Årsrapport (årsberetning) og regnskap

Kristiansand kommunes årsberetning har tre hovedtemaer:

  • Kommunens økonomiske og finansielle status
  • Avviksanalyse av drifts- og investeringsregnskapet i forhold til vedtatt budsjettet
  • Vurdering av resultatene - har kommunen nådd målene i det vedtatte handlingsprogrammet?

Årsberetningen er en del av kommunens styringsverktøy, og gir et godt grunnlag for arbeidet med neste ækonomiplan. Målgruppen er først og fremst bystyret.

Bykasseregnskapet (hovedtallsanalysen) inngår som en del av årsberetningen. Det øvrige innholdet baseres på sektorenes årsberetninger.

Årsberetningen er laget av regnskapssjefen og økonomienheten. Den behandles i formannskapet og bystyret.

Årsberetning 2019

Årsberetning Kristiansand 2019

Årsmelding Søgne 2019

Årsrapport Songdalen 2019

Behandling i bystyret 27. mai

Behandling av årsberetninger i bystyret 27. mai 2020