Frivilligbørs

Frivillige lag og organisasjoner, Kristiansand kommune og næringslivet gjennomførte den første Frivilligbørs i Kristiansands historie med stor suksess 5. mai 2022. Det blir ny frivilligbørs 23. mars 2023.

Målet med Frivilligbørs er å løfte samarbeidet mellom næringslivet, offentlig sektor og frivilligheten.

Her møtes vi alle ansikt til ansikt og utveksler ideer til samarbeid.

Program for Frivilligbørs 23. mars: 
16.30 - 17.30 Plakatverksted og enkel servering
17.30 - 19.00 Børs

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Over 100 avtaler ble inngått på Frivilligbørs i 2022. Foto: Kristiansand kommune

Meld deg på årets Frivilligbørs!

Påmelding

Har du spørsmål, ta kontakt med Heidi Johansen på e-post:
heidi.johansen@kristiansand.kommune.no eller på telefon: 48 29 58 12

Påmeldte i 2023
Navn Bransje
DNT Sør Frivillig organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn i Vest-Agder Frivillig organisasjon
Forum for Tro- og Livssyn Frivillig organisasjon
Søgne Turgruppe Frivillig organisasjon
Skaperhuset Sør Frivillig organisasjon
Omsorgssentrene Ternevig, Søgne, Langenes, Stener Heyerdahl og Elvegata. Kommunal virksomhet
Norges Blindeforbund Vest-Agder Frivillig organisasjon
Dreieskiva kafe og fritidshus Frivillig organisasjon
Fullriggeren Sørlandets Venner Frivillig organisasjon
Sammensenteret Frivillig organisasjon
Tørrfisken ANS Næringslivet
Søgne seniordans gruppe 1 og 2, og Onsdansen på Samsen Frivillig organisasjon
Søgne videregående skole Fylkeskommunal virksomhet
Norske Kvinners Sanitetsforening Kvinnehelsehus Kristiansand Frivillig organisasjon
Kirkens SOS Agder
Frivillig organisasjon
Midt-Agder Friluftsråd og Venneforeningen til Vaffelbua Frivillig organisasjon
Kristiansand Sanitetsforening Frivillig organisasjon
Regnskapsavdelingen AS
Næringslivet
Kristiansand Røde Kors Frivillig organisasjon
Plan Foyah  Frivillig organisasjon
Diabetesforbundet Kristiansand Frivillig organisasjon
Lindebøskauen skole Kommunal virksomhet
Forum for integrering og dialog Agder Frivillig organisasjon
Kristiansand Husflidslag Frivillig organisasjon
Aktiv senior Kommunal virksomhet
Kristiansand Demensforening Frivillig organisasjon
Fritidsenheten Kristiansand kommune  Kommunal virksomhet
En by for alle Kommunal virksomhet
Fredag på Arkivet Frivillig organisasjon
Jesus International Evangelical Ministry Frivillig organisasjon
Norsk Tourette Forening Agder fylkeslag Frivillig organisasjon
Christianssands Byselskab Frivillig organisasjon
BUTO (Barn og unge trenger oppmuntring)
Frivillig organisasjon
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Frivillig organisasjon
FFO Agder - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Frivillig organisasjon
SEIF Selvhjelp for innvandrer og flyktning Frivillig organisasjon
Fuglehjelpen Kristiansand Frivillig organisasjon
Bragdøya kystlag Frivillig organisasjon
Mangfoldshuset Agder Frivillig organisasjon
Songdalen Blues & Blues Klubb Frivillig organisasjon
Greipstad og Finsland menigheter, Den norske kirke Frivillig organisasjon
Musikkens Venner Kristiansand
Frivillig organisasjon
Åpen hall Agder
Frivillig organisasjon
Redd Barna Kristiansand
Frivillig organisasjon
Søgne kirke
Frivillig organisasjon
Arbeidsforberedende tjenester, Flere i arbeid, Kristiansand kommune
Kommunal virksomhet
SmartOrg AS
Næringslivet
Kristiansandsgruppen av NRRL Frivillig organisasjon
Kristiansand og omegn seniornett Kristiansand og omegn seniornett
Ressurssenteret Unik Frivillig organisasjon
Kristiansand kommune - BUA Kommunal virksomhet
Blå Kors Kristiansand
Frivillig organisasjon
Kirkens Bymisjon Kristiansand
Frivillig organisasjon
Framtiden i våre hender Kristiansand Frivillig organisasjon
Kristiansand Avholdslag Frivillig organisasjon
Presteheia omsorgssenter
Kommunal virksomhet
LHL Søgne og Songdalen
Frivillig organisasjon
ERIT
Frivillig organisasjon
Strømmehaven
Kommunal virksomhet

