Meld fra

Meld fra gir deg mulighet til å melde inn problemer om vei, vann, avløp og park til kommunen. Du kan levere inn meldinger anonymt. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv, vil ikke være synlig for andre. Meldingen er kun tilgjengelig for den som behandler din melding, og brukes ikke til noe annet enn å behandle denne henvendelsen.

Meld fra

Slik gjør du:

  • Når du kommer inn i Meld fra, klikk på "Ny observasjon" og merk av i kart eller skriv inn adresse i adressefeltet.
  • Klikk "Neste".
  • Klikk på "Fag" og velg enten "Vei", "Vann", "Avløp" eller "Park". Velg videre det som passer din melding.
  • Fyll inn meldingsfeltet og klikk "Neste"
  • Legg inn kontaktinformasjon og send melding.

Du må bruke en av disse nettleserne på pc for å få opp Meld fra: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Microsoft Edge.