Tilskuddsordninger

Finn midler til din frivillig aktivitet

 

Kommunale tilskuddsordninger

Kristiansand kommune har en rekke kommunale tilskudd som frivillige lag og foreninger kan søke på.  

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger

Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

På denne nettsiden finner du en oversikt over statlige tilskudd som din frivillige organisasjoner kan søke på. 

Ler mer her.

Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her kan du se oversikten over tilskudd til frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fylkeskommunale tilskuddsordninger 

Fylkeskommune har flere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Oversikt over fylkeskommunale tilskuddsordninger
Oversikt over tilskuddsordninger hos Fylkesmannen i Agder

Fond, stiftelser og legater

Dette er tilskuddsordninger som ikke er i regi av Kristiansand kommune. For mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende.

Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen Dam
SR-stiftelsen
Skillingsfondet
Sparebanken Sør
Søgne og Greipstad Sparebank
Å-fondet
Legatsiden
Solofondet
Cultiva Express
Bergesenstiftelsen
Würthfondet
Prinsesse Märtha Louises Fond
Helle Bennetts Allmennyttige Fond
Stiftelsen Sophies Minde
Olav Thon Stiftelsen
Storebrand
Zuccarello stiftelsen
Elkjøpfondet
Obos JubelGrasrotandelen og momskompensasjon

To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er Grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er «frie midler» som organisasjonene kan bruke til hva de vil.  

Informasjon om Grasrotandelen
Informasjon om momskompensasjon