Frivilligsentraler

Frivilligsentralene legger til rette for frivillig engasjement og innsats i samarbeid med frivillige og organisasjonslivet i Kristiansand.