Kontaktpersoner frivillighet

Frivillighetsenheten er en ny enhet organisert under kommunalområdet Innbyggerdialog.

Enheten har det overordnede ansvaret for å legge til rette for god samhandling mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.
Samskaping er et viktig element i enhetens arbeidsform.    


Leder for frivillighetsenheten
Anne Grete Widding 
anne.grete.widding@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 99 10 62 62 

Rådgiver frivillighet 
Annette Sørlie Stray 
annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 90 15 08 89  

Fagkonsulent frivillighet
Irene Kaspersen 
irene.Kaspersen@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 93 08 79 24