Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Fritidsenheten administrerer «Tilskudd til kulturtiltak i nærmiljøet». Det er en tilskuddsordning som skal stimulere til et utvidet kultur- og fritidstilbud i de ulike bydelene i Kristiansand kommune. Gjennom støtteordningen ønsker kommunen å bidra til et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv for alle aldre og ulike interesseområder i nærmiljøet.

Saksbehandler er Nina Malmgren. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 90 76 52 31 eller på e-post: nina.malmgren@kristiansand.kommune.no

Søker må registrere organisasjonsnummer og -navn i søknaden. For at kommunen skal kunne vite hvem som søker, saksbehandle søknader, utbetale tilskudd og motta rapport samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer på kontaktperson for søknaden.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.