Jobb i kommunen

Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med omkring  9000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

Søk på stilling

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Kristiansand kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Se våre ledige stillinger

Følg oss på LinkedIn

Hva trenger vi?

Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

 • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
 • lærere, barnehagelærere og assistenter
 • rengjøringspersonell
 • ingeniører og sivilingeniører
 • ledere på ulike nivåer
 • fagarbeidere innenfor ulike fag
 • administrative stillinger 
Hva kan vi tilby deg som ansatt?
 • Du får bruke dine evner og  faglige kunnskaper
 • Din leder uttrykker tillit  til deg og du får tilbakemelding på jobben du utfører
 • Du har innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon
 • Du bidrar med egne meninger før beslutninger tas
 • Du har anledning til å skaffe deg informasjon som er viktig for å kunne arbeide selvstendig
 • Du får god støtte og veiledning fra lederen din
 • Du kjenner verdiene og målene som gjelder på arbeidsplassen din
 • Om du blir sykemeldt, får du god og tett oppfølging av lederen din
 • Det tas hensyn til din hjemme- og livssituasjon
 • Som medarbeider opplever du å ha de samme mulighetene uavhengig av livsfase, kjønn, etnisk tilhørighet eller funksjonshemming

 

Trainee

Hvert halvår er det utplassert flere traineer i Kristiansand kommune gjennom traineeordningen Trainee Sør.

Kristiansand kommune var med å starte Trainee Sør i 2005, og har siden den gang hatt en rekke traineer med forskjellige og varierte fagbakgrunner.

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram basert på et helt unikt nettverksamarbeid mellom om lag 40 virksomheter på Sørlandet. Hvert år ansettes nyutdannede kandidater som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet, både i offentlig og privat sektor. 

Programmet gir traineene en unik kontaktflate overfor fremtidige arbeidsgivere i regionen. For nyutdannede mastergrads-kandidater representerer derfor Trainee Sør en døråpner for de som ønsker seg arbeidsplass og karriere på Sørlandet.

Lærlingeplass

Kommunen har flere lærlingplasser innen ulike fag. Som lærling får du god oppfølging av dyktige veiledere. Les mer om lærlingplasser i Kristiansand kommune her.