Tilskuddsordninger

Finn midler til din frivillig aktivitet

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

 Lotteri- og stiftelsestilsynet har en ny tilskuddsordning; tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. 

Søknadsfrist 13. juni kl 13. 

Les mer her

Søke midler til strømstøtte?

Har din organisasjon hatt høye strømregninger den siste tiden? Nå kan dere søke om strømstøtte. Neste søknadsrunde starter i august. 

Les mer her

Kommunale tilskuddsordninger

Kristiansand kommune har en rekke kommunale tilskudd som frivillige lag og foreninger kan søke på.  

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger


Fylkeskommunale- og statlige tilskuddsordninger 

Fylkeskommune og staten har mange tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Oversikt over fylkeskommunale tilskuddsordninger
Oversikt over tilskuddsordninger hos Fylkesmannen i Agder
Oversikt over statlige tilskuddsordninger
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Fond, stiftelser og legater

Dette er tilskuddsordninger som ikke er i regi av Kristiansand kommune. For mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende.

Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen Dam
SR-stiftelsen
Skillingsfondet
Sparebanken Sør
Søgne og Greipstad Sparebank
Los-fondet
Legatsiden
Skeiefondet
Solofondet
Cultiva Express
Bergesenstiftelsen
Würthfondet

Grasrotandelen og momskompensasjon

To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er Grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er «frie midler» som organisasjonene kan bruke til hva de vil.  

Informasjon om Grasrotandelen
Informasjon om momskompensasjon