Gruppetilbud

Fritidsenheten tilbyr gruppetilbud for barn og unge både med og uten støttekontaktvedtak. Enheten har også gruppetilbud for voksne som har utfordringer med rus og psykisk uhelse.
Gruppetilbud for barn og unge med støttekontaktvedtak

Ta kontakt med Tor Kapstad, avdelingsleder for gruppetilbud, for mer informasjon
90 16 58 18
E-post

 

Gruppetilbud for barn og unge uten støttekontaktvedtak

Ta kontakt med Tor Kapstad, avdelingsleder for gruppetilbud, for mer informasjon.
90 16 58 18
E-post


Vibeke Tangen Koefoed, fritidsleder
97 58 29 40
E-post

Steinar Anthonsen, fritidsleder
99 56 95 18
E-post

Anne Borghild Mersland, fritidsleder
95 05 52 62
E-post

Lisa Sandersen, fritidsleder
95 11 70 08
E-post

Gruppetilbud for voksne

Fritidsenheten tilbyr forskjellige gruppetilbud for voksne som har utfordringer med rus eller psykisk helse. Vi samarbeider med forskjellige andre kommunale aktører, institusjoner og idrettslag. Ta kontakt med en av våre fritidsledere for mer informasjon om gruppetilbudene våre.

Anna Kalczuk, fritidsleder (ansvarlig for musikk og sang)
95 20 77 47
E-post 

Lisa Sandersen, fritidsleder (ansvarlig for friluftsliv)
95 11 70 08
E-post

Olöf Sigridur Einarsdottir, fritidsleder (ansvarlig for trening og idrett)
E-post