Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram for bystyret onsdag 28. oktober.

Budsjettdokumenter

Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 (nettside)

Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge, Safari eller Google Chrome da enkelte elementer fungerer dårlig i Internet Explorer.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 (pdf) 

Forslag til barnehagebehovsplan 2021-2024 (pdf)

Presentasjon 2021-2024 (pdf) 

Se TV-sending fra bystyret på nett

Kort om budsjettet

Årets forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram for bystyret 28. oktober.

  • Økonomiplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene.
  • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2021.
  • Økonomiplanen blir vedtatt i bystyret 16. desember.

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

- Får til mye til tross for stram økonomi

Les sak og se intervju med kommunedirektør Camilla Dunsæd om forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Behandling av forslaget høsten 2020

Datoer for budsjettbehandling i de ulike utvalgene finner du i Politisk Agenda.

  • Utvalgsbehandling og orientering uke 46
  • Behandling i formannskapet 2. desember
  • Behandling i bystyret: 16. desember

Innkalling, sakspapirer og vedtak fra møtene finner du på Politisk Agenda.

Si din mening om budsjettforslaget

Skjema for å sende inn innspill til budsjettforslaget er nå stengt. 

Si din mening (stengt)

Fristen for å sende inn innspill var 15. november. Innspillene som er sendt inn leveres til ordfører, varaordfører og gruppelederne i partiene.