Invitasjon til frivillige organisasjoner i Songdalen

Målet med møtet er å få en god dialog mellom kommunen, frivillige lag og foreninger i Songdalen.

nodeland2.jpg

Tid: 22. oktober 17.30-19.30
Sted: Innbyggertorget i det tidligere rådhuset på Nodeland

PROGRAM:

 • Åpning v/ Bjørn Egeli, leder av kulturstyret
 • Presentasjon av den nye idrettssjefen Øystein Glad, leder av idrettsenheten
 • Mulighetsstudiet innbyggertorg og samarbeid med frivillige
  organisasjoner v/ Anne Grete Widding, leder for frivillighetsenheten
 • Kartlegging av frivilligheten i Songdalen
 • Frivillighetsarbeidet i Kristiansand kommune og fremtidige planer
  Annette Sørlie Stray, rådgiver frivillighet
 • «En by for alle» v/ Toril Hogstad, rådgiver likestilling, inkludering og mangfold
 • Aktørbasen og tilskuddsordninger
 • Innspill - hvordan bør kommunen samhandle med frivillige organisasjoner?

  Påmelding:
  På grunn av Covid 19 har lokalet en begrensning på 55 personer. Vi ønsker derfor forhåndspåmelding med informasjon om navn, organisasjon og telefonnummer innen 20. oktober på mail til heidi.johansen@kristiansand.kommune.no / tlf 482 95 812

  Det kan meldes på flere representanter fra hver organisasjon, men hvis det blir stor pågang kan det være at vi må begrense antallet.

  Vi ser fram til å møte dere og høre deres erfaringer og innspill.