Frivillighet

I Kristiansand er det mange som engasjerer seg i aktiviteter og organisasjoner på frivillig basis. På denne nettsiden finner du nyttig informasjon om frivillighet.

Til deg som så gjerne vil gjøre noe for andre i Korona- perioden

Mat og medisiner kommer til de som trenger det. Både butikk- og apotekkjedene tilbyr hjemlevering og digitale betalingsløsninger.

Den beste måten du som enkeltmenneske kan hjelpe andre på, er først og fremst med å være et medmenneske. Bruk telefonen- snakk med folk du kjenner, vis at du bryr deg og vær en venn. En hyggelig samtale kan bety mer enn du aner!

Hvordan være frivillig i koronasituasjonen

Korona og frivillighet

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Fra 2020 må du eller din organisasjon være registrert i aktørbasen for å kunne søke enkelte tilskuddsordninger eller leie Kristiansand kommunes lokaler.

Aktørbasen

Lag og foreninger

Idrettsrådet

Velforeninger

Hva skjer i Kristiansand – Idrettslag og foreninger

Frivilllige organisasjoner
 • Kristiansand Røde kors
 • Rovernes beredskapsstyrke
 • Mental helse Kristiansand
 • City Changers
 • LPP Vest-Agder
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handicapforbund Agder
 • Norges Revmatikerforbund Vest-Agder
 • ROM Agder
 • LHL Agder
 • Livsglede for eldre
 • NAF Kristiansand og Oppland
 • RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Wayback
 • Foreningen 2 Foreldre
 • Norilco -forening for stomi -og Reservoaropererte
 • Blå kors -Barnas stasjon Kristiansand
 • Home-Start Familiekontakten
 • Sammen i Nøden
 • DNTSør

Søk tilskudd

Kommunen har flere tilskuddsordninger, stipender, og legater for å stimulere til frivillig aktivitet.

Du finner mer informasjon om de ulike ordningene og søknadskjema her:

Kommunale tilskudd

Tilskuddsportalen

Lokaler til utlån/utleie

Kommunen tilbyr frivillige lag og organisasjoner å låne lokaler i Rådhuskvartalet og i andre kommunale bygg.

Bli frivillig

Å være frivillig er meningsfullt, gøy, sosialt, og læringsrikt. Det finnes mange muligheter for alle som vil gjøre en forskjell, og kommunen kan hjelpe deg i gang.

I Kristiansand kan du ta kontakt med:

Frivillig Kristiansand

Frivilligsentral Søgne

Frivilligsentral Songdalen

Frivillig.no Kristiansand

Kirkens bymisjon - frivilligsentral

Posebyen frivilligsentralen

Natteravnene

Natteravnene er aktive i Kristiansand og har stadig behov for nye natteravner. Kontaktperson er Irene Kaspersen, telefon: 930 87 924.
Send e-post til Irene Kaspersen
Send e-post til Natteravnene i Kristiansand

Les om Natteravnene her (pdf)

Følg Natteravnene i Kristiansand på Facebook

Natteravnene

Kommunens rolle i det frivillige arbeidet

Kommunen gjør flere ting for å bygge opp under frivillig aktivitet og organisasjonsliv i byen.

Den internasjonale frivillighetsdagen markers årlig i Rådhuskvartalet. Et mangfold av frivillige organsisasjoner presenterer seg på stands, aktuelle foredrag om frivillighet holdes og ordføreren deler ut frivillighetsprisene.

Dialogmøter brukes som en arbeids -og kommunikasjonsform mellom frivillige lag, organisasjoner og kommuner.

Bystyre vedtok 12. mai 2010 frivillighetsmeldingen. Meldingen beskriver det frivillige arbeidet i kommunen og påpeker utviklingsområder framover i samrbeid med frivillig sektor.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen deles ut til en person og en organisasjon som kommunen ønsker å gi spesiell oppmerksomhet

Aktuelle nettsider

Frivillig.no  
Frivillighetnorge.no