Lag og foreninger

Det er et stort og mangfoldig frivillig engasjement gjennom lag og foreninger i alle deler av kommunen vår.  Her finner du oversikt over frivilligheten i kommunen.

Frivillighetsregisteret 

Finn lag og foreninger i Kristiansand kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Opplysningene i Frivillighetsregisteret hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret, og foreninger må selv melde inn endringer.  


Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:  

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. 
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.
  • Det kan være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i  Frivillighetsregisteret. 

Aktørbasen   

Aktørbasen bygger på Frivillighetsregisteret og gir en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Her må organisasjonen selv legge inn og sørge for å oppdatere informasjonen i Frivillighetsregisteret. Fra 2020 må du eller din organisasjon være registrert i aktørbasen for å kunne søke enkelte tilskuddsordninger eller leie Kristiansand kommunes lokaler. 

Idrettsrådet           

Idrettsrådet er et fellesorgan for alle idrettslag i en kommune. Idrettsrådet skal jobbe for å styrke idretten i sin kommune. 

Velforeninger

En velforening er en sammenslutning av og for beboere, innenfor et avgrenset boområde, for eksempel et byggefelt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område.

Frivillig.no

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker frivillige til. 

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Ungfritid.no ble etablert i 2021, og alle organisasjoner som har aktiviteter for barn og unge oppfordres til å legge ut informasjon om sine aktiviteter.