Ny Frivilligbørs i mars 2023

23. mars 2023 arrangerer vi ny Frivilligbørs i Rådhuskvartalet. 

Ønsker din frivillige organisasjon, bedrift eller virksomhet i det offentlige å være med på årets børs?

Hvorfor delta?

Som bedrift kan du bygge nye nettverk og bli mer synlig, være en støttespiller for gode lokalsamfunn, og det er en enkel og konkret mulighet for å ta del i en bærekraftig samfunnsutvikling.


Som frivillig organisasjon kan du kan det bety både mange nye kontakter, en god dose inspirasjon og konkrete muligheter for praktisk hjelp, ressurser og kompetanse.


Som virksomhet i det offentlige kan samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet kan bedre det eksisterende tilbudet til kommunens innbyggere.

Mer informasjon om Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om samarbeid.  

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.  

Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget.

Plakatverksted og børs

På Frivilligbørs møtes vi først for å lage plakater som viser hva vi selv har behov for, og hva vi ønsker å bidra med for andre. Deretter starter børsen hvor vi går rundt og snakker med hverandre for å finne frem til gode samarbeid. 

Seif lager plakat på Frivilligbørs 2022

Plakatverksted i kantina i Rådhuskvartalet. Foto: Kristiansand komme

Bilde av Frivilligbørs i Rådhuskvartalet. Oversikt over deltakere

Frivilligbørsen i Rådhuskvartalen 5. mai 2022. Foto: Kristiansand kommune

Første frivilligbørs i 2022 var en suksess

Mange organisasjoner og kommunale enheter, samt noen få næringslivsaktører inngikk avtaler på kryss og tvers. Over 100 slike gylne avtaler ble signert. Alle med mål om å skape et bedre lokalsamfunn.

Kristiansand kommune ønsker å være en samhandlende kommune og det var akkurat det som ble gjort på Frivilligbørsen. Børsen ble gjennomført på skikkelig vis med signering av kontrakter og børsmeglere. Det var til tider kø for å registrere avtaler.

Hilde Hummelvold var konferansier for kvelden og har tidligere vært konferansier ved lignende frivilligbørser andre steder i landet. Hun roste engasjementet i Kristiansand.

Over 100 inngåtte avtaler i 2022

Eksempel på noen av de inngåtte avtalene:

• Søgne Seniordans tilbyr Klepplandstunet kurs i sittedans mot lån av lokaler.
• Diabetesforbundet skal holde diabeteskurs for innvandrerkvinner i FIDA.
• Polsk- Norsk forening og Sørlandet seniordans skal lære hverandre ulike danser.
• DNT Sør skal etablere turvenner ved omsorgssentrene.
• Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs til Natteravnene.
• Nye Mønstre-Trygg Oppvekst og Blå Kors Ungprat samarbeider om lokaler og samtalehjelp.
• Fremtiden i våre hender og Matsentralen skal samarbeid om seminar om Matsvinn.
• Picureit.no AS og Sound of Happiness arbeidspraksis.
• Sammensenteret sin musikkgruppe kan spille på formiddagstreff i Domkirken.
• RIO Kreativ Recovery skal lage en kreativ vegg for Flere i Arbeid.
• Tjernø kunst skal holde kurs i tangpressing på Hovedbiblioteket.

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Skaperhuset Sør i samtale med Rio Recovery og Hilde Hummelvold. Bilde: Kristiansand kommune

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Foto: Kristiansand kommune

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Foto: Kristiansand kommune

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Foto: Kristiansand kommune

Deltakere på Frivilligbørs 2022

Foto: Kristiansand kommune