Tilskuddsordninger

Finn midler til din frivillig aktivitet

Søke midler til strømstøtte?

Har din organisasjon hatt høye strømregninger den siste tiden?

Fra nettsiden til Lotteri. og stiftelsestilsynet:

"Vi vil åpne for neste søknadsrunde 18. januar 2023, med søknadsfrist 15. februar klokken 13.00. I neste søknadsrunde kan dere søke støtte for perioden oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen."

Les mer på hjemmesidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet her.

Kommunale tilskuddsordninger

Kristiansand kommune har en rekke kommunale tilskudd som frivillige lag og foreninger kan søke på.  

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger

Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

På denne nettsiden finner du en oversiktig over statlige tilskudd som din frivillige organisasjoner kan søke på. 

Ler mer her.

Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her kan du se oversikten over tilskudd til frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fylkeskommunale tilskuddsordninger 

Fylkeskommune har flere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Oversikt over fylkeskommunale tilskuddsordninger
Oversikt over tilskuddsordninger hos Fylkesmannen i Agder

Fond, stiftelser og legater

Dette er tilskuddsordninger som ikke er i regi av Kristiansand kommune. For mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende.

Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen Dam
SR-stiftelsen
Skillingsfondet
Sparebanken Sør
Søgne og Greipstad Sparebank
Los-fondet
Legatsiden
Skeiefondet
Solofondet
Cultiva Express
Bergesenstiftelsen
Würthfondet
Prinsesse Märtha Louises Fond
Helle Bennets Allmennyttige Fond
Stiftelsen Sophies Minde
Olav Thon Stiftelsen
Storebrand
Zuccarello stiftelsen
ElkjøpfondetGrasrotandelen og momskompensasjon

To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er Grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er «frie midler» som organisasjonene kan bruke til hva de vil.  

Informasjon om Grasrotandelen
Informasjon om momskompensasjon