Tilskuddsordninger

Finn midler til din frivillig aktivitet

Søke midler som følge av Covid-19?

Kulturdepartementet har ulike nasjonale tilskuddsordninger for organisasjoner som har tapte inntekter i forbindelse med Covid-19. Søknadsfrist 15. november. 

Les mer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet her

Kommunale tilskuddsordninger

Kristiansand kommune har en rekke kommunale tilskudd som frivillige lag og foreninger kan søke på.  

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger


Fylkeskommunale- og statlige tilskuddsordninger 

Fylkeskommune og staten har mange tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Oversikt over fylkeskommunale tilskuddsordninger
Oversikt over tilskuddsordninger hos Fylkesmannen i Agder
Oversikt over statlige tilskuddsordninger

Fond, stiftelser og legater

Dette er tilskuddsordninger som ikke er i regi av Kristiansand kommune. For mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende.

Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen Dam
SR-stiftelsen
Skillingsfondet
Sparebanken Sør
Søgne og Greipstad Sparebank
Los-fondet
Legatsiden
Skeiefondet
Solofondet
Cultiva Express
Bergesenstiftelsen
Würthfondet

Grasrotandelen og momskompensasjon

To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er Grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er «frie midler» som organisasjonene kan bruke til hva de vil.  

Informasjon om Grasrotandelen
Informasjon om momskompensasjon