Prosedyre for studentoppgaver

Er du student og ønsker samarbeid med Kristiansand kommune om studentoppgave, se her:

 1. Henvendelse om studentoppgaver rettes til aktuell leder i Kristiansand kommune via e-post, se organisasjonskart her.
 2. I henvendelsen ber vi deg svare på følgende:
 • Navn
 • Tlf
 • Epost
 • Navn på studiested, institutt, studieretning og veileder
 • Type samarbeid (bacheloroppgave, masteroppgave, studentpraksis, annet (beskriv))
 • Beskriv studentoppgave/praksis/samarbeidet du ønsker med Kristiansand kommune
 • Beskriv mulige gevinster for Kristiansand kommune. Kan samarbeidet få positiv betydning for kommunens tjenester, fagmiljøer eller innbyggere?
 • Beskriv hvilken innsats som forventes at kommunen bidrar med
 • Tidsperspektiv
 • Planlegges datainnsamling i kommunen, evt. hvilken type?
 • Oppgi eventuell annen informasjon du mener er relevant for Kristiansand kommune om din forespørsel

3. Leder vurderer din henvendelse ut fra kapasitet og tema/problemstillingens relevans.

4. Leder peker ut kontaktperson i enheten som følger opp samarbeidet med student og veileder fra utdanningsstedet.

5. Student, veileder og kontaktperson blir enig om oppgavens endelige problemstilling og gjennomføring.

6. Student, kontaktperson i kommunen og veileder ved utdanningsstedet inngår en samarbeidsavtale om oppgavens gjennomføring og student signerer taushetserklæring.

Send mail til post@kristiansand.kommune.no