Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes frivillighetspris gis til en person og organisasjon i Kristiansand som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.

Foreslå kandidater

1500 Frivillighetsprisen 2020 3.jpg

Nelly Reidun Johansen mottok Kristiansand kommunes frivillighetspris 2020 på vegne av organissjonen Søgne Turgruppe. Steinar Monsen fikk prisen som privatperson for sin innsats i Søgne dykkerlubb og sjøspeideren. Foto: Svein Tybakken

Hvert år oppfordres innbyggerne i Kristiansand og de frivillige organisasjonene til å sende inn forlsag på kandidater til frivillighetsprisen. Forslag sendes på eget digitalt skjema her på siden. Fristen er 15. juni. Forslagene behandles av politikerne i utvalget for frivillighetsprisen, som også er jury.  

Skjema: Frivillighetsprisen

Blant de innkomne forslagene vil utvalget velge ut en en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale frivillighetsdagen 5. desember eller på annet velegnet tidspunkt.

Frivillighetspriser Diplom.jpg

Diplomet for Kristiansand kommunes frivillighetspris. Hvem skal få prisen i år?

Nytt reglement

Ved kommuensammenslåingen vedtok bystyret 23. oktober 2019 et nytt reglement for Kristiansand kommunes frivillighetspris. Der heter det at "Utvalget for frivillighetsprisen skal bestå av til sammen fire folkevalgte, en fra hvert av følgende utvalg: kulturutvalget, helseutvalget, oppvekstutvalget, by og stedsutviklingsutvalget."

Utvalget vil også fungere som jury for frivillighetsprisen. 

Frivillighetsprisens reglement

Disse har fått frivillighetsprisen tidligere

2020: Søgne Turgruppe og Steinar Monsen  

2019: 7. Kristiansand Sjø speidergruppe og Lise Kristiansen

2018: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Kristiansand

2017: Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps og Arne Hallvard Holte

2016: Redningsselskapet Sør og Torfinn Mæsel og Anne Hilde Ngyuyen (Natteravner)

2015: Bragdøya Kystlag og Helga Langeland

2014: DNTSør og Jan Gustav Johansen

2013: Odderøyas Venner og Nils Kapstad

2012: Leif Emanuelsen og Elin Wikstøl Andersen

2011: De frivillige omviserne på Stiftelsen Arkivet

2010: Helge Eilert Refsnes

2009: Ester Skreros

2008: Gunnar Gundersen

2007: Inge Augland

2006: Gerd Billing

2005: Ruth Wik

2004: Kai Tønnessen

2003: Astrid Staalesen

2002: Øyvind Moe

2001: Cheryl Macdonald

2000: Normann Liene

1999: John Humbrostad

1998: Olaug Lykkedrang

 

Frivillige aktiviteter

I Kristiansand er det mange som engasjerer seg i aktiviteter og organisasjoner på frivillig basis. Les mer om frivillighet her.