Ønsker du å bidra som frivillig i forbindelse med korona- situasjonen?

Det foregår nå et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Kristiansand. Det jobbes med å lage en oversikt over behov, og hvilke tiltak som bør og kan settes i gang.

Det er et stort engasjement, og det er mange som vil bidra. Det er mye som skal på plass, og det vil komme mer informasjon etter hvert.        

  • Har du allerede tilknytning til en frivillig organisasjon, ta kontakt der først for å vite hvordan du kan bidra.
  • Følg med på www.frivillig.no etter hvert som organisasjonene legger ut aktuelle oppdrag.
  • Dersom de nevnte alternativene ikke er aktuelle for deg kan du fylle ut registreringsskjemaet som er utarbeidet for frivillig innsats kun i korona- perioden.

Kristiansand kommune har for tiden stor pågang og det må påregnes noe ventetid på alle henvendelser som gjelder frivillig innsats.

Send gjerne en e-post: Frivillighet@kristiansand.kommune.no  

Det er mange måter å bidra på, uten at du trenger å registrere deg som frivillig.

  • Ring en venn, nabo, familie eller andre du kjenner
  • Følg med i nabolaget, er det mørkt i et nabohus over tid, ring på og se at alt er ok