Treffpunkter

Se oversikt over kurs, samlinger og møter for frivillige lag og foreninger.

Frivillighetsmøter

For å komme i tettere dialog med bredden av frivillige organisasjoner arrangerer frivillighetsenheten jevnlige møter med frivillige lag og foreninger. 

Høsten 2020 har vi arrangert to frivilligmøter i Søgne og Songdalen

Dialogmøter

Formannskapet arrangerer jevnlige dialogmøter med innbyggerer, frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Les mer om dialogmøtene og møtetidspunkter her

Kurs, samlinger, treffpunkter

Kristiansand kommune tilbyr ulike kurs for frivillige organisasjoner. Kurs vil bidra til å gi faglig påfyll innenfor ulike innsatsområder og bistå organisasjonene i motivering og inspirere til frivillig innsats. Kurs for frivillige er også en hyggelig anledning til å bli kjent med andre frivillige og dele erfaringer. 

Har du innspill til kurs? Ta kontakt med Annette Sørlie Stray (annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no).