Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/fritidsenheten administrerer Fritidsfond-ordningen.
Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til at barn og unge i lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.

Det er frivillig å søke om en avtale med kommunen om utbetaling av støtte til
fritidsaktiviteter via Fritidsfond.

Prosjektleder for Fritidsfond er Monica Brandsrud. Hun kan kontaktes ved
spørsmål på telefon: 99 64 70 99 eller
e-post: monica.brandsrud@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om utbetaling av støtte til fritidsaktiviteter samler kommunen inn
kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker, navn og fødselsnummer om barnet søknaden gjelder, intervall for familiens samlede inntekt og
dokumentasjon på utgiften som det søkes om støtte til.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene
lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte
personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets
rolle på kommunens nettside.