Salgs, serverings, og skjenkebevilling

Innbyggertorg bevilling behandler søknader om salgs-, serverings- og skjenkebevillinger. Vi har også ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder følger alkoholloven.

Søkander til salg, servering, og skjenkebevilling

Søknad til skjenkebevilling for enkeltanledning eller utvidelse av skjenkebevilling

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester, bryllup, festivaler og konserter o.l.

Skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler; serverer alkohol, tar betalt for alkohol, eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer i leide lokaler som krever bevilling.
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Du trenger ikke søke hvis du skal ha lukket selskap i egne lokaler.

Utvidelse av skjenkebevilling?

Har du allerede en gjeldende alminnelig skjenkebevilling og vil utvide denne til å gjelde for eksempel; uteområde for en periode, ha et arrangement på et annet sted der det ikke er bevilling i dag.

Hvis arrangementet skal være utendørs i et område som ikke er definert i Kristiansand kommunes Retningslinjer for bruk av offentlig uterom til arrangementer, må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år  
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.  
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet holdes etter ordinær stengetid.

Søknadsfrist og skjema

 • Lukket arrangement - 1 måned før arrangementet.
 • Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet.
 • Festivaler – 3. måneder før arrangementet.

Priser

 • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester, er for tiden 500,- kroner per arrangement.
 • Minstegebyret for åpne arrangementer, som for eksempel festivaler, er for tiden 5500,- kroner. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes.
 • Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges.
 • Utvidelse har ikke gebyr.

Hva skjer når vi mottar søknaden?  

 • Vi gjennomgår søknaden når vi mottar den, og vi vil ta kontakt om noe er uklart eller mangler.  
 • Vi sender forespørsel til politiet for vandelsjekk. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet, organisering og sikkerhet, og hva slags arrangement dette er.  
 • For større arrangementer sender vi også vandelsjekk til Skatteetaten.
 • Vi sender svaret til din innboks på Altinn og digitalboks.

 

 

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

 

For større arrangementer, konserter eller festivaler  

Skal dere arrangere større arrangementer, konserter eller festival i offentlig uterom, er det noen dokumenter som vi kan be om at det legges ved søknaden til skjenkebevilling ved enkeltanledning. Dette kan ettersendes, men før arrangementet innvilges og gjennomføres.

Vi anbefaler også at dere tar kontakt med arrangementskontoret for bistand. post.arrangement@kristiansand.kommune.no

Nyttige lenker

Kristiansand kommunes Retningslinjer for bruk av offentlig uterom til arrangementer

Politiets side for arrangementer der du kan melde fra og søke.

 

Definisjon arrangement:  

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening  
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver,
 • sminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet, 
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon  
 • samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner  
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier
Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, matvogner og puber.

Slik går du frem for å starte nytt serveringssted

Her finner du en veiledning på Altinn.no for hvordan du går frem fra når du vil starte opp et serveringssted

Hvordan få serveringsbevilling:

Serveringssteder må ha en daglig leder og vedkommende må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan søke om serveringsbevilling her:

Søknad om serveringsbevilling

Behandling av personopplysninger

Dersom serveringsstedet får ny daglig leder, må denne godkjennes av kommunen.

Søknad om godkjenning av ny daglig leder

Behandling av personopplysninger

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt til politi, og skatteetaten for vandelsjekk. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Åpningstider

Serveringssteder kan ha åpent hele døgnet. Du finner forskriften om åpningstider for serveringssteder mv. i Kristiansand kommune her.

Fettutskiller

Virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha en fettutskiller, og de må kvitte seg med frityrfett og andre typer fett på en forsvarlig måte. Les mer om fettutskiller her.

Branngodkjenning

Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Det må søkes om skjenkebevilling når du:

• Ønsker å skjenke alkohol; Har dere serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må det søkes om skjenkebevilling. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

• Eierskifte; Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

• Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Enkeltpersoner og næringsdrivende kan søke om skjenkebevilling. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

• Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling:
• Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
• Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
• Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Vedlegg som må være med til søknad om skjenkebevilling

Branngodkjenning

Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.

 

Søk om skjenkebevilling

Behandling av personopplysninger

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenketider

Skjenking av øl og vin kan foregå fra klokka 09.00 til 02.00 alle dager. Skjenking av brennevin kan foregå fra klokka 13.00 til 02.00 alle dager.

