Treffpunkter

Frivillighetsenheten inviterer jevnlig til temamøter, kurs og andre treffpunkter med frivillige organisasjon hvor forskjellig tematikk står på agendaen.

Vi inviterer jevnlig til temamøter!

Tidligere temamøter: 

Mai 2023 inviterte vi til temamøte med følgende tema:

  • Flyktninger og integrering. Et situasjonsbilde.
  • Aktuelt og eventuelt  

 

Januar / februar 2023 inviterte vi til temamøte med følgende tema: 

  • Å rekruttere og beholde frivillige
  • Digital markedsføring for frivillige organisasjoner
  • Frivilligbørs i mars
  • Aktuelt og eventuelt

 

Oktober 2022 inviterte vi til temamøte med følgende tema:

  • Klima og miljø i frivilligheten
  • Informasjon om nytt aktørregister og endret system for å søke tilskudd
  • Informasjon om ting som skjer fremover
  • Innspill fra frivillige organisasjoner på tema til fremtidige møter

Bilde av over 70 deltakere på temamøte i Bystyresalen i Kristiansand Rådhus.

Over 70 frivillige deltok på temamøtet i Bystyresalen i Kristiansand Rådhus 25. okotber. Foto: Kristiansand kommune

Nærmere 40 oppmøtte frivillige på temamøte for frivillige organisasjoner på Nodeland bibliotek.

Nærmere 40 oppmøtte frivillige på temamøte for frivillige organisasjoner på Nodeland bibliotek. Foto: Kristiansand kommune

Les mer om temamøtene her.

Vi ser frem til flere møter med frivilligheten fremover. 

Samarbeidsmøter Ukraina

Kommunen gjennomfører regelmessige møter med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra ovenfor ukrainske flyktninger som har kommet til vår kommune. Så langt har det vært gjennomført fire samlinger i Kristiansand sentrum og to samlinger i Søgne. Se artikkel fra første samling her

Ønsker din organisasjon å delte i dette nettverket og bli holdt informert om hva som skjer fremover?
Ta kontakt med frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray

Inspirasjonssamling Frivillighetens år 2022

Kristiansand kommune ønsker å bruke Frivillighetens år til å synliggjøre og løfte fram den flotte og mangfoldige frivilligheten som finnes i kommunen. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger inviteres derfor til å delta på inspirasjonssamlinger for å dele tanker rundt hvordan kommunen- sammen med frivillige lag og foreninger kan markere Frivillighetens år, samt bidra til å oppnå målene med frivillighetens år 2022.

Det er gjennomført to lokale inspirasjonssamlinger:

07.mars kl. 17.00 - 19.00 Innbyggertorg, Nodeland
10.mars kl. 17.00 - 19.00 Hovedbiblioteket, Kvadraturen

Program:
• Frivillighetens år 2022
- Innspill til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner
• Felles digital kalender for arrangementer i Kristiansand kommune
• Frivilligbørs
• Høring temaplan frivillighet

Dialogmøter

Formannskapet arrangerer jevnlige dialogmøter med innbyggere, frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Les mer om dialogmøtene og møtetidspunkter her

Kurs

Kristiansand kommune tilbyr ulike kurs for frivillige organisasjoner. Kurs vil bidra til å gi faglig påfyll innenfor ulike innsatsområder og bistå organisasjonene i motivering og inspirere til frivillig innsats. Kurs for frivillige er også en hyggelig anledning til å bli kjent med andre frivillige og dele erfaringer. 

Har du innspill til kurs? Ta kontakt med Annette Sørlie Stray