Fritidsfond

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv.

Fritidsfond.jpg

 

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i Kristiansand kommune.

Hva kan du søke om støtte til? 

  • Kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.  
  • Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til den organiserte aktiviteten. 

Maksimalt stønadsbeløp pr år er 10 000 kroner for alle utgifter knyttet til aktiviteten.  

Hvem kan søke? 

Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre. 

Søknadsfrist og søknadsskjema  

Søknadsprosessen er løpende, og du kan søke om støtte hele året. Støtte fra Fritidsfond utbetales direkte til organisasjon/lag og ikke til familien. 

Før du søker

Vi anbefaler at du leser gjennom personvern Fritidsfond og at du sjekker denne tabellen med lavinnteksgrenser for å se om Fritidsfond gjelder for deg. 

Søknadsskjema  

Fullmaktsskjema - for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.

Fritidsfondet har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt. 

Trenger du hjelp med søknaden?

Ønsker du å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet kan du komme innom ett av våre innbyggertorg i åpningstiden.