For forsvarsveteraner

Hva er en forsvarsveteran

veteranmonument.jpg

Foto: Svein Tybakken.

I Kristiansand kommune er det over 1000 forsvarsveteraner. Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land. Fra 1947 har over 100.000 norske menn og kvinner erfaring fra slik innsats.

En forsvarsveteran defineres her som en person som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Forsvarsveteraner har om lag ti pårørende. I vid forstand utgjør "veteranfamilien" ca. en million nordmenn, i følge informasjon fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Det skilles mellom «stadig tjenestegjørende» og «ikke tjenestegjørende» i Forsvaret. Er man ansatt i Forsvaret så blir vedkommende ivaretatt av forsvarets eget tjenesteapparat. Er man ikke tjenestegjørende har veteranen færre tilbud. Forsvarets oppfølgingsplikt avsluttes etter ett år fra hjemkomst. Alle veteraner kan likevel når som helst kontakte Forsvaret og få informasjon om rettigheter, hjelp og tilbud.

Veteranplan

Bystyret vedtok 21. mars 2018 Kristiansand kommunes første veteranplan. Arbeidet med veteranplanen har vært organisert i en arbeidsgruppe bestående av kommunalt ansatte og en referansegruppe. Referansegruppen bestod av forsvarsveteraner og organisasjoner med koblinger til veteranmiljøet, i tråd med planens målsetninger.

Veteranplan for Kristiansand kommune 2018 – 2020

Årlig 8. mai mottakelse for veteraner

Kristiansand kommune ved ordføreren har siden 2013 arrangert mottakelse for veteranene fra Kristiansand på frigjørings- og veterandagen 8. mai. De siste årene har også veteraner fra omkringliggende kommuner blitt invitert da det ikke har vært tilsvarende arrangementer i deres kommuner.

Markering 8. mai 2021

Årets frigjørings- og veterandag markeres med kransenedleggelser, taler, salutter og arrangementer ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og ved veteranmonumentet i Tresse. Program og mer informasjon finner du her:

Frigjøringsmarkeringen (nyhet)

Veteranforeninger

Det er opprettet flere foreninger blant forsvarsveteraner i Kristiansand. Her er det mange som har nytte og glede av å treffe mennesker som har opplevd det samme som en selv, og kan del erfaringer, råd og omsorg.

Lenker til eksterne ressurssider

Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner avdeling Kristiansand
Kameratstøtte
Facebookside, av og for veteraner: Camp Møvik
Norske Reserveoffiserers Forbund Kristiansand
Forsvarets Veteransenteret på Bæreheia er åpent for alle veteraner og ligger på Østlandet.
NAV er førstelinje hvis en veteran trenger hjelp fra det offentlige. NAV Kristiansand kartlegger primært hva brukeren trenger.
Tilretteleggingskontoret ved Universitetet i Agder
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Veteranarbeid med familie og barn.
Veteranforbundet for skadde i internasjonale operasjoner, SIOPS, er et informasjons- og ressurssenter i Oslo. SIOPS er et lavterskeltilbud for veteraner, deres familier og venner, og tilbyr hjelp ved sosiale, helsemessige eller økonomiske utfordringer.

Kontakt

Kontaktperson for veteranplanen i Kristiansand kommune
Lars Erik Brekne Johnsen
Mobil: 911 19 692

Politisk veterankontakt
Marius Haugen (Sp)
936 64 972