Elektroniske prøver

Praktiske opplysninger om kunnskap- og etablererprøven

Prøven tas i innbyggertorget i Rådhuskvartalet i Rådhusgata 18 mellom kl. 08.00 - 13.30.
Time bestilles på telefon 38 07 50 00
Ta med legitimasjon.
Pris: 400 kroner

Etter bestått prøve får du et diplom. Dette er gyldig i alle landets kommuner.


Kunnskapsprøve om alkoholloven

Alle skjenke- og salgssteder skal ha en styrer og en stedfortreder. For å godkjennes som styrer eller stedfortreder må man være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Etablererprøven

Alle som vil godkjennes som styrer for et serveringssted må bestå etablererprøven, før søknaden om serveringsbevilling blir innvilget.

Om prøvene

Prøvene er elektroniske flervalgsprøver med tre svaralternativer, hvorav et er riktig.

Læremateriell

Prøvene er basert på lærebøkene: "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet" og "Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven". Disse kan bestilles hos VINN. (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge)
VINN arrangerer også nettbaserte seminarer for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgs-/skjenkebevilling. Dette kjøpes i deres nettbutikk.

Testprøve

På hjemmesidene til www.vinn.no kan du teste dine kunnskaper før du tar elektronisk prøve. Mer informasjon om testene, og kjøp av tilgang finner du på www.vinn.no.