Skjenketiden er fastsatt i forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin i Kristiansand kommune, som ble vedtatt av bystyret 12. mars 2008. Du finner forskriftene her:

Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har alminnelig skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Inngjerding ved uteservering

Kristiansand kommune har utarbeidet et Bydesignprogram, og sidene som er relevant for uteservering kan leses her.

Dersom det serveres alkohol, må området være klart avgrenset. For mer informasjon ta kontakt med innbyggertorget - bevilling.

Salgs- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikk gis for en periode på inntil 4 år og opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det vil si at disse må fornyes innen 30.09.2024.

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholdholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan man imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Søknadskjemaer:

Søknad om salgsbevilling for alkohol

Behandling av personopplysninger

For å få innvilget søknaden må du være 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven om alkohol. Denne kan du ta på kommunens Innbyggertorg.

Alle som har salgsbevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen og må levere omsetningsoppgave. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol. Her finner du mer informasjon om dette.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Salgstider

Bystyret har vedtatt forskrifter for salgstider for øl.

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Kristiansand

 • Hverdager kl 08:00 - 20:00
 • Lørdager kl 08:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 08:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 08:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 08:00 - 20:00
 • Pinseaften kl 08:00 - 18:00
 • Julaften kl 08:00 - 18:00
 • Nyttårsaften kl 08:00 - 18:00 
 • Valgdagen kl 08:00 - 20:00 (ikke på søndager)

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Endring i eksisterende bevilling

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Dere søker eller melder fra om endringer ved å fylle ut søknadskjema for gjeldene bevilling det er endring for.

Dere må søke eller melde fra om endringer hvis:

 • Stedet har fått ny styrer.
  • Hvis ny styrer har bestått kunnskapsprøven, må dere legge ved denne.
 • Stedet har fått ny stedfortreder.
  • Hvis ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøve, må dere legge denne.
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen.
  • Hvis ny daglig leder har bestått etablererprøven, må dere legge ved denne.
 • Stedet har fått nytt navn.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskap som direkte eller indirekte har eierandeler i selskapet som har bevilling.
 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet eller salgsstedet.
 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Da må dere søke om ny bevilling. 

 

 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller på uteserveringen.
  • Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  • Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Hvis dere har salgsbevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.

 

 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering.
  • Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  • Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved tegning som viser det nye arealet, og tillatelse fra grunneier som viser at arealet kan benyttes til uteservering, for eksempel leiekontrakt.  
 • Dere ønsker utvidet åpnings- og skjenketid ved et skjenkested.
  • Steder som bare har serveringsbevilling, behøver ikke å søke om utvidet åpningstid. De kan holde døgnåpent.  
 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel hvis dere driver restaurant og vil endre driften til nattklubb.
 • Virksomheten legges ned eller opphører.
  • Dette må dere gi oss beskjed om så snart datoen for nedleggelse eller opphør er klar.

Skjema for endringer

Behandling av personopplysninger

Eierskifte

Ved overdragelse av virksomheten (eierskifte) faller bevillingen bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelsen.  

Eierskifte skjenkebevilling: Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder (så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling senest innen 30 dager, etter overdragelsen)  

Eierskifte serveringsbevilling: Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen​ bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse    

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

 • Styrer og stedfortreder med kunnskapsprøve (Skjenkebevilling)
 • Daglig leder med etablererprøve (Serveringsbevilling)

 

 • Avtaler ang. overdragelsen/ eierskifte/ leiekontrakt
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til serveringsstedet, for eksempel arbeidsavtale
 • Standard arbeidsavtale for ansatte
 • Yrkesskadeforsikring for ansatte

 

 • Godkjennelse fra plan- og bygningsetaten ang. lokaler og reguleringsplanen (ved større endringer)
 • Beregning av persontall fra godkjent firma (ved større endringer i lokale) Plantegninger over lokalets areal og funksjoner. Bord og stoler skal være inntegnet.
 • Kopi av registreringen hos Mattilsynet.

Søknadskjema

Behandling av personopplysninger

Kontroll av tobakk, salgs- og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontroll alkoholloven

1. januar 2018 fikk kommunen ansvar for å kontrollere at tobakksskadeloven overholdes.

Kontroll tobakksskadeloven

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salg av tobakk, serverigs-, salgs- og skjenkesteder.

Forslag til endrede retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune for bevillingsperioden fra 2016 – 2020. Høringsnotatet legges ut slik at berørte parter kan ytre sin mening om forslagene.

Nasjonale råd og anbefalinger

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
 • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

 

KONTAKT OSS