Bli frivillig

Å være frivillig er meningsfullt, gøy, sosialt, og læringsrikt. Du kan gjøre en viktig innsats i lag og foreninger, på arrangementer eller i samarbeid med kommune.

Det er flere måter du kan finne oppdrag eller melde deg som frivillig. Du kan kontakte lag og foreninger direkte, eller kan du søke i databasen til frivillig.no

Frivillig.no

Frivillig.no  gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.  Frivillig.no kan også brukes som en «hjemmeside» med informasjon om organisasjoner som ønsker en enkel og gratis løsning for dette.  

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge.
Her kan du registrere din organisasjon. 

Frivillighetsregisteret

For oversikt over organisasjoner, lag og foreninger i Kristiansand, se her