettbehandlingen i bystyret på nett-TV