Er vi digitale nok?

Vi inviterer til workshop om digitalisering 7. desember kl. 17.00–20.00 i Rådhuskvartalet.

Er vi digitalenok_Facebook.png

Meld deg på innen 3. desember


Du kan melde deg på gjennom dette skjemaet. 

Eller du kan sende en e-post til margrethe.noraas@Kristiansand.kommune.no, eller ringe 90 96 72 11.

Delta på workshopen og bli med i trekningen av AirPods.

Lenke til pdf av invitasjonen. 

"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor."

Sitatet ovenfor er er måten regjeringen beskriver digitalisering på. Men hva betyr egentlig digitaliseringen for oss som kunder, brukere og tjenestemottakere? Vil egentlig unge snakke med læreren og skolehelsetjenesten på sosiale medier? Er det trygt å bruke Min Side og Digital postkasse?

Hvordan kan kommunen sammen med frivillig sektor og privat næringsliv tilrettelegge for trygg digital deltakelse?

For å svare på dette og andre relaterte spørsmål, trenger vi mer informasjon om hva utfordringene er. Dette håper vi å få et innblikk i gjennom workshopen 7. desember der innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv er invitert. Innspillene vil bli lagt til grunn i arbeidet med digitaliseringsstrategi for Kristiansand kommune.

Program

  • Innbyggerfokus ved kommunalsjef for digitalisering, Ann-Helen Moum
  • Digitalt utenforskap ved leder av Seniorrådet, Solveig Nordkvist og
    tidligere leder for Ungdommens bystyre, Joel Nziza
  • Gruppearbeid
  • Oppsummering

Det blir enkel bevertning.