Behandling av personopplysninger

Når vi reiser på turer og arrangementer med barn og ungdom i Fritidsenheten trenger vi en del informasjon om deltakere og foresatte. Vi samler kun inn informasjon som er relevant for turen eller arrangementet, og informasjon til fakturering av foresatte. Vi bruker en tjeneste som heter Pindena. Deres personvernerklæring kan du lese her.

I noen tilfeller trenger vi sensitiv informasjon om noen av deltakerne. Det er i de tilfeller hvor man ved påmelding har krysset av for at man vil kontaktes. Da ringer vi foresatte for å få den informasjonen.

All innsamlet informasjon lagres i kommunens interne og krypterte system. Deltakerlister som skrives ut for å være tilgjengelig på tur eller arrangement samles inn og makuleres av ansvarlig leder etter endt tur eller arrangement. All innsamlet informasjon lagres i ett år etter endt tur for å sikre eventuell oppfølging av noen av deltakerne etter endt tur eller arrangement.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettsider.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.